Ministerstvo zdravotníctva SR odporúča ľuďom, ktorí pociťujú príznaky ochorenia COVID 19, aby využili bezplatnú možnosť testovania PCR testami.

Tie sú pri príznakoch ochorenia plne hradené zo zdravotného poistenia. Objednať sa môžete na stránke www.korona.gov.sk.

Na stránke www.korona.gov.sk máte možnosť požiadať o testovanie PCR či antigénovým testom. Pri podozrení na ochorenie COVID-19 odporúča Ministerstvo zdravotníctva SR využiť možnosť otestovania sa PCR testami. Pri zadaní príznakov je toto testovanie bezplatné, preto je dôležité, aby žiadatelia vyplnili formulár pravdivo a uviedli všetky príznaky, ktoré majú. Či už je to teplota nad 38 °C, suchý kašeľ, bolesť kĺbov a svalov, triaška, vykašliavanie či strata čuchu alebo chuti. Na základe posúdenia klinických príznakov sa vám automaticky pridelí najbližší možný termín testovania v čo najbližšom okolí zadanej adresy. Zadať môžete nielen adresu trvalého pobytu, ale ak sa práve nezhoduje s miestom, kde sa nachádzate, máte možnosť zadať aj adresu prechodného pobytu. Testovanie tak bude pridelené čo najbližšie k tejto adrese.

Okrem bezplatného testovania pri príznakoch ochorenia máte stále možnosť dať sa bezplatne otestovať PCR testami pri predoperačných vyšetreniach či plánovanej hospitalizácii. Tu je dôležité zadať aj dátum nástupu do nemocnice, aby bol test vykonaný v stanovenej lehote.

Ďalšou z možnosti ako sa dať  bezplatne  otestovať PCR testom je aj pozitívny antigénový test. Ten si môžete verifikovať aj následným vykonaním RT-PCR testu, ktorý je v tomto prípade tiež hradený z verejného zdravotného poistenia.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.