Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Takuya Marubayashi, prezident spoločnosti Kyocera Document Solutions Europe, popredného svetového dodávateľa tlačiarní a kancelárskych riešení, predstavil partnerom a zákazníkom novú stratégiu pre český a slovenský trh. Svojou prezentáciou začal slávnostný banket, ktorý sa uskutočnil 20.6. večer v priestoroch Pražského hradu.

Koncom roku 2018 urobila spoločnosť Kyocera Document Solutions Europe v rámci svojej expanzie na trhoch strednej a východnej Európy akvizíciu svojho dlhodobého partnera v Českej republike, spoločnosti Janus. Firma Janus bola následne premenovaná na Kyocera Document Solutions Czech a stala sa 18. predajnou jednotkou spoločnosti Kyocera Document Solutions Europe.

Po vstupe na český a slovenský trh už spoločnosť Kyocera Document Solutions Europe zďaleka nie je len dodávateľom tlačových riešení. Prostredníctvom svojej dcérskej firmy Kyocera Document Solutions Czech teraz zákazníkom ponúka pokročilé riešenia pre správu dokumentov aj riadenie podnikových procesov vrátane súvisiacich služieb.

„Cieľom akvizície bolo tak posilnenie pozície značky Kyocera na českom a slovenskom trhu, ako aj rozšírenie ponúkaných produktov a služieb a zefektívnenie podpory, ktorú poskytujeme našim zákazníkom pri optimalizácii ich pracovných postupov. Vďaka našim skúsenostiam im pomáhame založiť procesy na znalostiach a získať konkurenčnú výhodu,“ hovorí Marubayashi. Zákazníci sú základom našej stratégie. Som si istý, že teraz budú schopní ešte intenzívnejšie profitovať z inovatívneho portfólia riešení a služieb Kyocera a že naše skúsenosti a znalosti im pomôžu podnikať múdrejšie a efektívnejšie.“

Zákazníci Kyocera v ČR majú vďaka novej organizačnej štruktúre spoločnosti rýchlejší prístup k novým technológiám, a to vrátane optimalizácie pracovných postupov, ktorá je prispôsobená na mieru ich podnikania. To konkrétne znamená, že Kyocera poskytuje nielen služby spojené s prevádzkou tlačových parkov a servisnej služby, ale ponúka aj softvér dotýkajúci sa oblasti vyťažovania dokumentov, ich spracovania a ďalšieho manažmentu až po obeh dokumentov v definovaných procesoch.

Už od svojho vzniku sa Kyocera v rámci svojej stratégie systematicky zameriava aj na ekológiu. „Jadrom našej firemnej filozofie je Environmentálny systém riadenia. Umožňuje nám vytvárať rozsiahle riešenia, ktoré sú v harmónii s prírodou. Cieľom našej firmy je chrániť životné prostredie v každodennej prevádzke,“ vysvetľuje Marubayashi.

Všetky zariadenia a riešenia sa preto tvoria s ohľadom na životné prostredie, rovnako ako napríklad technológia tlačiarní ECOSYS, ktorá znižuje tvorbu odpadu a predstavuje jeden z prvých systémov bez tzv. cartridge pre laserové tlačiarne. Okrem toho ide spoločnosť Kyocera príkladom v snahe o zníženie dopadu na životné prostredie pri každom komponente. Príkladom môže byť energeticky úsporný toner, ktorý funguje pri teplotách o 30 °C nižších než bežné produkty, a spotrebuje tak menej energie.

Kyocera Document Solutions Czech má aktuálne 50 zamestnancov v ČR a 11 v SR. Obrat spoločnosti v účtovnom roku 2018 bol 415 mil. Kč. O kvalite poskytovaných služieb svedčí napríklad to, že v rámci projektu pre Českú správu sociálneho zabezpečenia bola Kyocera Document Solutions Czech schopná nasadiť riešenie s takmer 5-tisíc zariadeniami v stovke lokalít iba za 5 týždňov.

„Českí zákazníci sa môžu už v blízkej budúcnosti tešiť na zaujímavé inovácie v oblasti tlačových zariadení aj novinky v ponuke softvérových riešení Kyocera. Veríme, že s ich pomocou čoskoro zvýšime náš trhový podiel na českom a slovenskom trhu tlačových riešení a zaujmeme pozíciu jedného z troch popredných dodávateľov,“ uviedol na záver Jiří Hubený, generálny riaditeľ spoločnosti Kyocera Document Solutions Czech.

Značky: