Profesor Allan Manning, pedagóg, manažér a znalec poisťovníctva, tvrdí „Ľudia si nechajú kvôli životnej poistke amputovať nohy alebo ruky. Jednoducho počkajú na prichádzajúci vlak a neskôr žiadajú vyplatenie úrazového poistenia.“

AllanManning

Počas 43 rokov skúseností v oblasti manažovania poisťovní zažil niekoľko kurióznych prípadov, riešil poistné udalosti v hodnote 1 miliardy USD a tiež po ňom aj strieľali, v Papui-Novej Guinei. Bolo potrebné zatvoriť medenú baňu a rozhodnúť o tom či išlo v prípadoch zamestnancov o vzburu alebo povstanie alebo či to boli občianske nepokoje. Našťastie strelci z oboch táborov mali v mierení značné rezervy.

insurance-fraud-investigations

V oblasti poisťovníctva sú podvody na dennom poriadku. Z jeho pozorovaní sa v globále dopúšťa podvodov vždy nejaká etnická skupina vo vybranej oblasti, výnimkou nie sú ani skupiny z iného členenia. Napríklad podľa príjmov a rozhodne to nie je tak, že len sociálne slabšie skupiny tvoria istú časť na poisťovacích podvodoch.

Medzi najčastejšie podvody patria fingovanie autohavárie alebo poškodzovanie vlastného tela a žiadanie plnenia z úrazového poistenia. Je pomerne známym javom, kedy si rodina nechá poistiť drahé šperky a klenoty. Neskôr fingujú ich krádež a žiadajú plnenie od poisťovne.

Car accident

Extrémny prípad uvedený v úvode článku sa týka najmä regiónu juhovýchodnej Ázie, kedy si ľudia nechajú amputovať nohu alebo ruku prichádzajúcim vlakom. To je však konanie, ktoré má vysoký spoločenský dopad a nie je tolerovateľné.

687-train-crash-wallpaper-wallpapers-harry

Poisťovníctvo je jedno z najdôležitejších priemyselných odvetví a mnohí používatelia ho berú ako nutné zlo. Treba si však uvedomiť, že z veľkej časti ide o to, aké podmienky sú dohodnuté oboma stranami v poistnej zmluve. Stáva sa totiž, že používatelia pozerajú len na cenu poistenia, nie na hodnou, ktorú si poisťujú. A tak je totiž bežné ak je poistenie podhodnotené alebo nie je žiadne. Pár EUR rozhodne o vhodnom pokrytí celoživotnej práce.

Jedným z najnovších rizík, sú kybernetické útoky. Firmy sa môžu poistiť pre prípad straty dát aj fyzického hardvéru. Pri dojednaní zmluvných podmienok krytia je treba pripraviť analýzu ocenenia rizika. To v jednoduchosti pozostáva zo základného predpokladu – aké budú vynaložené prostriedky na znovuobnovenie dát. No nie všetko je možné poistiť a tak Allan Manning radí predovšetkým zálohovať. Na akú sumu oceníte rozpísanú doktorandskú prácu, o ktorý by ste potenciálne prišli? Poisťuje sa nielen proti znehodnoteniu dát požiarom alebo záplavami ale aj pred odcudzením.

fireAcc

Firma, ktorá vyrábala koberce a dedila sa z generácie starých rodičov až po vnuka utrpela škodu 1,5 mil. EUR, keď došlo k požiaru vo výrobnej fabrike. Syn, ktorý bol v tom čase zodpovedný za dojednanie poistnej zmluvy a prebral vedenie firmy, ušetril 14 000 USD. Požiar si však zobral so sebou hodnotu na majetku vo výške 1,5 mil USD. Celoživotná viacgeneračná firma a roky úsilia boli požiarom zmarené.

allan_manning_3m

Prof. Allan Manning na návšteve v Bratislave

 

Iný príklad poukazuje na správanie ľudí. Klientka, ktorá mala podhodnotenú zmluvu, nekryla jej majetok v potrebnej výške. Hrozila jej exekúcia. Na otázku, či by bola ochotná zaplatiť 10-násobok aktuálnej ceny poistky, ak by sa dal vrátiť čas a vyriešiť to, chcela vedieť či to môže uhradiť, okamžite vytiahla šekovú knižku…

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.