Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Väčšina ľudí počula o generátoroch, systémoch UPS a meničoch a všetky tieto zariadenia sú schopné poskytnúť záložný zdroj elektriny v prípade výpadku prúdu. Ak môžu dosiahnuť rovnaký cieľ, prečo teda existujú spolu? V skutočnosti existujú medzi týmito tromi zariadeniami veľké rozdiely a sú vhodné pre rôzne situácie.

Ako si udržať napájanie aj pri výpadku?

Pri navrhovaní riešenia pre záložné napájanie je nutné zvážiť niekoľko kľúčových požiadaviek, ktoré zároveň jednoducho predstavia rozdiely medzi generátormi, systémami UPS a meničmi. Pre zjednodušenie budú v tomto článku meniče a systémy pre núdzové napájanie (známe ako Emergency Power Systems, EPS) považované za rovnakú kategóriu.

Doba trvania prevádzky

Pri výpadku prúdu slúži UPS predovšetkým na to, aby ste mali dosť času na riadne vypnutie kritických zariadení a uloženie dát, takže doba prevádzky obvykle trvá niekoľko minút. Dobu chodu však možno ešte predĺžiť, ak UPS pripojíte k rozšíreným batériovým modulom (EBM). Menič napájania je určený na zabezpečenie záložného napájania z pripojenej externej batérie pre rôzne spotrebiče. Čím vyššia je kapacita batérie, tým dlhšia je doba prevádzky. EPS možno pripojiť aj k viacerým externým batériám a zabezpečiť tak záložné napájanie z batérií, čo umožňuje flexibilnú kapacitu doby prevádzky. Generátor potom poskytuje dlhodobé záložné napájanie, ktoré môže trvať aj niekoľko dní.

Foto: Systémy UPS, zdroj: CyberPower

Čas prepnutia

Keď UPS zistí výpadok napájania, môže automaticky prepnúť na napájanie z batérie a typická doba prepnutia je len niekoľko milisekúnd, čo vám zabezpečí nepretržité napájanie. UPS s dvojitou online konverziou navyše môže dokonca dosiahnuť nulovú dobu prepnutia; preto zaručuje bezproblémovú prevádzku. Typická doba spustenia meniča a EPS sa rovnako pohybuje v milisekundách, takže pripojené zariadenia budú pracovať bez prerušenia. Naopak generátoru obvykle trvá niekoľko sekúnd alebo minút, kým sa spustí, čo teda znamená výrazné oneskorenie v napájaní, kým generátor poskytne dostatočné napájanie.

Foto: Systémy núdzového napájania EPS, zdroj: CyberPower

Kvalita elektrického napájania

UPS, menič a EPS zabezpečujú stabilné napájanie a chránia pripojené zariadenia pred prepäťovými a napäťovými špičkami. Na druhej strane výstupný výkon z generátora môže obvykle prichádzať s nepravidelnými výkyvmi napätia a frekvencie, a bez filtrovania ho možno využiť iba na napájanie menej citlivých zariadení (osvetlenie, kúrenie, elektrické motory atď.). Neprimerané napájanie možno pozorovať napríklad pri blikaní žiaroviek.

Foto: Meniče napätia, zdroj: CyberPower

Ochrana životného prostredia

Systémy UPS, meniče aj EPS sú relatívne tiché, neznečisťujú ovzdušie a udržiavajú príjemnú úroveň prostredia. Naopak generátor môže pri svojom prevádzke produkovať emisie v závislosti na type paliva, ktoré generátor používa. Obvykle platí, že je nutné ho inštalovať mimo budovy alebo zabezpečiť odvod spalín.

Foto: Elektrocentrála, zdroj: www.medved-elektrocentraly.cz

Zdroje energie

Záložné napájanie poskytované systémom UPS, meničom aj EPS sa čerpá z batérií, zatiaľ čo generátor je závislý na zdroji paliva. Medzi bežné druhy paliva patrí nafta, benzín a zemný plyn. V čase bez výpadku je potrebné kontrolovať stav a kapacity batérií, či nedochádza k ich samovoľnému vybíjaniu a prípadne zaisťovať ich pravidelnú výmenu. V prípade generátorov je to zase kontrola dostatku paliva, kontrola jeho kvality a pravidelné spúšťanie motorov pre potvrdenie funkčnosti.

Kombinácia pre zabezpečenie dlhodobého záložného napájania

1. Generátor + UPS

Generátor môže spolupracovať so systémom UPS, aby sa navzájom doplnili a predĺžili kontinuitu napájania. Keď dôjde k výpadku napájania, obvykle trvá nejakú dobu, kým generátor začne fungovať. Počas tejto doby ho UPS zastupuje a poskytuje napájanie z batérie, aby udržal pripojené zariadenia v prevádzke, kým nenaskočí generátor. Okrem toho hrá UPS kľúčovú rolu pri úprave napájania, takže je nevyhnutný pri použití generátora na zabezpečenie záložného napájania. Niektoré systémy UPS totiž dokážu regulovať kmitanie napätia a frekvencie produkované generátorom a zabezpečia stabilné a stále napájanie citlivých zariadení. Rôzne typy UPS majú rôzne princípy fungovania, hoci môžu byť s generátormi kompatibilné, odporúča sa pre záložný generátor zvoliť UPS s dvojitou online konverziou, takže UPS môže filtrovať nestabilné napájanie bez prepnutia do režimu batérie, dodávať čisté napájanie a zároveň zachovať životnosť batérie.

2. Generátor + Menič

Aj keď EPS môže byť ideálnou náhradou za generátor s ohľadom na poskytované výhody (dlhotrvajúce napájanie, tichosť a neznečisťovanie životného prostredia), kombinácia so záložným generátorom môže priniesť predĺženie dodávky energie a zlepšenie kvality napájania. Generátor potom funguje ako vstupný zdroj energie a automatická regulácia napätia (AVR) v EPS pomáha regulovať kmitanie napätia z generátora, čo umožňuje nepretržité čisté napájanie pripojenej elektroniky. To isté potom platí pre meniče napätia.

Výber správneho záložného zdroja energie závisí na konkrétnych potrebách a špecifických situáciách. Zvolenie správneho zariadenia vám zabezpečí plynulú prevádzku vašich kritických zariadení a ochranu proti neočakávaným výpadkom napätia. Bežným scenárom pre využitie jednotlivých zariadení môže byť: použitie UPS na ochranu citlivých elektronických zariadení v domácnosti alebo kancelárii, zatiaľ čo generátor môže byť užitočný ako záložný zdroj energie pre celý dom alebo firmu pri nečakanom dlhšom výpadku. Menič elektriny, známy tiež ako invertor, môže byť zase ideálnou voľbou pre napájanie spotrebičov bez nutnosti pripojenia k elektrickej sieti alebo pri dlhotrvajúcom výpadku. Každý záložný zdroj má svoje výhody a firma CyberPower ponúka rôzne produkty kompatibilné s generátormi, ktoré vám pomôžu vytvoriť spoľahlivý systém záložného napájania.

Spracované podľa materiálov od spoločnosti CyberPower.

Značky: