Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ho Sung Song, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Kia Corporation, a Boyan Slat, zakladateľ a generálny riaditeľ organizácie The Ocean Cleanup, sa zúčastnili na slávnostnom podpise zmluvy o spolupráci v sídle spoločnosti Kia v juhokórejskom Soule 27. apríla 2022, ktorým oficiálne potvrdili globálne partnerstvo medzi oboma subjektmi.

The Ocean Cleanup je nezisková organizácia so sídlom v Holandsku, ktorá vyvíja a rozširuje technológie na vyčistenie svetových oceánov od plastov. V rámci svojho úsilia sa snaží o zastavenie ich prílevu do riek a súčasne čistí to, čo sa už nahromadilo v oceánoch. V prípade druhej možnosti organizácia vyvíja rozsiahle systémy na efektívnu koncentráciu plastov, aby bolo možné realizovať ich pravidelné odstraňovanie. Na obmedzenie prílevu plastov cez rieky vyvinula organizácia The Ocean Cleanup riešenia s názvom Interceptor™, ktoré zastavujú a extrahujú riečny plast skôr, ako sa dostane do oceánu.

Spoločnosť Kia chápe svoje úsilie ako esenciálnu iniciatívu na svojej ceste k udržateľnej budúcnosti a organizáciu The Ocean Cleanup bude finančne podporovať pri iniciovaní projektov na čistenie oceánov a riek. Zároveň vytvorí systém obehu zdrojov, ktorý pomôže zabrániť tomu, aby zozbierané plasty skončili opäť v životnom prostredí. Dosiahnuť to chce tak, že časť výlovu z inovatívnych zariadení organizácie The Ocean Cleanup začlení do vlastného procesu výroby a hodnotového reťazca.

Počas siedmich rokov bude spoločnosť Kia podporovať organizáciu The Ocean Cleanup ako oficiálny globálny partner prostredníctvom finančných príspevkov i vecných dodávok na podporu operácií v oceánoch a na výstavbu rôznych zariadení na čistenie riek – riešení The Ocean Cleanup Interceptor. Okrem toho Kia dodá štyri elektrické vozidlá – jeden model EV6 a tri modely Niro EV – do sídla organizácie v Holandsku. Na oplátku bude organizácia The Ocean Cleanup dodávať aj využiteľné frakcie vyzbieraných plastov a deliť sa so spoločnosťou Kia o výsledky svojho výskumu a relevantné údaje o znižovaní plastového znečistenia.

Ho Sung Song, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Kia Corporation, uviedol: „Kľúčové pre víziu udržateľnej budúcnosti spoločnosti Kia nie je len vykonávanie zmien v oblasti produktov a služieb, ale aj realizácia pozitívnych zmien pre planétu. Spoločnosť Kia bude pokračovať v inšpiratívnych hnutiach prostredníctvom otvorených partnerstiev s rôznymi partnermi a organizáciami, ako je The Ocean Cleanup, ktoré majú inovatívne technológie a nápady.“

Boyan Slat, zakladateľ a generálny riaditeľ organizácie The Ocean Cleanup, dodal: „Plast nie je vo svojej podstate zlý materiál, ale musíme ho používať zodpovedne. Názorne ukazujeme, že vieme znečistenie premeniť na riešenie prostredníctvom spúšťania aplikácií, ktoré pomáhajú čistiť oceány, a súčasne – spoločne s naším partnerom Kia – poskytujeme dôkaz toho, že recyklované plasty je možné udržateľne využívať. Dúfam, že budeme inšpirovať aj ostatných, aby urobili to isté. Táto spolupráca je ďalším krokom v našom úsilí, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby náš úlovok neskončil opäť v životnom prostredí, a zároveň využiť jeho hodnotu v našom ďalšom úsilí v oblasti čistenia prostredia.“

Toto partnerstvo je jednou z kľúčových stratégií v rámci firemnej vízie spoločnosti Kia, ktorou je budovať udržateľnú budúcnosť mobility. Kia plánuje do roku 2030 zvýšiť percento opätovného využívania plastov na 20 percent a očakáva, že ešte viac prispeje k ochrane životného prostredia vytvorením a aktiváciou tzv. „poctivej recyklačnej slučky“, ktorá bude minimalizovať negatívny vplyv likvidácie vozidiel na klímu.

Spoločnosť Kia zhmotnila svoje odhodlanie podnikať kroky smerom k udržateľnejšej budúcnosti 25. novembra 2021, keď na medzinárodnom autosalóne v Soule predstavila úplne nový model Niro. V tomto vozidle boli použité udržateľné materiály vyvinuté z recyklovaných tapiet, eukalyptových listov a vodových farieb, aby sa čo najviac zmiernil vplyv na životné prostredie a znížilo množstvo odpadu. Spoločnosť Kia má v úmysle neustále rozširovať používanie ekologických materiálov v rámci celého vozidla a v budúcnosti plánuje postupne vyradiť kožu vo všetkých svojich vozidlách.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.