Prvou aplikáciou, ktorá slúži na jeho vytváranie pomocou eID, je Disig Web Signer Mobile.

Štát dal nedávno zelenú vytváraniu kvalifikovaného elektronického podpisu, a to jednoduchým priložením nového elektronického občianskeho preukazu (eID) s bezkontaktným NFC rozhraním k mobilnému zariadeniu. Predchádzalo tomu zverejnenie knižníc, ktoré umožňujú komunikáciu medzi mobilnými zariadeniami a novým typom eID. Vďaka tomuto riešeniu už nie je potrebné pri podpisovaní použiť čítačku čipových kariet. Je však nevyhnutné mať nainštalovanú podpisovú aplikáciu Disig Web Signer Mobile.

Elektronická komunikácia a podpisovanie prostredníctvom počítača sú už dnes  samozrejmosťou, a preto sa aktuálne pozornosť zameriava na mobilné zariadenia. „Komerčné riešenia pre podpisovanie v mobile už existujú, doteraz však na podpisovanie v nich nebolo možné použiť eID. Sme radi, že štát potrebné „knižnice“ uvoľnil na komerčné použitie. Po sprístupnení sme ich dokázali rýchlo integrovať do nášho riešenia. Aplikáciu Disig Web Signer Mobile už dlhšie používame na vyhotovovanie zdokonaleného elektronického podpisu s  kvalifikovanými certifikátmi, ktoré sú uložené priamo v mobilnom zariadení a bola pripravená aj pre integráciu s čipovými kartami s NFC rozhraním, ktoré majú aj nové eID. Našu aplikáciu tak teraz môže používať každý držiteľ nového eID, ktorý chce v mobile podpisovať kvalifikovaným elektronickým podpisom,“ vysvetľuje obchodný riaditeľ spoločnosti Disig, a.s. , Ivan Kühn.

Aplikácia a služba sú zadarmo

Aplikácia Disig Web Signer Mobile je bezplatne dostupná v obchodoch Apple App Store a Google Play Store. Aby mohol držiteľ nového eID s NFC rozhraním vyhotovovať kvalifikovaný elektronický podpis priamo v mobilnom zariadení, musí mať v eID vydaný kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis. Mobilná aplikácia používateľovi umožňuje vybrať a zobraziť dokument, a potom v spojení so systémom Disig QES Portal na serverovej strane a kvalifikovaným certifikátom v eID zabezpečí vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu.  „Dokumenty podpísané cez mobilnú aplikáciu Disig Web Signer Mobile spĺňajú všetky európske štandardy pre elektronický podpis, a preto sú ľahko overiteľné v rámci celej EÚ,“ dodáva Ivan Kühn.

Praktické využitie v komerčnej sfére

Mobilná aplikácia Disig Web Signer Mobile nachádza veľké uplatnenie predovšetkým  v komerčnej sfére. Výrazne zjednodušuje elektronické podpisovanie dokumentov napríklad v oblastí financií (banky, poisťovne), ale aj v mnohých iných odvetviach priemyslu. Významne tiež prispieva k doplneniu funkcionalít bezpapierovej kancelárie, pokrýva klientske podpisovanie, či podpisovanie internej dokumentácie a pod.

„Naši obchodní partneri, ktorí majú už teraz náš produkt QES Portal pre podpisovanie na počítačoch, sú o krok vpred. Svojim klientom totiž môžu sprístupniť podpisovaný dokument aj pomocou QR kódu. Ten umožní zobraziť dokument v mobile, kde ho klient podpíše pomocou nového eID. Použitie novej funkcie mobilného podpisovania je tak jednoduché a rýchle,“ uzatvára Ivan Kühn.

Prečítajte si aj:

Značky: