Neustála zmena, robotizácia a náhly príchod AI upriamili našu pozornosť aj na úlohy firemného vzdelávania.

Už vieme, že nestačí len zotrvať v prijímaní objednávok, generovaní tréningov a reportovaní absolvovaného vzdelávania. Ak má mať L&D zmysel, mali by sme sa zamerať na strategickejšie vnímanie vzdelávania, zapojiť sa do rozhodovania o firme a merať skutočné dopady vzdelávania.

Ako to urobiť? Ako nám v tom môžu pomôcť technológie? Aké sú úlohy a výzvy L&D? Aj o tomto sa budeme rozprávať na konferencii nielen o digitálnom vzdelávaní e-learnmedia CAFÉ 2023.

Už trinásty rok umožníme účastníkom konferencie nahliadnuť do kuchyne odborníkov z oblasti vzdelávania a ľudských zdrojov najmä slovenských a českých firiem. Jediná konferencia na Slovensku zameraná na digitálne vzdelávanie je určená riaditeľom ľudských zdrojov, manažérom vzdelávania a HR, L&D profesionálom a špecialistom pre digitálne technológie vo vzdelávaní a rozvoji.

Stretnite sa už 11. októbra 2023 so špičkou vo firemnom vzdelávaní v Lindner Hotel Gallery Central v Bratislave. Konferenciu je možné absolvovať PREZENČNOU formou alebo ONLINE.

V rámci pestrého programu získate informácie o tom, ako postupne budovať pozíciu L&D ako partnera pre biznis a na základe toho navrhovať zmysluplné vzdelávanie v súlade s obchodnými cieľmi firmy. Získate inšpirácie ako merať dopady vzdelávania a ako využívať vo svojej vzdelávacej práci technológie. Zamyslíme sa aj nad tým, kde sú pre firemné vzdelávanie najväčšie príležitosti vzhľadom k budúcim nárokom a výzvam pracovného trhu a ako pomôcť ľuďom, aby sa vedeli zmenám prispôsobiť a boli súčasťou transformácie. Povieme si ako budevyzerať práca budúcnosti a aké zručnosti námpomôžu v tejto dobe existovať.

Do programu konferencie sme opäť zaradili panelovú diskusiu, ktorá bude venovaná v súčasnosti veľmi aktuálnej téme umelej inteligencie. S našimi hosťami budeme hovoriť o jej úlohe v kontexte vzdelávania a rozvoja (L&D). Budeme diskutovať o tom, ako AI formuje stratégie a príležitosti v oblasti firemného L&D v rámci trhu EÚ.

Príďte sa inšpirovať zaujímavými témami, trendami, skúsenosťami, novinkami. Využite možnosť zapojiť sa do diskusie o odborných témach v kruhu profesionálov na firemné vzdelávanie, opäť v uvoľnenej atmosfére, s obľúbeným networkingom a pri dobrej káve.

Všetky informácie o konferencii e-learnmedia CAFÉ 2023 nájdete na www.e-learnmedia.cafe.

Značky: