Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Sladovníckemu jačmeňu, ktorého pestovanie na Slovensku sa kvôli zmene klímy ocitlo za posledné roky v kríze, svitá na lepšie časy.

Pivovarníci a pestovatelia spolu s odborníkmi na agrolesníctvo po úspešnej vlaňajšej premiére prinášajú unikátny projekt PRE JAČMEŇ do ďalších regiónov Slovenska. Ten aplikuje princípy agrolesníctva tak, aby pomohol predísť degradácii pôdy, zlepšil jej úrodnosť i schopnosť zadržiavať vodu a zároveň znížil riziko povodní. Ďalším zapojeným poľnohospodárskym družstvom je PD Rozkvet so sídlom v Odoríne na východe Slovenska.

Veľké povodne, erózia, ale aj extrémne suchá zem. Každým rokom je Slovensko čoraz viac konfrontované s výkyvmi počasia. Tie sa týkajú aj pestovateľov sladovníckeho jačmeňa, pretože ide o veľmi citlivú plodinu, ktorej je kvôli náročným podmienkam z roka na rok menej. Prazdroj v roku 2022 spojil sily s Nadáciou Ekopolis a spolu s odborníkmi z Národného lesníckeho centra v rámci projektu PRE JAČMEŇ otvorili diskusiu o budúcnosti udržateľného pestovania sladovníckeho jačmeňa na Slovensku. „Plochy sceľované za kolektivizácie do veľkých lánov v aktuálnych klimatických podmienkach neobstoja. Vedú k zníženiu schopnosti pôdy zadržiavať vodu a tiež k zvýšenej citlivosti na eróziu a odplavenie jej najúrodnejšej vrstvy. Cielenou podporou výsadby drevín v lokalitách dokážeme zabrániť pôdnej erózii a odnosom najúrodnejších častíc pôdy a humusu a zároveň prispejeme k posilneniu biodiverzity a zmierňovaniu mikroklimatických extrémov,“ približuje Ivan Tučník, vedúci projektu za Plzeňský Prazdroj Slovensko. Po pilotnej fáze, ktorá prebehla v poľnohospodárskom družstve Radošinka, sa začali o inovatívne postupy agrolesníctva zaujímať i ďalší pestovatelia.

Pomoc farmárom aj prírode

Na úspech pilotného dielu projektu nadviazala výsadba v poľnohospodárskom družstve Rozkvet so sídlom v Odoríne na východe Slovenska. Jej realizácii predchádzalo vypracovanie odbornej štúdie. Tá zadefinovala konkrétne agrolesnícke postupy a vhodné opatrenia pre družstvo, ktoré mu pomôžu lepšie ovplyvniť vlhkosť vody a reguláciu povrchového odtoku z poľnohospodárskych plôch. „Pestovanie sladovníckeho jačmeňa je v súčasnosti mimoriadne zložité. Nielen kvôli extrémnym zmenám klímy, ale aj z hľadiska parametrov a kritérií kvality, ktoré musí spĺňať. Projekt PRE JAČMEŇ nám napomôže zlepšiť podmienky, prispeje tiež k skultúrneniu životného prostredia, ale aj k obnove fauny a flóry,“ hovorí Mária Novysedláková, predsedníčka PD Rozkvet so sídlom v Odoríne.        

V podmáčaných miestach poľnohospodárskeho družstva vysadili odborníci spolu s dobrovoľníkmi pred druhým májovým víkendom dohromady 75 kusov sadeníc jelší, topoľov, vŕb a brestov. Majú miestnej pôde pomôcť zmierniť extrémy, keďže sú schopné zadržiavať zrážkovú vodu a infiltrovať ju do podzemia. „Stromy plnia významnú úlohu, pretože krajina je s nimi odolnejšia a ľahšie sa prispôsobuje zmenám klímy. Ak sú správne vysadené, umožňujú poľnohospodárom lepšie čeliť veternej erózii aj vlahovému deficitu a zároveň tak plniť prísne kritériá na kvalitu, ktoré sladovnícky jačmeň vyžaduje,“ vysvetľujeMartin Gálik, programový manažér Nadácie Ekopolis.

Prazdroj si zakladá na kvalite surovín, z ktorých pivo varí, a zároveň sa ich snaží nakupovať čo najbližšie k svojmu pivovaru. V roku 2022 nakúpil 100 % sladovníckeho jačmeňa od lokálnych dodávateľov na Slovensku, celkovo išlo o viac ako 24-tisíc ton. Do roku 2030 má spoločnosť za cieľ nakupovať všetky poľnohospodárske suroviny od farmárov s udržateľným spôsobom produkcie. „Pokles produkcie sladovníckeho jačmeňa na Slovensku je významný a zohnať kvalitnú surovinu je stále ťažšie. Preto je jednou z našich priorít byť aktívnymi v diskusii o udržateľnosti v poľnohospodárstve a rozvíjať vzájomné vzťahy s pestovateľmi. Ďalšie zapojené družstvo potvrdzuje, že projekt má pre pestovateľov skutočne pozitívny prínos,“ dopĺňa Ivan Tučník s tým, že do konca roka sa výsadby budú realizovať aj na ďalších poľnohospodárskych družstvách v rôznych kútoch Slovenska.

Zaujímavosti o sladovníckom jačmeni a slade

  • Slad nie je tekutina, ide o naklíčené a usušené obilné zrnko.
  • Slad je jednou zo základných surovín pri výrobe piva. Prevažne sa na jeho výrobu používa práve jačmeň.
  • Jedno steblo jačmeňa môže mať v priemere 26 využiteľných zŕn.
  • Na výrobu jedného pollitráku piva sa môže spotrebovať až 3000 zrniek sladu, čo je dohromady približne 95 gramov.
  • Výroba sladu trvá obyčajne 10 dní, v sladovni vo Veľkom Šariši je na jeho výrobu potrebných približne 3,5 litra vody na kilogram sladu.
  • Vlani sa v sladovni v Pivovare Šariš spracovalo viac ako 24-tisíc ton sladovníckeho jačmeňa. Slad, ktorý sa tu vyrába, je prvotriednej kvality.

Značky: