V dňoch 28. a 29. mája 2024 sa v Trnave konal tretí ročník konferencie Telemedicína, ktorá sa stala platformou pre prezentáciu najnovších trendov, inovácií a výziev v oblasti telemedicíny.

Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 170 odborníkov z rôznych oblastí, vrátane lekárov, zdravotných sestier, manažérov v zdravotníctve, výskumníkov a zástupcov technologických spoločností. Počas dvoch dní prebiehali prezentácie, interaktívne workshopy, panelové diskusie a výstavy, ktoré účastníkom umožnili spoznať najnovšie poznatky a trendy v oblasti telemedicíny a diskutovať o nich.

Medzi kľúčové témy konferencie patrilo využitie telemedicíny na zlepšenie prístupu k starostlivosti pre pacientov v odľahlých oblastiach, diagnostika a liečba chronických ochorení pomocou telemedicíny, telemonitoring a digitálne zdravie, ako aj využitie umelej inteligencie v telemedicíne. Etické a právne aspekty telemedicíny tiež zohrali dôležitú úlohu v diskusiách.

Jedným z príkladov inovácií prezentovaných na konferencii bol kamerový systém s umelou inteligenciou, ktorý dokáže automaticky detekovať pády pacientov v nemocnici a privolať pomoc. Ďalšie príklady zahŕňali využitie vizuálnej komunikácie na diaľkové konzultácie s pacientmi a konzíliá lekárov, systémy dlhodobého monitoringu chronicky chorých pacientov s nepretržitým monitorovaním životných funkcií a okamžitou reakciou v prípade potreby.

Zdroj: Telemedicína

Telemedicína prináša množstvo výhod, vrátane zníženia záťaže zdravotníckeho personálu, eliminácie zbytočných návštev pacientov v ambulanciách a zníženia rehospitalizácií. Zlepšuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti, dosahuje lepšie výsledky pri liečbe chronických chorôb, zvyšuje kvalitu života pacientov a šetrí zdroje vo verejnom zdravotnom poistení.

Napriek tomu však existujú aj bariéry implementácie telemedicíny. Medzi ne patrí nedostatok legislatívnej úpravy, chýbajúce úhradové mechanizmy a obavy z neznámeho zo strany pacientov a zdravotníkov.

Telemedicína má obrovský potenciál transformovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zlepšiť kvalitu života pacientov. Na jej úspešné zavedenie je však potrebné prekonať legislatívne a finančné bariéry a presvedčiť pacientov a zdravotníkov o jej benefitoch.

Konferencia bola príspevkom nielen k diskusii o telemedicínskych riešeniach dostupných na Slovensku, ale zároveň k vytvoreniu priestoru pre definovanie ťažiskových bodov rozvoja telemedicíny z hľadiska manažmentu, financovania, legislatívy a najmä z hľadiska poskytovania medicínskej starostlivosti v reálnom prostredí.

Článok bol uverejnený v rámci mediálnej spolupráce.

Prečítajte si aj:

Značky: