Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zo štatistík fakturačných systémov pre firmy a živnostníkov spoločnosti Solitea vyplýva, že v prvom polroku 2021 zaplatilo včas svoje faktúry len 37 % slovenských podnikateľov. Disciplína Čechov je trochu lepšia. Tí platili načas takmer v 52 % prípadov. Za dátami nie je ani pandémia koronavírusu, keďže tento trend je viacmenej stály od roku 2019, a to v oboch krajinách. Odborníčka radí, aby podnikatelia uhrádzali faktúry najneskôr 1 – 2 dni pred termínom splatnosti. Takto budú peniaze na účtoch obchodných partnerov včas.

Sme menej disciplinovaní ako Česi

V prvom polroku 2021 uhradilo faktúry v termíne splatnosti 37 % slovenských podnikateľov. Do 7 dní po dátume splatnosti uhradilo faktúry takmer 12 % podnikateľov. Do 30 po splatnosti pohľadávky uhradilo
9 % Slovákov. „Ak odberatelia nezaplatia do mesiaca od dátumu splatnosti, šanca dodávateľov získať peniaze štandardnou cestou sa podľa našich štatistík veľmi znižuje. Iba 4 % faktúr zaplatili odberatelia po tridsiatom dni od splatnosti,“ hovorí Daniel Šturm, marketingový riaditeľ spoločnosti Solitea.

V Čechách bola v tomto období platobná disciplína podnikateľov o čosi lepšia. Včas faktúry zaplatilo takmer 52 % českých podnikateľov. V ďalších ukazovateľoch je situácia medzi oboma krajinami skoro zhodná. Do 7 dní po splatnosti uhradilo svoje záväzky 12 % Čechov, do 30 dní po splatnosti to bolo 10 % a po tomto období faktúry uhradili 4 % Čechov.

Za dátami nie je ani pandémia koronavírusu, keďže tento trend je viacmenej stály od začiatku roka 2019*, a to v oboch krajinách. Načas zaplatí svoje faktúry priemerne 38 % Slovákov a 50 % Čechov. „Naše systémy tiež ukazujú, že za toto obdobie nebolo nikdy uhradených 34 % faktúr vystavených slovenskými podnikateľmi. Domnievame sa však, že reálny počet týchto neuhradených faktúr je výrazne nižší. Odhadujeme, že približne tretina až polovica faktúr, ktoré evidujeme ako nezaplatené, je v skutočnosti uhradená. Slovenskí podnikatelia totiž vo fakturačnom systéme nezaznamenajú, že im peniaze prišli,
a preto tieto faktúry naďalej evidujeme ako nepreplatené,“
vysvetľuje Šturm.

*Poznámka: Priemerné údaje vychádzajú zo súhrnných dát za obdobie január 2019 až jún 2021.

Ako postupovať, keď niekto nezaplatil vami vydanú faktúru? Ako si správne nastaviť platobnú disciplínu? Radí Michaela Vetráková, odborná konzultantka spoločnosti Solitea.

  1. V prvom kroku odporúčam upomienku. V praxi sa prvá upomienka posiela dlžníkovi približne 7 dní po dátume splatnosti. Dlžníka môžeme kontaktovať telefonicky, emailom alebo poštou. Je možné odoslať aj tzv. priateľskú upomienku, a to tesne pred termínom blížiaceho sa dátumu splatnosti. Je zbytočné posielať upomienku 1 – 2 po splatnosti faktúry, pretože dlžník mohol faktúru uhradiť a čaká sa iba na spracovanie platby bankou.
  • Výšku úroku z omeškania môžete stanoviť zmluvne alebo v objednávke. Ak to tak nemáte, výšku úroku stanovíte na základe zákona (Nariadenie vlády č. 21/2013 Z. z.) a to:
    • vo výške základnej sadzby Európskej centrálnej banky platnej vždy k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania zvýšenej o 8 percent;
    • vo výške základnej sadzby ECB platnej k prvému dňu omeškania zvýšenej o 9 percent.
  • Ak sa rozhodnete časom vymáhať neuhradenú sumu súdne, nie je žiaden limit, pokiaľ ide o výšku vymáhanej sumy. Vymáhať môžete aj malé čiastky. Platí nepísané pravidlo, že pohľadávky v nižšej sume je možné vymôcť oveľa ľahšie ako dlžné sumy v desiatkach či stovkách tisícoch eur. Vymáhať môžete nielen úroky z omeškania, ale napr. aj zaplatenie zmluvnej pokuty, ak je to stanovené v zmluve alebo paušálnu náhradu.
  • Aby si podnikateľ zachoval dobré meno, dobré obchodné vzťahy i referencie na trhu, odporúčam stanoviť finančnú disciplínu ako jednu z najdôležitejších zásad a hodnôt pri podnikaní. Aby boli vaše úhrady na účtoch obchodných partnerov včas, odporúčam úhradu 1 – 2 pred dátumom splatnosti.

Značky: