Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Oblasť vzdelávania STEM rýchlo napreduje. Konferencia s názvom Zborovňa je príležitosťou pre učiteľov, aby sa oboznámili s najnovšími trendmi a inováciami. Na konferencii sa stretnú učitelia stredných škôl, ktorí vyučujú STEM predmety, zástupcovia renomovaných spoločností a zástupcovia Technickej univerzity v Košiciach a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Jedným z hlavných cieľov konferencie je predstaviť učiteľom STEM predmetov nové možnosti vzdelávania, možnosti sebavzdelávania a výhody zapájania IT expertov do vyučovacieho procesu a príprav. Praktické zručnosti a nástroje, ktorými disponuje súkromný sektor môžu pozitívne využiť pre svoj rozvoj, zapojenie a inšpiráciu svojich študentov. „Tým, že učiteľom poskytneme potrebné zručnosti a vedomosti, môžeme zabezpečiť, aby bola budúca generácia vedcov, inžinierov a matematikov pripravená riešiť výzvy budúcnosti,“ povedal Viktor Mitruk, organizátor konferencie a projektový manažér organizujúceho klastra Košice IT Valley, ktorý už od roku 2007 zohráva dôležitú úlohu vo vývoji IT odvetvia v Košickom regióne.

Konferencia pre učiteľov STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) sa uskutoční 24. 2. 2023 v Univerzitnom vedeckom parku Technicom. Súčasťou programu budú dva workshopy a diskusia o spolupráci súkromného sektora so strednou školou, ako aj jej výhodách.  Odprezentované budú aj dáta a výsledky prieskumu na stredných školách v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji, v ktorých bol v rámci prieskumu zisťovaný záujem o štúdium informatiky.

Workshopy a diskusie budú vedené odborníkmi v rámci oblasti STEM. Medzi témy, ktoré sa budú preberať, patria EDU Scrum, spolupráca firiem a škôl, začlenenie technologicky komplexnejších, no zvládnuteľných postupov do vyučovacieho procesu na stredných školách a zvyšovanie rozmanitosti vo vzdelávaní STEM. „Cieľom Košice IT Valley je prepájať teóriu s praxou, ako aj súkromný, verejný a akademický sektor. V rámci týchto spojení je dôležité venovať sa nielen študentom, ale aj pedagógom, ktorí vychovávajú budúce talenty nášho regiónu. Konferenciou Zborovňa chceme tento proces posilniť budovaním vzťahov medzi učiteľmi a zamestnávateľmi, no najmä pomôcť modernizovať a zefektívňovať STEM vyučovania na školách,“ uviedol Juraj Girman, predseda Správnej rady Košice IT Valley.

Okrem vzdelávacích stretnutí budú súčasťou konferencie aj stánky univerzít, ktoré predstavia najnovšie možnosti a informácie o vyššom vzdelaní v Košickom kraji. Účastníci budú mať príležitosť nadviazať kontakty s lídrami v odbore a objaviť nové nástroje a technológie, ktoré môžu zlepšiť ich vyučovanie.

Očakáva sa, že sa konferencie sa zúčastní  40 pedagógov z Košického a Prešovského samosprávneho kraja.

Viac informácií nájdete na webovej stránke https://www.kosiceitvalley.sk/events-ii/zborovna/.  

Značky: