Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Do konca roka 2019 budú údaje zákazníkov v Európe uložené a spracované v Zürichu.

Ako súčasť svojej Globálnej iniciatívy za transparentnosť spoločnosť Kaspersky Lab prispôsobuje svoju infraštruktúru a presúva viaceré kľúčové procesy z Ruska do Švajčiarska. Zahŕňa to najmä ukladanie a spracovanie údajov zákazníkov pre väčšinu regiónov, ako aj zhotovovanie softvéru vrátane aktualizácií z výskumu a detekcie hrozieb. S cieľom zabezpečiť úplnú transparentnosť a integritu, dohľad nad aktivitami bude vykonávaný nezávislou treťou stranou, tiež so sídlom vo Švajčiarsku.

Globálna transparentnosť a spolupráca pre ultra-prepojený svet

Globálna iniciatíva za transparentnosť, ktorú spoločnosť spustila už v októbri 2017, odráža trvalý záväzok spoločnosti Kaspersky Lab k zabezpečeniu integrity a dôveryhodnosti svojich produktov. Nové opatrenia sú ďalšími krokmi vo vývoji tejto iniciatívy a  odrážajú tiež zámer spoločnosti spolupracovať s ďalšími subjektmi na riešení narastajúcich problémov odvetvovej roztrieštenosti a prepadu dôvery. Dôvera je v kybernetickej bezpečnosti kľúčová. Spoločnosť Kaspersky Lab si plne uvedomuje, že dôvera nie je daná; musí sa opakovane získavať transparentným a zodpovedným prístupom.

Nové opatrenia zahŕňajú presun dátových úložísk a centier na spracovania údajov pre niekoľko regiónov, ako aj relokáciu programovacích nástrojov na zostavovanie finálnych verzií softvérov a tiež otvorenie prvého Centra pre transparentnosť.

Premiestnenie dátových úložísk ako aj centier na spracovanie údajov zákazníkov

Do konca roka 2019 spoločnosť Kaspersky Lab vytvorí dátové centrum v Zürichu, kde  bude uchovávať a spracúvať všetky údaje používateľov v Európe, Severnej Amerike, Singapure, Austrálii, Japonsku a Južnej Kórei, a postupne aj z ďalších krajín sveta.

Tieto informácie používatelia zdieľajú dobrovoľne v rámci Kaspersky Security Network (KSN), ktorá je pokročilým systémom založeným na cloudovej technológii na automatické spracovanie údajov súvisiacich s kybernetickými hrozbami.

Relokácia programovacích nástrojov na zostavovanie softvérov

Spoločnosť Kaspersky Lab premiestni do Zürichu aj svoj tzv. softvérový dopravník – ide o sadu programovacích nástrojov využívaných na zhotovenie softvéru bez zdrojového kódu. Do konca tohto roku začne Kaspersky Lab vo Švajčiarsku zabezpečovať digitálnym podpisom všetky svoje produkty a databázy pravidiel detekcie hrozieb (AV databázy) ešte predtým, než budú distribuované zákazníkom.

Premiestnenie zabezpečí, že všetok novovytvorený softvér bude overený nezávislou organizáciou a preukáže, že softvérové ​​zostavy a aktualizácie prijaté zákazníkmi zodpovedajú zdrojovému kódu poskytnutému pre audit.

Zriadenie prvého Centra pre transparentnosť

Spoločnosť Kaspersky Lab uvoľní tiež zdrojové kódy svojich aplikácií a softvérových aktualizácií na preskúmanie dôveryhodnými tretími stranami v špeciálnom Centre pre transparentnosť, ktoré bude tiež umiestnené vo Švajčiarsku a ktoré bude otvorené ešte tento rok. Tento prístup bude dôkazom toho, že každá generácia produktov Kaspersky Lab bola a bude vytvorená a používaná iba na jeden účel: ochranu zákazníkov spoločnosti pred kyberútokmi.

Nezávislý dohľad a posudzovanie

Spoločnosť Kaspersky Lab ďalej zaručuje nezávislý dohľad a kontrolu nad uchovávaním a spracovávaním údajov, zostavovaním softvéru a zdrojovým kódom,  treťou stranou oprávnenou na vykonávanie technického posudzovania softvéru. Vzhľadom na to, že transparentnosť a dôvera sa stávajú univerzálnymi požiadavkami v celom odvetví počítačovej bezpečnosti, spoločnosť Kaspersky Lab podporuje vytvorenie novej neziskovej organizácie, ktorá má prevziať túto zodpovednosť a ktorá by mohla poslúžiť aj ďalším partnerom, ktorí by mali záujem o členstvo.

Záväzok spoločnosti Kaspersky Lab

Ako popredný globálny poskytovateľ riešení pre kybernetickú bezpečnosť bola spoločnosť Kaspersky Lab vždy zaviazaná k zodpovedným a dôveryhodným postupom v odvetví, vrátane silnej ochrany prenášaných údajov, prísnych interných politík na prístup k dátam, prebiehajúceho bezpečnostného testovania infraštruktúry a ďalších. S touto novou sadou opatrení chce spoločnosť Kaspersky Lab výrazne zlepšiť odolnosť svojej IT infraštruktúry voči akémukoľvek riziku oslabenia dôvery – a to aj teoretickému – a zvýšiť jej transparentnosť voči súčasným, ale aj budúcim klientom a širokej verejnosti.

Eugene Kaspersky, generálny riaditeľ spoločnosti Kaspersky Lab, sa k presunu procesov a otvoreniu Centra pre transparentnosť vyjadril:

„V rýchlo sa meniacom odvetví, ako je to naše, sa musíme prispôsobiť vyvíjajúcim sa potrebám našich klientov, stakeholderov a partnerov. Transparentnosť je jednou z týchto potrieb, a preto sme sa rozhodli prepracovať našu infraštruktúru a presunúť naše prevádzky na spracovanie údajov do Švajčiarska. Veríme, že takého opatrenie sa stane globálnym trendom pre kybernetickú bezpečnosť a že politika dôvery sa uchytí v celom odvetví ako kľúčová požiadavka.“

Viac informácií o zásadách transparentnosti dodržiavaných spoločnosťou Kaspersky Lab, ako aj o Globálnej iniciatíve za transparentnosť nájdete na: www.kaspersky.com/about/transparency

Značky: