Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Kia predstavuje na Milánskom týždni dizajnu 2023 svoju filozofiu dizajnu „Zjednotenie protikladov“, ktorá spočíva v kombinácii kontrastných vlastností a hľadaní synergie medzi protikladnými koncepciami.

Na podujatí bude ilustrovaná prostredníctvom série umeleckých diel, ktoré budú vystavené od 17. do 23. apríla v Museo della Permanente v talianskom Miláne.

Téma výstavy „Zjednotenie protikladov“ odráža filozofiu dizajnu značky Kia, ktorá sa inšpiruje kontrastmi v prírode a v človeku. V siedmich výstavných halách budú rozmiestnené zážitkové umelecké inštalácie, ktoré pozývajú návštevníkov, aby sa prostredníctvom videa, zvuku a sochárskeho stvárnenia zoznámili s víziou dizajnu značky Kia pre novú éru udržateľnej mobility.

Výstava mala premiéru na Bienále dizajnu v juhokórejskom meste Kwang-džu v roku 2021 a získala nadšené ohlasy. Jej súčasťou v Miláne bude aj priestor pre podujatia s pódiom a fórom na rozhovory a prezentáciu hlavných myšlienok. Práve na tomto mieste sa predstavia hlavní dizajnéri značky – Karim Habib, riaditeľ Globálneho centra dizajnu spoločnosti Kia, Teckkoun Kim, vedúci skupiny pre dizajn budúcnosti Kia Next Design Group, Jochen Paesen, vedúci skupiny pre dizajn interiérov Kia Next Design Interior Group, a Gregory Guillaume, vedúci Dizajnového centra spoločnosti Kia Europe. Podrobne rozoberú inštaláciu „Zjednotenie protikladov“ a budú diskutovať o vízii dizajnu značky Kia.

„Veríme, že táto výstava vyjadrí úprimnosť dizajnu značky Kia, ktorý sa snaží inovatívne sprostredkovať našim zákazníkom základné hodnoty a záväzky v oblasti dizajnu,“ uviedol Karim Habib, výkonný viceprezident a riaditeľ Globálneho centra dizajnu spoločnosti Kia.

Päť hlavných pilierov dizajnu

„Zjednotenie protikladov“ stojí na piatich hlavných pilieroch dizajnu, z ktorých každý bude názorne predstavený vo vyhradenom priestore ako súčasť výstavy. Týmito piliermi sú:

Odvaha z prírody,

Dôvod na radosť,

Sila pokroku,

Technológie pre život

a Napätím k pokoju.

Prichádzajúcich návštevníkov na úvod privíta vstupný priestor, ktorý im predstaví koncepciu výstavy filozofie dizajnu značky Kia. Účastníci budú mať možnosť intuitívne sa oboznámiť s koncepciou „Zjednotenie protikladov“ prostredníctvom archívnej sekcie, kde si môžu v krátkosti pozrieť priebeh prípravy výstavy, čo v nich vzbudí očakávania týkajúce sa samotnej výstavy. Ďalšou zastávkou bude Loby Protiklady – priestor s posolstvom, ktoré umožní návštevníkom, ktorí ešte nepoznajú filozofiu dizajnu značky Kia, intuitívnejšie sa oboznámiť so základnými pojmami „Zjednotenie protikladov“.

Po Loby Protiklady nasleduje päť jedinečných priestorov, z ktorých každý stelesňuje jeden z piatich hlavných princípov dizajnu „Zjednotenia protikladov“. Okrem toho bude v priebehu celej výstavy vždy jeden deň venovaný jednému z uvedených pilierov.

1. deň: Odvaha z prírody

Pilier dizajnu „Odvaha z prírody“ je zasvätený detailom, tvarom a proporciám nachádzajúcim sa vo svete prírody a svete ľudí a vychádza z ich vzájomnej interakcie. Týka sa myšlienky prijatia prírody a zároveň toho, aby sme vo svete zanechali stopu. Týmto pilierom dizajnu sa v automobiloch riadia organické, no pritom technické štruktúry a povrchové úpravy interiérov vozidiel. Dizajn exteriéru zasa charakterizuje kombinácia čistých a jednoduchých línií s výrazným a neustále sa meniacim povrchom.

Priestor „Odvaha z prírody“ zobrazuje prísľub zosúlaďovania a harmónie pred veľkými výjavmi prírody, zoči-voči ktorým si osvojujeme jej múdrosť a nachádzame v nej základné motívy. Toto dielo obsahuje posolstvo pre ľudské bytosti, aby hľadali odvážnu a výraznú krásu s ohľadom na všetko v prírode. Medzi rečníkmi sa predstaví kritička dizajnu Alice Rawsthornová a filozof Timothy Morton a večer vystúpi producent elektronickej hudby Pantha du Prince.

2. deň: Dôvod na radosť

Pilier dizajnu „Dôvod na radosť“ je zameraný na zážitky, ktoré vyvolávajú radosť, čo bude mať vplyv na atmosféru budúcich vozidiel Kia. Znamená hravé produkty, dojemné zážitky a nové interakcie. Budúce podoby dizajnu v duchu princípu „Dôvod na radosť“ budú predstavovať splynutie emocionálneho s racionálnym, vďaka čomu vzniknú vozidlá, ktoré budú mať vplyv na náladu cestujúcich, pretože budú na nich pôsobiť relaxačne a inšpiratívne. Ovplyvní to aj zavedenie nových organických materiálov a odvážnejších farieb, ktoré budú vyjadrovať zmysel pre mladosť a hravosť.

Priestor „Dôvod na radosť“ znázorňuje prísľub, že dizajn značky Kia bude premieňať aj všedné zážitky na nečakané radostné spomienky. Medzi rečníkmi sa predstaví zakladateľ rádia NTS Femi Adeyemi a dirigent orchestra Santa Cecilia Daniel Harding. Večerné predstavenie sa ponesie v znamení klasickej hudby v podaní členov La Scaly.

3. deň: Napätím k pokoju

Pilier dizajnu „Napätím k pokoju“ evokuje napätie medzi protikladnými silami a tvorivými kontrastmi. Stelesňuje rovnováhu, ktorá vzniká pôsobením dvoch protichodných síl, z chaosu nastoľuje poriadok a dodáva zmysel budúcnosti. Princíp „Napätím k pokoju“ aplikovaný v automobilovom dizajne prináša pôsobivé koncepty dizajnu, ktoré pomocou ostrých, vysoko technických prvkov vytvárajú povrchové napätie a realizujú harmonizovanú víziu zameranú na budúcnosť.

Priestor „Napätím k pokoju“ vytvára pokoj prostredníctvom výrečnosti a harmónie na všetkých hraniciach, kde sa vyskytujú konflikty alebo protichodné prvky. Medzi rečníkmi sa predstaví dizajnérka Bethan Laura Woodová a kurátor dizajnu Marco Sammicheli, večerné vystúpenie bude patriť speváčke a skladateľke menom Alewya.

4. deň: Technológie pre život

Pilier dizajnu „Technológie pre život“ stelesňuje nové technológie a inovácie, ktoré majú napomáhať pozitívnej interakcii medzi človekom a strojom. Zameriava sa menej na samotné technologické zariadenia a viac na spôsob, akým s nimi ľudia komunikujú, čím naznačuje budúce produkty značky Kia, ktoré budú prinášať novú generáciu používateľského prostredia vo vozidle (UX). To sa dosiahne prostredníctvom využitia inovácií a výsledkov rozvoja v oblasti dizajnu, pocitov a možností pripojenia vo vozidle – to všetko s cieľom pomôcť zákazníkom aktívne interagovať so svojím vozidlom.

Priestor „Technológie pre život“ ponúka obsah založený na technológiách a poznatkoch, ktoré získali tvorcovia dizajnu Kia Design. Predstavuje odhodlanie spoločnosti Kia stať sa pre zákazníkov partnerom a pomáhať im pri vytváraní významných životných spomienok. Medzi rečníkmi sa predstaví spisovateľka prof. Helen Hesterová a producent, herec a redaktor Carlo Antonelli. Večer bude patriť elektronickej hudbe v podaní Talpha a diváci uvidia aj video predstavenie Nic Panorama.

5. deň: Sila pokroku

A nakoniec posledný pilier dizajnu „Sila pokroku“ predstavuje snahu napredovať, ísť neustále vpred a stúpať nahor. V kontexte dizajnu to znamená stavať na súčasných silných stránkach značky. Využívaním a rozvíjaním zručností a odborných znalostí získaných počas nedávnej transformácie značky Kia, ktorá bola zameraná na dizajn, sa bude dizajn a usporiadanie jej budúcich produktov naďalej zdokonaľovať. Dizajn budúcnosti bude čerpať zo skúseností a tvorivosti vynaliezať a inovovať.

Priestor „Sila pokroku“ názorne ukazuje, ako môžu ľudské bytosti hľadať šťastie prostredníctvom zosúlaďovania svojich cieľov s prírodou a skúsenosťami. Medzi rečníkmi vystúpi kurátor Andrea Lissoni a filozof Emanuele Coccia. O večerné predstavenie sa postará hudobník, majster zvuku a bubeník Missing Ear, producent populárnej hudby Mohwake a DJ elektronickej hudby Afro Deutsche.

Riešenie dnešných výziev s víziou do budúcnosti

„Zjednotenie protikladov“ je viac ako len koncepcia dizajnu. Predstavuje postoj spoločnosti Kia k zmenám – rieši dnešné výzvy v oblasti mobility s víziou do budúcnosti. Pre spoločnosť Kia to znamená uviesť do roku 2027 na trh 15 nových plne elektrických vozidiel (BEV), modernizovať technológiu svojich informačno-zábavných systémov, aby poskytovali zákazníkom dokonalejší zážitok, a do roku 2045 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu.

Na ceste k elektrifikácii boli tieto odvážne a prevratné inovácie stelesnené v dizajne vozidiel Kia, ako je napríklad jej prvé špecializované elektrické vozidlo EV6 či nedávno predstavený model EV9.

Stratégia udržateľného dizajnu: Naštartovanie priaznivého kruhu

Okrem hlavného princípu novej filozofie „Zjednotenie protikladov“ bude budúci dizajn produktov spoločnosti Kia zahŕňať aj jej novú Stratégiu udržateľného dizajnu. Táto trojstupňová iniciatíva načrtáva spôsoby zlepšenia udržateľnosti materiálov, ktoré značka používa pri výrobe svojich automobilov:

  • 1. krok označuje fázu „bez kože“, čo znamená, že spoločnosť Kia vo všetkých svojich budúcich produktoch – počnúc modelom EV9 – úplne prestane používať kožu živočíšneho pôvodu. Nahradenie kože a polyvinylchloridu (PVC) recyklovanými materiálmi povedie k obmedzeniu používania toxických chemikálií, ako aj množstva uhlíka vypúšťaného do prostredia počas výrobného procesu.
  • 2. krok označuje „10 nevyhnutných udržateľných prvkov“. Tento krok určuje základný zoznam desiatich udržateľných materiálov – recyklovaných, organických alebo biologicky odbúrateľných – , ktorých používanie sa bude v budúcnosti týkať všetkých modelov značky Kia.
  • 3. krok označuje „bio výrobu“ – ambiciózny cieľ vývoja nových materiálov na biologickom základe, ktoré sa majú používať v automobiloch. Úspešné skúšky už prebehli s mycéliom (podhubím), ktoré sa nachádza v koreňovej štruktúre húb. Na dosiahnutie tohto cieľa bude spoločnosť Kia spolupracovať so začínajúcimi firmami a inovátormi a bude investovať do výskumu a vývoja s cieľom pestovať nové materiály pre svoje automobily.

Spoločnosť Kia má za sebou dlhú históriu integrácie udržateľných materiálov do svojich produktov, počnúc používaním bioplastov a biologických vlákien z cukrovej trstiny až po druhú generáciu elektrického modelu Soul EV v roku 2014. V súčasnosti značka Kia využíva ekologické materiály, ktoré siahajú od ekologicky spracovanej kože a vegánskych alternatív až po recyklovaný plastový odpad či dokonca recyklované voľne plávajúce rybárske siete, ktoré boli vylovené z oceánov.

„V spoločnosti Kia vieme, že nestačí len vyrábať vozidlá, ktoré budú bez výfukových emisií – chceme, aby bola udržateľnejšia každá fáza životnosti našich vozidiel,“ hovorí Jochen Paesen, viceprezident pre dizajn interiérov. „K tomu patrí aj používanie netoxických a biologicky odbúrateľných materiálov v našich vozidlách.“

Technológie: Hľadanie jednoduchosti v zložitosti

Technologický pokrok otvára nové možnosti v oblasti dizajnu, čoho výsledkom sú jedinečné a kvalitnejšie zážitky zákazníka. Kombinácia sily inovácií, technológií a dizajnu sa dá využiť na vytvorenie jednoduchých riešení zložitých problémov. Napríklad špecializovaná platforma BEV E-GMP (globálna modulárna platforma pre elektrické vozidlá) umožňuje konštrukciu vozidiel s rovnou podlahou, čím sa mení architektúra automobilov a z ich interiéru sa stáva jedinečný priestor: z kabíny určenej na riadenia vozidla sa stáva kabína navrhnutá ako obývací priestor.

Ďalším príkladom je GEONIC, trojrozmerný hybridný materiál ocenený cenou iF Award 2022, ktorý je použitý v modeli EV6. GEONIC je jednoduchá, ale dômyselná nová technika na realizáciu inovatívnych koncepcií dizajnu interiérov vozidiel, ktorá umožňuje vytváranie rôznych nálad interiéru pre rôzne úrovne výbavy. „Spoločnosť Kia vytvára interiéry pre vodičov a cestujúcich, ktoré spĺňajú potreby dnešnej mobility, pričom súčasne hľadí vpred, do budúcnosti autonómneho riadenia vozidiel,“ hovorí Karim Habib. „Naším cieľom je vytvoriť pozitívny priestor, kde sa ľudia budú cítiť príjemne, uvoľnene a ako doma: my nepredávame autá – predávame zážitok.“

Značky: