Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Mesto Košice vrátane svojich mestských častí ako jedno z prvých miest na Slovensku spúšťa do skúšobnej prevádzky elektronické služby. Tie umožnia občanom flexibilnejšie komunikovať so samosprávou a komfortne vybavovať úradné záležitosti i nevyhnutné životné úkony. Projekt zvládlo mesto s partnermi v stanovenom termíne a bez navýšenia finančných prostriedkov. Hlavným dodávateľom je softvérová spoločnosť Lomtec.com. Elektronizácia služieb mesta Košice je realizovaná v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti
(OPIS). Oprávnené výdavky predstavujú 1,922 milióna EUR, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja mesto získalo viac ako 1,826 milióna. Projekt sa začal realizovať v apríli 2014 verejným obstarávaním, pričom hlavné aktivity boli zahájené až v novembri 2014 a skúšobná prevádzka začne 30. septembra 2015.
Námestník primátora mesta Košice Martin Petruško vyzdvihuje výbornú spoluprácu odborníkov na strane objednávateľa – Mesta Košice a dodávateľa – Lomtec.com: „Sily sa spojili a som rád, že naši občania ako jedni z prvých na Slovensku budú môcť z pohodlia domova vykonávať množstvo úkonov, kvôli ktorým museli v minulosti navštevovať magistrát.“
Elektronické služby sú rozdelené do viacerých oblastí ako dane a poplatky, sociálne veci, životné prostredie, doprava a komunikácie, cestovný ruch, školstvo, slobodný prístup k informáciám vrátane volieb a demokracie či verejných financií.
„Veľkou výhodou je integrácia portálu elektronických služieb na centrálne registre,“ upozorňuje projektový manažér Lomtec.com Rudolf Kantorek. „Prepoja sa napríklad registre fyzických a právnických osôb, registre adries či kataster nehnuteľností. Odbúra sa tak znásobovanie úkonov občana, keď od neho jeden úrad žiadal informácie, ktorými už iný úrad disponoval.
Vedúca referátu informatiky Magistrátu mesta Košice Gabriela Hajduková potvrdzuje: „Online systém odbúra zbytočnú byrokraciu, zvýši kvalitu, efektivitu a prístupnosť služieb mesta a mestských častí pre verejnosť a pripraví prostredie pre tzv. bezpapierový úrad. Ide o prvý a nesmierne dôležitý krok k zefektívneniu komunikácie občanov a podnikateľov so samosprávou.“ Služby budú prístupné cez bežný internetový prehliadač, časť aj vo forme mobilnej aplikácie. Prístupovou bránou sa stane moderný internetový portál s rýchlym a jednoduchým vyhľadávaním. „Úspešnou realizáciou tohto projektu sme klientovi potvrdili odbornosť a zodpovednosť. Vďaka kvalifikovaným, kooperujúcim a dobre zorganizovaným tímom, zloženým z odborníkov Magistrátu mesta Košice ako aj z Lomtec.com sa zrodili veľké, fungujúce a zmysluplné riešenia,“ uzatvára riaditeľ Lomtec.com Miroslav Ličko.
Elektronizácia slovenských samospráv tvorí súčasť eGovernmentu. Služby teda budú prístupné na ústrednom portáli verejnej správy ako aj na integrovanom portáli daného mesta. Niektoré z nich budú môcť občania využívať len s novým elektronickým občianskym preukazom, ktorého súčasťou je aj elektronický podpis, veľká časť však bude prístupná aj bez neho. Čítačka elektronických občianskych preukazov sa zatiaľ vydáva bezplatne.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.