Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Pandémia a s ňou súvisiace karanténne opatrenia potvrdzujú výhody vo flexibilnejšom využívaní zdieľaných priestorov vo firmách.

V čase, kedy mnoho spoločností využíva home office, prípadne sa snaží znižovať náklady mimo core biznis, sa úspora nákladov na nájom a prevádzku firemných priestorov a flexibilita, ktoré office sharing prináša, ukazuje ako nesporne jedna z významných ekonomických aj spoločenských výhod pre firmu. „Popri finančných úsporách na obstaranie a prevádzku firemných priestorov má office sharing obrovský pozitívny dopad aj na výkonnosť, kreativitu, tímovú prácu a spokojnosť zamestnancov. Je to koncept, ktorý nám umožňuje mať variabilitu priestorov, no zároveň ich využívanie na maximum, a v konečnom dôsledku tak prináša opäť ekonomické úspory,“ konštatuje výkonná riaditeľka Business Lease Slovakia Lucia Čišková. Spoločnosť je poskytovateľom komplexnej mobility vrátane operatívneho lízingu pre právnické aj fyzické osoby.

Maximálne využitie priestoru

Business Lease Slovakia zdieľa spoločné priestory #TwoAtTheTop na najvyššom poschodí bratislavského Twin City Tower s medzinárodnou konzultačnou spoločnosťou Colliers International Slovensko. „Zdieľať spoločné priestory, ako aj každodenný život sme začali ešte v roku 2018, na základe narastajúceho významu ekonomiky zdieľania (sharing economy). Samozrejme, túžili sme aj po reprezentatívnejších priestoroch, čo nám už vtedy zdieľanie nákladov na nájom aj každodennú prevádzku umožnilo bez toho, aby nás nájom vyšiel drahšie v porovnaní s predchádzajúcim. Koronakríza nás v správnosti nášho rozhodnutia ešte utvrdila,“ podotýka Lucia Čišková.

Slovenské firmy v priemere využívajú svoje priestory len na 15 až 20 %, koronakaranténa toto číslo môže ešte znížiť. „Väčšinu spoločných priestorov a náklady na ich nájom aj prevádzku zdieľame spolu a využívajú sa tak naplno. Ide napríklad o recepciu, zasadačku, kuchynku, ale aj o kancelárske potreby či občerstvenie v rámci spoločných firemných akcií a teambuildingov,“ spresňuje Lucia Čišková. Zamestnanci dokonca nemajú ani fixované pracovné miesto, ale si aj to zdieľajú. Vďaka mobilite pracovného prostredia a IT vybavenia tak môžu pracovať flexibilne z ktoréhokoľvek miesta vo firme, prípadne aj z domu.

Benefity navyše

Lukratívne priestory s najvyššie položenou terasou v Bratislave s nádherným výhľadom na mesto priniesli obom firmám koncom vlaňajšieho roka dokonca aj prvú cenu v architektonickej súťaži CIJ Awards v kategórii Best FIT-OUT, teda najlepšie zariadené kancelárske priestory. Porota vyberala víťaza spomedzi viacerých atraktívnych priestorov. #TwoAtTheTop ju oslovili dôrazom na spoločné priestory, diferenciáciu rôznych pracovných staníc a maximalizovanie prístupu k príťažlivému výhľadu na celé mesto.

Office sharing však v zložitom období, kedy je potrebné často nanovo nastavovať fungovanie firiem, dokáže prinášať nielen finančné úspory, ale flexibilita a zdieľanie pracovných miest a celkovo zdieľanie spoločných priestorov s inou firmou účinne podporuje aj tímovosť a spokojnosť zamestnancov. „Inšpiratívny priestor určite podporuje kreativitu, vzájomnú interakciu, zdieľanie myšlienok a v konečnom dôsledku aj výkonnosť zamestnancov. Nám to už potvrdili aj prieskumy ich spokojnosti,“ podotýka výkonná riaditeľka Business Lease s tým, že práve spokojnosť zamestnancov podporuje ich lojalitu a pre firmu tak lepšie finančné výsledky.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.