Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Finančná správa vníma dopyty podnikateľov k novej aplikácii VRP 2, uskutočnila preto jej aktualizáciu. V rámci nej bola opravená tlač na podporovaných mobilných termotlačiarňach a tiež bola zapracovaná zmena v zaokrúhľovaní pri vytváraní pokladničného dokladu. V prípade potreby je možné realizovať úpravy v krátkom čase aj vďaka tomu, že aplikácia je vo vlastníctve štátu.

Podnikateľom je k dispozícii nová aktualizovaná aplikácia VRP 2 vo verzii v1.0.9.. Pre Android zariadenia je dostupná na Google Play. Finančná správa odporúča podnikateľom aktualizovať si aplikáciu najmä ak mali problémy s tlačou na podporovaných mobilných termotlačiarňach, alebo mali problémy pri zaokrúhľovaní pri vytváraní pokladničného dokladu.

V prípade problémov s tlačou na tlačiarňach, ktoré nie sú uvedené v používateľskej príručke na str. 5, finančná správa odporúča podnikateľom, aby kontaktovali predajcu, od ktorého si tlačové riešenie zaobstarali. Úpravu riešenia musí urobiť on, prípadne je možné prejsť na iné fungujúce tlačové riešenie pre VRP 2. Finančná správa však pracuje na pridávaní ďalších mobilných tlačiarní.

Aj to je dôkazom, že finančná správa od začiatku spustenia VRP 2 pozorne vníma reakcie a dopyty podnikateľov a snaží sa prípadné komplikácie riešiť operatívne. Umožňujú jej to aj vlastnícke práva, ktoré štát k aplikácii má. V prípade predošlej aplikácie Pokladnica tomu tak nebolo. Oproti minulosti je tak veľkou výhodou, že finančná správa v súčasnosti dokáže prípadné zmeny a vylepšenia vo VRP 2 realizovať vlastnými kapacitami, v prípade potreby do budúcnosti aj transparentnými súťažami. Finančná správa ušetrí navyše aj na mesačných nákladoch na podporu. V prípade aplikácie Pokladnica totiž predstavovali vyše 109 tisíc eur s DPH, ktoré v súčasnosti finančná správa už neplatí.

Podnikateľom je nápomocné aj call centrum finančnej správy (048/43 17 222). Od sprístupnenia VRP 2 vybavilo už stovky dopytov.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

Značky: