Káblový broadband operátora SATRO vstupuje do gigabitovej éry

1

Nová hviezda vo vysokorýchlostnom pripojení do Internetu prostredníctvom káblových modemov sa volá EuroDOCSIS 3.1. V porovnaní s doteraz používanými štandardmi EuroDOCSIS 2.0 a 3.0 prináša množstvo jedinečných technických výhod. Operátor vďaka tejto technológii získa nielen približne 50 % zvýšenie dátovej kapacity sietí, ale tiež vyššiu robustnosť a flexibilitu poskytovaných služieb. Z pohľadu koncových používateľov sa to reálne prejaví nielen v plošnom náraste rýchlostí, ale aj v čoraz dôležitejšej maximálnej garancii ich dostupnosti aj počas najvyťaženejších časov. Časť tejto voľnej kapacity sa dá navyše použiť na uspokojenie zvýšeného dopytu po službe v podobe pridania ďalších používateľov.

EuroDOCSIS 3.1 posúva rýchlosti dátových prenosov až na teoretické maximum 10 Gbit/s smerom k používateľovi (tzv. “downstream” / “download”) a 2 Gbit/s smerom od používateľa (tzv. “upstream” / “upload”) za predpokladu určitých zmien v infraštruktúre káblových sietí. Avšak kábloví operátori môžu ponechať svoje koaxiálne káble k používateľom bezo zmeny, a pritom dosiahnuť dátové rýchlosti porovnateľné s FTTH sieťami najnovšej generácie. Koncového používateľa určite poteší fakt, že vo svojom byte nemusí ťahať žiadne nové káble, čo je v prípade zriadenia nových FTTH sietí nevyhnutné.

Ako prvá na Slovensku zavádza túto najnovšiu technológiu do svojich káblových a neskôr aj bezdrôtových sietí spoločnosť SATRO s.r.o., v spolupráci so spoločnosťami Cisco Systems Slovakia a IEXPERTA. V prvej fáze nasadzovania ED3.1 SATRO spustí jeden OFDM kanál so šírkou 192 MHz (celková šírka pásma zodpovedajúca bežným 24 SC-QAM kanálom v ED2.0/ED3.0) s moduláciou 4096 QAM do každého optického uzla. Takáto konfigurácia zodpovedá približne kapacite 1800 Mbit/s ktorú môžu využívať káblové modemy podporujúce ED3.1 štandard. Zároveň SATRO plánuje rozšíriť počet SC-QAM kanálov z 8 na 16 a zvýšiť tak kapacitu aj pre káblové modemy podporujúce len ED3.0. Celková kapacita jedného optického uzla sa tak zvýši na cca 2600 Mbit/s.

Tento kombinovaný postup umožní spoločnosti SATRO postupné nasadzovanie ED3.1 a zároveň zvýšenie kvality aj súčasnej služby ktorá beží na štandarde ED3.0. SATRO začalo s pilotným testovaním ED3.1 v produkčnej káblovej aj bezdrôtovej MVDS sieti v meste Nitra v máji tohto roku, aby dodalo svojim zákazníkom výdobytky tejto najnovšej technológie a síce prostredníctvom širokopásmového routra (CMTS) Cisco cBR-8. Moderné služby kladú na technológie vysoké nároky. Širokopásmový internet, televízny obraz s neustále vyšším rozlíšením či plynulé streamovanie videa si vyžadujú kvalitné pripojenie, ktoré dokáže garantovať nielen vysokú rýchlosť, ale i dostupnosť.

Na tieto požiadavky sa prihliadalo už pri návrhu Cisco cBR-8, ktorý tak prináša používateľom bezprecedentné príležitosti. V porovnaní so staršími štandardmi zariadenie poskytuje štvornásobnú kapacitu a dvojnásobnú rýchlosť. V praxi to znamená možnosť prenosu až 500 televíznych kanálov v rozlíšení HD, streamovanie videa na požiadanie (VoD) alebo ultraširokopásmové internetové služby pre 20-tisíc domácností.

Kompaktný router poskytuje viac ako 6000 downstream kanálov. Video Backplane možno škálovať až na 1,6 Tbps, rovnakú kapacitu poskytuje aj osem slotov s kartami do 200 bps. Zariadenie už obsahuje integrovaný prepínač RF N + 1 a plne redundantné hardvérové súčasti.

Cisco Converged Broadband Router okrem toho prináša na trh inovatívnu architektúru Converged Cable Access Platform (CCAP), ktorá spája širokopásmový prenos dát a videa do jednej platformy. Zariadenie je pripravené na ďalší vývoj a podporuje budúcu flexibilitu pri prechode na inovatívne sieťové architektúry, vrátane Remote PHY, SDN a Virtual CMTS. Softvérovo router Cisco cBR-8 vychádza z aplikácie Cisco IOS Software XE. Modulárny softvérový dizajn podporuje ochranu pamäte, izoláciu porúch, obnovu po zlyhaní bez strát a možnosti opráv softvéru a vylepšenia bez výpadkov.

Nové riešenie na zvýšenie kvality služieb pre svojich zákazníkov pripravilo SATRO spolu so špičkovým výrobcom technológií Cisco a partnerom IXPERTA. Spojenie týchto silných hráčov na slovenskom trhu otvára možnosti pre novú éru digitalizácie.

Hlavné inovácie a prínosy nového štandardu EuroDOCSIS 3.1 (ED3.1):

– zavedenie Ortogonálneho Frekvenčne Deleného Multiplexovania (OFDM) prevzatého z nového štandardu DVB-C2 a použitie vysokých rádov modulácie QAM (v súčasnosti do 4096 QAM, v budúcnosti až do 16k QAM)

– použitie vysokých rádov modulácie QAM – namiesto dnes používanej, štandardnej SATRO modulácie 256 QAM okamžité zvýšenie na 4096 QAM, v budúcnosti až na 16k QAM. Táto zmena umožní operátorovi preniesť viac bitov na 1 Hertz, odhadom až o 50 %

– vynikajúcou vlastnosťou tohoto štandardu je zavedenie profilov, ktoré sa dajú použiť na aplikovanie príslušnej konfigurácie signálu do jednotlivých oblastí v káblovej sieti. Priradením vhodného profilu skupinám modemov s rovnakou kvalitou signálu možno poskytnúť maximálnemu
počtu modemov v sieti najväčšiu možnú kapacitu kanálu pri danom pomere úrovne nosnej k šumu (Carrier-to-Noise, CNR)

– nový spôsob korekcie chýb, založený na algoritme LDPC (Low Density Parity Check) umožní operátorovi prenášať dáta s nižšou chybovosťou a výpočtovo účinnejšie ako predtým. S algoritmom LDPC je prenos v upstreame schopný účinnejšie prekonávať šum

– väčšie možnosti pri proaktívnej údržbe káblovej siete (Proactive Network Maintenance). Operátorovi umožnia zachytiť a hlásiť rôznorodé sieťové problémy automaticky. Spoločnosť SATRO tak bude schopná identifikovať a opravovať prenosové problémy ešte predtým, ako si ich zákazníci všimnú

– novou vlastnosťou je aj Active Queue Management (AQM), ktorý je navrhnutý na zlepšenie kvality zážitku (Quality of Experience – QoE) zákazníka. Táto vlastnosť umožní v sieťach spoločnosti SATRO zlepšiť rýchlosť odozvy káblovej siete pri online hrách a iných webových aplikáciách
svižnejším a hladším pohybom dátových paketov

Autor: Ing. František Kadúch

 

Značky:

O autorovi

Máme radi najnovšie technológie a žijeme s nimi. Prinášame informácie o najnovších produktoch a technológiách priamo k vám, objektívne a ľudsky, pretože robíme to, čo nás baví. Sme energický tím plný odhodlania a veríme, že je s nami aj sranda. :)

Jeden komentár

  1. Spoločnosť SATRO, NIKDY VIAC !!! Veľmi zlé skúsenosti. Starostlivosť o klienta nulová. Nefunkčné siete. Neustále výhovorky. Pozmeňovanie si požiadaviek od klientov. Nemožnosť reklamácie, či dovolania sa kompetentnému človeku.

Pridaj komentár