Veľa firiem to v poslednej dobe nemala vôbec jednoduché. V dôsledku nariadenia a reštrikcií zavedených kvôli pandémii boli milióny spoločnosti nútené zmeniť svoje fungovanie a rýchlo upraviť firemné siete tak, aby umožňovali prácu z domu. Akoby nestačilo, že musia kvôli náhlej neistote bojovať o zachovanie svojej prevádzky, mnohé firmy sa naviac ocitli v situácii, kedy ich predtým bezpečná sieť začala byť vystavená kybernetickým hrozbám. Táto situácia potom firmy nútila narýchlo hľadať bezpečnostné riešenia vhodné pre prácu z domu.

Aj cez spomenuté prekážky sa našťastie objavuje stále viac dôvodov k optimizmu, znovu rastie podnikateľská dôvera a uvoľnenie protiepidemiologických opatrení už nie je v nedohľadne. S tým, ako mnohé firmy začínajú opäť rásť, sa ako ďalší pádny dôvod k optimizmu javí technológia 5G. Je načase, aby sme preskúmali obchodný potenciál tejto prevratnej technológie, ktorá by mohla zásadne prispieť k postpandemickej obnove hospodárstva.

Čo môže zlepšiť 5G?

Existuje dôvod, prečo mnohí technológiu 5G označujú slovom „revolučná“. V porovnaní so súčasnou 4G nová technológia ponúka exponenciálne zvýšenie výkonu, o čom svedčí približne 100× vyššia sieťová rýchlosť a nárast počtu podporovaných zariadení zo štyroch tisíc na približne jeden milión na kilometer štvorcový. Hoci technológia 5G bude mať obrovský prínos tiež pre bežných používateľov, jej hlavná hodnota spočíva vo firemnom a priemyslovom využití.

Rýchlosť a zabezpečenie pre malé a stredne veľké firmy

Technológia 5G má pre malé a stredne veľké firmy okamžitý prínos v podobe záložného WAN pripojenia. V prípade výpadku primárneho WAN pripojenia, či už firmy využívajú metalické alebo optické káble, spoločnosti ocenia schopnosť technológie 5G fungovať ako záložné WAN pripojenie a okamžite tak zaistiť kontinuitu prevádzky. Ďalšia veľká výhoda 5G pre firmy spočíva v rýchlejšom pripojení a vo väčšej prenosovej kapacite, čo je presne ten dôvod, prečo na túto technológiu vo veľkom prechádzajú zákazníci, ktorí chcú svoje siete pripraviť na budúcnosť. Prechodom na 5G sa naviac firmy vyhnú nákladom a problémom spojených s inštaláciou viacerých vrstiev WAN infraštruktúry.

Priemysel 4.0

Vyššia rýchlosť, nižšia latencia a väčšia prenosová kapacita otvárajú ďalšie príležitosti nielen individuálnym používateľom, ale tiež priemyslu a to najmä výrobným odvetviam. Vďaka nástupu priemyslu 4.0 a inteligentnej automatizácii tovární sa firmy môžu rozlúčiť s neflexibilnými a nemennými výrobnými linkami a s nepresným sledovaním majetku. Chytrejšie továrne znamenajú bezpečnejšie, produktívnejšie, efektívnejšie a udržiteľnejšie systémy, menej odstávok z dôvodu údržby a väčšiu flexibilitu vo výrobe.

Technológia 5G naviac skladom a továrňam umožňuje prepojiť svoje vnútorné siete s vonkajšími priestormi, čo otvára cestu k automatizácii procesov spojených s výrobou a dodávateľskými reťazcami, počínajúc správou skladových zásob a končiac presným sledovaním a synchronizáciou pohybu kamiónov.

Mnohé výrobné spoločnosti dnes trápia problémy plynúce z rozdielnych a protichodných potrieb ich kancelárskych a továrenských sietí, z existencie viac WLAN v kancelárskych a výrobných priestoroch a z nízkej kvality a častých výpadkov pripojení na internet. Všetky tieto problémy rieši architektúra 5G network slicing, ktorá zabráni vzniku meškaní a rušení v sieti. Táto architektúra zaisťuje vysoko kvalitné pripojenie na internet a súčasne prispieva k zabezpečeniu sietí. Technológia 5G dáva zmysel tiež ako primárna WAN v nových továrňach, pretože umožňuje automatizáciu výroby a dodávateľského reťazca, sledovanie pohybu vozidiel v reálnom čase a synchronizáciu dát.

Jednoduchá integrácia

Na trhu existuje široká ponuka riešení, z ktorej si podľa svojich potrieb vyberie každý. Napríklad pre továrne sú k dispozícii mimoriadne odolné produkty, ktoré dokážu zaistiť veľkoplošné a nerušené pokrytie internetom bez ohľadu na víchrice, blesky, snehové búrky alebo extrémne horúčavy. Používatelia ocenia, že na rozdiel od zariadení pripojených optickými káblami nie je k inštalácii a konfigurácii týchto produktov nutné volať špecializovanú firmu a že najvhodnejšie miesto k ich inštalácii môžu sami určiť pomocou mobilnej aplikácie.

Rýchly nástup 5G

V celom regióne EMEA (Európa, Blízky východ a Afrika) sme svedkami intenzívneho záujmu o technológiu 5G. To platí najmä o škandinávskych krajinách, kde stále dominujú riešenia 4G, na ktoré u väčšiny operátorov pripadá viac než 90 % doby pripojenia. V Škandinávii zavádzanie 5G okrem poskytovateľov internetu podporujú tiež miestne vlády. Škandinávske rodiny bežne trávia letné mesiace na chate, a preto na technológii 5G nepochybne ocenia jej prenositeľnosť a skutočnosť, že nemusia investovať do dvoch samostatných sietí. Úspech na trhu zažíva technológia 5G tiež v nemecky hovoriacich krajinách. Napríklad Deutsche Telekom má za cieľ ju všetkým účastníkom začať ponúkať do konca roku 2021, pričom ešte väčšie ambície majú niektorí poskytovatelia internetu vo Švajčiarsku.

Je celkom pochopiteľné, že tiež v prípade technológie 5G predstavuje hlavnú obavu kybernetická bezpečnosť. V tejto súvislosti bude nutné ponúknuť sofistikované riešenia, ktoré zaistia, aby ochrana stávajúcej infraštruktúry zvládala nové hrozby kybernetických útokov. S postupným návratom istoty do podnikateľského prostredia sa firmy môžu opäť venovať aj iným oblastiam, než je len kontinuita prevádzky. A práve technológia 5G by im na ich ceste k udržateľnému rastu mohla výrazne pomôcť.

Zdroj: Petr Koudelka, Senior Sales Engineer společnosti Zyxel

Viac o využití 5G

Orange ukázal ako sa dá využiť 5G sieť. Po Bratislave jazdilo auto s prenosom množstva informácií na server (VIDEO TOUCHIT)

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.