Spoločnosť Lenovo na podujatí Canalys Channels Forum EMEA v Barcelone informovala o uvedení výrazných zdokonalení svojho programu partnerského kanála.

Toto oznámenie nadväzuje na úspešné iniciatívy programu ONE Channel, ktorý bol spustený v roku 2015 a od jeho vzniku vstúpilo do partnerskej siete Lenovo takmer 1000 nových partnerov každý mesiac.

Lenovo zavádza nové vylepšenia svojho programu partnerského kanála, aby mali partneri ľahší prístup k aktivitám Lenovo, s cieľom prijať tento rok +5000 partnerov v regióne EMEA, čo pokryje nový tím telepradajcov Lenovo Channel Sales Center (LCSC). Partneri budú profitovať z množstva vylepšení, vrátane novej kategórie partnera na vstupnej úrovni, prírastkových programových stimulov, nové okamžité určovanie cien pre distribútorov pri veľmi malých akciových ponukách a tiež nové certifikácie DCG.

Na konkurenčnom trhu spoločnosť Lenovo neustále investuje do vytvárania obchodných príležitostí pre tento kanál a tvorby väčšieho množstva motivačných prémií a rabatov pre svojich partnerov. Spoločnosť urobila značnú investíciu do dvoch nových nástrojov na generovanie dopytu prostredníctvom tohto kanálu: nové odbytové organizácie v rámci Lenovo – Midmarket a Channel Sales Centre – majú špecializované tímy 170 obchodných zástupcov telepredaja v regióne EMEA, vďaka ktorým môžu rozvíjať SMB biznis zvyšovaním Lenovo podielu u zákazníkov z 250 na 1000 zamestnancov a tým aj pokrytie nášho kanála odberateľov/distribúcie.

Okrem toho spoločnosť Lenovo odštartovala niekoľko iniciatív na vytváranie viacerých motivačných stimulov a rabatov pre svojich partnerov:

  • Nová kategória “Akreditovaný” partner, ktorá zjednodušuje proces kvalifikácie na túto novú úroveň s prístupom k okamžitým rabatom už od prvého dolára a tiež priamy prístup k podpore predaja – Lenovo Sales Support.
  • Nový motivačný program StarSeller, jednoduchý prírastkový bonus pre vybrané modely na využitie predaja v kľúčových strategických produktových kategóriách a segmentoch, ktoré poháňajú rast odvetvia.
  • Súťaž pre nových registrovaných partnerov s cenami, ktoré môžu vyhrávať na týždennej báze, ak spĺňajú určitú škálu prvkov.

Spoločnosť Lenovo sa zamerala aj na kanálové a obchodné možnosti riešení Data Center a partnerom tak poskytuje to správne know-how, schopnosti a technické možnosti, aby mohli profitovať z rastových príležitostí obchodnej činnosti dátového centra  – Lenovo Data Center.

Program Lenovo Expert Achievers Programme (LEAP) poskytuje vzdelávanie, akreditácie a odmeny, kým nová certifikácia Data Center Group (DCG) ponúka niekoľko ďalších výhod. Partneri majú možnosť získať dve Lenovo certifikácie – Lenovo Certified Data Center Sales Professional a Lenovo Certified Data Center Technical Sales Professional – absolvovaním zrýchlených workshopov a virtuálnych školení. Podrobný študijný sprievodca je dostupný aj na portáli Lenovo. Certifikovaní partneri tiež získavajú doplnkové výhody cez program LEAP.

Program kanálov a stratégia spoločnosti Lenovo sa neustále rozvíjajú, aby spĺňali požiadavky nových partnerov, ako aj dynamiky odvetvia. Z toho dôvodu spoločnosť Lenovo zavádza nové smart a automatizované platformy a nástroje, ktoré uľahčujú spôsob zapojenia sa do Lenovo aktivít, ako napríklad nové okamžité naceňovanie pre distribútorov pri veľmi malých akciách alebo množstvách integrovaných do ich vlastných e-commerce platforiem.

Zjednodušený Lenovo ONE Channel Programme zahŕňa jasné schémy zliav naprieč celým portfóliom a plne zjednotený portál, integrujúci rýchly a jednoduchý ponukový nástroj, platformy smart marketingu, rýchlu a jednoduchú registráciu akcie a hodnotnú partnerskú komunitu prostredníctvom partnerského portálu – Lenovo Partner Portal – a LinkedIn.

Značky: