Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Miešačka s fúrikom, štvorkolka, ozdobený vianočný stromček, pijavice či mrazené telíčka vtákov ako krmivo pre hady – aj takéto zásielky si posielajú zákazníci prostredníctvom Slovenskej pošty.

Hoci v súčasnej dobe využíva pošta na spracovanie a triedenie zásielok moderné stroje, tieto zásielky musia pre svoje neštandardné tvary, rozmery či hmotnosť spracovávať zamestnanci Slovenskej pošty ručne.

Slovenská pošta má 4 hlavné spracovateľské strediská (HSS): Bratislava, Zvolen, Košice, Žilina a pomocné spracovateľské stredisko v Nitre, v ktorých sa triedia a spracúvajú zásielky z celého sveta. Najvyťaženejšie je HSS v Bratislave, kde sa spracováva až 50% všetkých zásielok Slovenskej pošty. Počas vianočnej prevádzky sa denne na všetkých spracovateľských strediskách spracuje od 100 – 150 tis. balíkových zásielok na balíkových triediacich linkách a ďalších 40 – 45 tis. balíkových zásielok je spracovaných ručne pre ich neštandardné rozmery či tvary. Na listových triediacich linkách je denne spracovaných 500 – 600 tis. listových zásielok a ďalších 600 – 700 tis. listových zásielok je triedených ručne.

Listové zásielky je možné podávať do hmotnosti 2 kg a sú roztriedené na zásielky 1. triedy a 2. triedy. Zásielky 1. triedy sa spracovávajú prednostne a triedia sa ručne, aby boli na druhý deň doručené. Zásielky 2. triedy sú rozdelené na zásielky vhodné na strojové spracovanie, ktoré triedi automatická triediaca linka s výkonom 30 000 kusov zásielok za hodinu, a ostatné triedia zamestnanci ručne. Zákazníci si medzi sebou posielajú napríklad fľaše, tenisové rakety, zásielky so živými tvormi, s včelami, švábmi, pijavicami či dážďovkami. 

Balíkové zásielky sú triedené prevažne na plne automatických linkách a najväčšia, ktorá sa nachádza v Bratislave, je schopná pretriediť až 5000 balíkov za hodinu. Rovnako aj v tomto prípade posielajú klienti zásielky neštandardných rozmerov, tvarov alebo hmotnosti, preto ich musia zamestnanci pošty triediť a spracovávať ručne. Medzi takýmito zásielkami boli napríklad pneumatiky s diskami, elektronika, záhradné náradie, bicykle, štvorkolka či miešačka s fúrikom. Raritou boli aj ozdobený vianočný stromček so sklenenými guľami. Pošta riešila aj zapáchajúce mŕtve telíčka vtákov, ktoré boli zo zahraničia posielané ako krmivo pre hady bez špecifickej služby a adresát si ich neprevzal v odbernej lehote.

Značky: