Lepší argument v hrsti ako dojmy na streche! Ako vyzerá umenie argumentácie a ako sa vyhnúť chybám v debate prezradí v stredu 2. februára v online prednáške odborník v tejto oblasti.

Martin Schmidt priblíži svet kritického myslenia a ukáže, ako správne argumentovať. Návštevníci si budú môcť osvojiť mechanizmus vyjednávania, presvedčovania a zdôvodňovania, ktoré vynikajú logickou správnosťou, relevantnosťou a inšpiratívnosťou.

Prečo je dobré, aby sme sa venovali kritickému mysleniu a umeniu argumentácie?

Martin Schmidt: Ľudský jazyk má schopnosť kódovať a prenášať veľmi zložité informácie, čo nás z veľkej miery odlišuje od iných živočíchov. Kódovanie a prenos musia byť v aj v bežných, každodenných situáciách priezračné a korektné. Inak dochádza ku komunikačným skratom a umenie argumentácie je jedným z prostriedkov, ako tomuto nežiaducemu javu zabrániť. 

Keď dnes človek pozerá domácu politickú debatu, veľa logických argumentov v nej nenájde. Koniec-koncov, výsledkom ani často nebýva nejaký trvácny, zmysluplný výsledok. Prečo sa u nás dôležitosť argumentácie zanedbáva?

Martin Schmidt: Nie je pravda, že sa argumentácia zanedbáva. Mladšie generácie už prípravou v tejto oblasti prechádzajú, na stredných a aj vysokých školách, no v porovnaní s celkovou populáciou nejde o veľkú časť spoločnosti. Jednoducho si musíme počkať. Tým však netvrdím, že staršie generácie zlyhávajú, argumentačné schopnosti sú však skôr vecou ich osobného rozvoja, ako systematickej prípravy. 

Venujete sa tejto oblasti hĺbkovo, ale čo by ste poradili úplnému laikovi, ktorý by sa chcel držať zmysluplnej debaty a argumentácii? Sú nejaké základné pravidlá, ktoré vieme všetci nasledovať?

Martin Schmidt: Základné pravidlo je jednoduché: tvrdenia, ktorými niečo zdôvodňujem, musia byť skutočným zdôvodnením, nie len zdanlivým. Premisy argumentu musia jeho záver zdôvodniť buď s logickou nevyhnutnosťou, alebo s dostatočnou silou. Za týmto jednoduchým pravidlom sa však skrýva množstvo vedomostí a schopností, ktoré získame až skúsenosťou a štúdium.

Aké sú najčastejšie používané manipulačné techniky v argumentácií?

Martin Schmidt: Ide predovšetkým o techniky, ktoré navodia dojem falošného zdôvodnenia, a to vďaka apelu na emócie a pocity. Vtedy sa necháme emóciami vliecť a seriózne zdôvodnenia našich presvedčení prehliadame, alebo si myslíme, že ich vôbec nepotrebujeme. 

Aké chyby robia ľudia v debate pod náporom emócií?

Martin Schmidt: V tomto smere som nekompromisný: kde sú emócie, tam nie je žiadna diskusia. Emóciami maximálne „komunikujeme“ našu osobnú reakciu na vonkajší podnet, ktorým môže byť konanie, alebo niečo vyslovené, prípadne napísané. Nejde však o premyslenú reakciu, ale skôr o niečo nekontrolované a živelné, čo sa so solídnou diskusiou úplne vylučuje.  

Aký vplyv má schopnosť debatovať na toleranciu spoločnosti?

Martin Schmidt: Toto neviem úplne posúdiť. Ak je predpokladom tolerancie korektná výmena názorov a informácií, tak určite áno. 

doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD.Zdroj: Martin Schmidt
doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD.

doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD.

je vysokoškolským učiteľom a dekanom Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Venuje sa výučbe argumentácie a kritického myslenia. Venuje sa aj publikačnej činnosti, napísal knihu Identita a pretrvávanie v čase. 

Kedy: 2. 2. (streda)

Štart: 19:00 hod.

Vstupenky: bit.ly/Argumenty0202

Event: www.fb.com/events/1093717261424294