Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Aj keď vďaka pandémii verejnosť spoznala slovenských vedcov, svojim deťom by túto kariéru vybralo len 17 % opýtaných.

Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu, ktorý realizovala agentúra 2muse pre ESET Science Award – ocenenie výnimočných vedcov. Respondenti tiež vnímajú, že Slovensko potrebuje zlepšiť postavenie vedy a vedcov v spoločnosti. Tento spoločenský kredit vedcom prináša aj ocenenie ESET Science Award, ktoré každoročne oceňuje výnimočných vedcov pôsobiacich na Slovensku.

Ocenenie ESET Science Award vstúpilo do svojho tretieho ročníka. Cieľom tohto ocenenia je upozorňovať na výnimočné osobnosti vedeckej a pedagogickej scény na Slovensku. Až do 17. mája 2021 sú otvorené nominácie pre vedkyne, vedcov, pedagogičky a pedagógov v troch kategóriách – Výnimočná osobnosť slovenskej vedy, Výnimočný mladý vedec do 35 rokov a Výnimočný vysokoškolský pedagóg. Laureátov vedeckých kategórií aj tento rok vyberie medzinárodná komisia na čele s nositeľom Nobelovej ceny. Laureátmi ocenenia sa stávajú špičkoví vedci a pedagógovia pôsobiaci na Slovensku. K tým doterajším v hlavnej kategórii patria Ján Tkáč zo Slovenskej akadémie vied a Fedor Šimkovic z Univerzity Komenského. Nominovať výnimočných vedcov a pedagógov môžu vedecké a vzdelávacie inštitúcie na stránke www.esetscienceaward.sk.

Vedci sú pre rozvoj spoločnosti nesmierne dôležití

Podľa prieskumu by povolanie vedca svojmu dieťaťu vybralo 17 % ľudí. Toto povolanie zaradili medzi trojicu tých, ktoré by mu v dnešnej dobe odporučili. Väčšiu priazeň má povolanie lekára, ktoré by svojmu dieťaťu vybrala takmer polovica respondentov (47 %). Opýtaní by tiež radi videli svoje dieťa ako IT špecialistu (45 %), právnika (35 %) alebo architekta (20 %). S povolaním vedca sa ľudom spájajú kladné vlastnosti – považujú ich za inteligentných, trpezlivých a tiež zaneprázdnených. Naopak, YouTuber, TV moderátor či poslanec NR SR sú povolania, ktoré by najmenej vybrali pre svoje dieťa.

Respondenti však súhlasia s tým, že vedecká práca je pre rozvoj a prosperitu spoločnosti nesmierne dôležitá. Myslí si to až 89 % opýtaných.  Bežní ľudia si nie vždy vedia predstaviť, čo všetko vedecká práca zahŕňa a vyžaduje. Je preto úlohou vedcov samotných, ale aj inštitúcií a odborných spoločností, jednoduchým jazykom vysvetľovať prínos vedy a výskumu. Aj toto prepájanie bežných ľudí s vedou je jednou z úloh ocenenia ESET Science Award,“ vysvetľuje Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET.

Financie pre vedu

Na druhej strane respondenti vnímajú tiež finančné poddimenzovanie vedy na Slovensku. Až 60 % opýtaných nesúhlasí s tým, že veda je dostatočne financovaná, a až 86 % respondentov súhlasí, že Slovensko potrebuje zlepšiť postavenie vedy. „Aj keď nie je v našej moci zlepšiť financovanie vedy, snažíme sa prispieť k tomu, aby ľudia chápali jej význam a  aby celkovo mala v spoločnosti výraznejšie postavenie,“ vysvetľuje rolu ocenenia ESET Science Award Paulína Böhmerová, manažérka pre vzťahy s vedeckou komunitou spoločnosti ESET.

Zdroj: Eset

Vybrané fakty z prieskumu:

 • Rebríček povolaní, ktoré by v dnešnej dobe rodičia vybrali svojim deťom. Respondenti mohli vybrať tri povolania.
  • lekár 47 %
  • IT špecialista 45 %
  • právnik 35 %
  • architekt 20 %
  • vedec 17 %
  • remeselník 17 %
  • policajt 11 %
  • hasič 10 %
  • pedagóg na VŠ 9 %
  • poslanec NR SR  9 %
  • YouTuber/influencer 5 %
  • TV moderátor 5 %
 • 89 % opýtaných súhlasí, že veda je nesmierne dôležitá pre rozvoj a prosperitu celej spoločnosti.
 • 60 % opýtaných súhlasí, že finančné ohodnotenie vedcov nie je dostatočné.
 • 86 % opýtaných súhlasí, že Slovensko potrebuje zlepšiť postavenie vedy a vedcov.

Informácie o prieskume:

Kvantitatívny prieskum realizovala prieskumná agentúra 2muse cez online panel s riadeným prístupom na vzorke 1 002 respondentov. Zber údajov prebehol 16. – 18. februára 2021. Vzorka bola reprezentatívna na populácii nad 15 rokov z hľadiska pohlavia, veku, regiónov a vzdelania.

Značky: