Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Inovácie v oblasti zdravotníctva nezastavila ani pandémia. Práve naopak, do sveta modernej medicíny preniká stále viac nielen digitalizácia, ale aj umelá inteligencia. Významným prínosom v tejto oblasti sú slovenskí IT špecialisti zo Siemens Healthineers, ktorí  stoja za unikátnymi technológiami. Tie majú ambíciu pomáhať poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a prispievať k precíznej medicíne. Platforma, ktorú vyvinuli, prináša úplne nové dimenzie nielen pre pacienta, ale najmä pre prácu lekárov. Slovenskí programátori tvoria zdravotníctvo budúcnosti aj pre oblasť rádiológie.

Vzhľadom na nedostatok medicínskych pracovníkov, ktorý je v aktuálnej situácii celosvetovo čoraz vypuklejší, sú efektivita a odbúranie pracovných úkonov kľúčové. Spoločnosť Siemens Healthineers preto na tohtoročnom Európskom kongrese rádiologickej spoločnosti prišla s prevratnými novinkami, ktoré posúvajú procesy v zdravotníctve na vyššiu úroveň.

Umelá inteligencia pre lepšiu zdravotnú starostlivosť

Jednou z hlavných noviniek, na ktorej sa významne podieľal tím slovenských vývojárov zo Siemens Healthineers, je komplexná softvérová platforma Syngo Carbon pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, teda kliniky a nemocnice. „Platforma, ktorú sme vyvinuli, otvára široké možnosti pre hodnotenie obrazu a popisy snímok, pričom využíva jednotnú správu údajov a podporu umelej inteligencie. Umožňuje inštitúciám pridávať vlastné funkcie, čím  sa prispôsobuje platforma na mieru pre konkrétneho užívateľa. Syngo Carbon je teda systém, ktorý ide ďaleko za hranice bežných prehliadačov v systémoch na spracovanie a archiváciu medicínskych údajov,“ opisuje novinku Marek Fekete, špecialista na medicínske zobrazovacie aplikácie zo Siemens Healthineers a dodáva, že platforma je navrhnutá s cieľom dosahovať lepšie výsledky pri interpretácii snímok, hľadaní nálezov, interdisciplinárnej komunikácii a tiež pri správe informačných technológií, ktoré zabezpečujú jednotlivé procesy na pracoviskách.

Syngo Carbon je úplne nový, univerzálny a otvorený systém, ktorý poskytuje pridanú hodnotu do celkového fungovania nemocnice alebo kliniky. Sústreďuje mnohé nástroje do jedného používateľského rozhrania a združuje všetky príslušné údaje na jedno miesto. Uchováva pacientske snímky aj diagnostické podklady, a preto si nájde uplatnenie aj mimo oddelení rádiológie.

Výhodou platformy je, že spracováva množstvo údajov, ktoré vznikajú pri rôznych klinických postupoch. Všetky dôležité dáta umiestni na jedno miesto, do príslušného dátového priečinku pacienta. Z nich sa následne vytvárajú aj s použitím umelej inteligencie nové informácie pre ošetrujúceho lekára a poskytujú mu väčšiu istotu popri jednoduchšom a rutinnejšom rozhodovaní o liečbe alebo o ďalších potrebných vyšetreniach. „Na tomto projekte pracovali naše vývojové tímy v Žiline a Bratislave. Práve vďaka našim dlhoročným skúsenostiam s vývojom softvéru, ktorý musí podporovať rôzne zobrazovacie metódy a klinické postupy, sme sa mohli úspešne zapojiť do návrhu a vývoja inovatívneho Syngo Carbon. Sme radi, že nesie  slovenskú  programátorskú stopu a že smerujeme k vyššiemu komfortu pacientov prostredníctvom rýchlejšej a kvalitnejšej diagnostiky,“ konštatuje  Vladimír Šolík, výkonný riaditeľ Siemens Healthineers na Slovensku.

MR vyšetrenie ako z budúcnosti

Významným posunom na poli magnetickej rezonancie je prístroj MAGNETOM Free.Max. Ide o inovatívne zariadenie  s High-V MRI technológiou, ktoré prekonáva tradičné prístupy a otvára nové možnosti pre diagnostické zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie. K vyššiemu komfortu vyšetrení najmä pre obéznych, prípadne klaustrofobických pacientov prispieva aj otvor so šírkou 80 cm, pričom ide o prvý prístroj s takýmto otvorom na globálnom trhu. Poskytuje úplne nové možnosti pre medicínskych špecialistov a prispieva k širšiemu spektru vyšetrenia pacientov. Vďaka nižšej veľkosti magnetického poľa umožňuje vyšetriť s detailnejším zobrazením aj pacientov s metalickými implantátmi v porovnaní s 1,5T alebo 3T MR prístrojmi, čím prispieva k istote pre klinické rozhodnutia. Jeho ovládanie je intuitívne a softvérové vybavenie má v sebe prvky umelej inteligencie a automatizácie. Prístroj je zároveň vybavený unikátnou a nekonvenčnou technológiou použitím iba 0,7 litra hélia. „Týmto by som vydvihol záujem medicínskych špecialistov na Slovensku o inovácie.  Napriek tomu, že na Slovensku máme široké spektrum MR prístrojov, stále existuje veľká skupina pacientov, ktorí sa k MR vyšetreniu nedostanú z dôvodu klaustrofóbie, obezity prípadne pre kontraindikácie súvisiace s implantátmi v tele. Inovácie prinášajú aj možnosť venovať sa výskumnej činnosti, kde sa dá napríklad sledovať prínos MR vyšetrenia pri diagnostike pľúc, čo doteraz nebolo možné s komerčne dostupnými 1,5T a 3T prístrojmi.“ vysvetľuje Radoslav Kaminský, area sales manager Siemens Healthineers na Slovensku.

Inovácia v diagnostike onkologických pacientov

Úplne nové možnosti pre diagnostiku onkologických pacientov otvára najnovší diagnostický prístroj v oblasti molekulárnej diagnostiky Biograph Vision QuadraTM. Tento moderný skener pozitrónovej emisnej tomografie/počítačovej tomografie (PET/CT) je navrhnutý na klinické použitie aj na translačný výskum, teda prenášanie poznatkov základného výskumu do klinickej praxe. Využitie však môže nájsť aj pri aplikácii vedeckého výskumu na vytvorenie terapií a postupov na zlepšenie výsledkov v oblasti zdravotnej starostlivosti. Biograph Vision QuadraTM významne prispieva ku kvalitatívnemu posunu v precíznej medicíne. Prístroj zvyšuje komfort pacientov tým, že umožňuje ich celotelové skenovanie, a to vďaka pacientskemu otvoru s dĺžkou až 106 cm a tiež simultánne zobrazuje viaceré orgány. Medicínski špecialisti majú vďaka nemu prístup k diagnostickému zobrazovaniu na úrovni potrebnej pre výskumnú činnosť. Technologické a softvérové vybavenie tohto jedinečného prístroja umožňujú najširší rozsah skenovania a poskytuje najvyššiu PET senzitivitu, ktorá je až 40x vyššia v porovnaní s tradičnými prístrojmi dostupnými na trhu.

Značky: