Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Mailkit je prvý poskytovateľ služieb e-mailového marketingu, ktorý začal proces certifikácie v spoločnosti Excello a zavedie testovaciu prevádzku služieb pre Certifikovaného poskytovateľa. Tieto služby prispejú k zníženiu počtu prípadov rozosielania nevyžiadaných e-mailov a s tým súvisiacich sťažností zo strany príjemcov.

Vďaka poznatkom spoločnosti Excello, prevádzkovateľa služby Virusfree.cz, ktorá chráni stovky firemných domén a freemailové služby centrum.sk a pobox.sk, budú môcť certifikovaní poskytovatelia efektívnejšie odhaľovať podozrivé správy a bojovať proti nevyžiadanej pošte.

Medzi najväčšie prínosy nových služieb pre Certifikovaných poskytovateľov patrí ohodnotenie rizikovosti zoznamu príjemcov ešte predtým, ako je e-mailová kampaň odoslaná. Týmto bude chránená reputácia odosielateľa využívajúceho službu Mailkit, ktorá je kľúčová pre úspešné doručenie mailingu do schránok užívateľov.

Ďalším nástrojom je kontrola antivírusovým a antispamovým mechanizmom a súčinnosti pri „ladení“ technickej podoby e-mailu. Prax totiž ukázala, že odosielatelia často vytvárajú  e-mailové kampane, ktoré majú zásadné chyby, a to je príčinou ich nedoručenia alebo ich odoslania do spamu.

Súčasťou služieb pre Certifikovaných poskytovateľov bude aj následné poskytnutie informácie o skutočnom hodnotení e-mailovej kampane vrátane reakcie užívateľov. To umožní zákazníkom využívajúcim službu Mailkit presnejšie sledovať reakcie príjemcov na zasielané správy a ich označovanie ako spam. Zabezpečí tiež lepšie doručovanie kampaní a naopak príjemcom na centrum.sk a pobox.sk a zákazníkom Virusfree.cz poskytne lepšiu ochranu pred nevyžiadanou poštou.

Obidve spoločnosti od týchto opatrení očakávajú pokles sťažností užívateľov na nevyžiadané obchodné správy, ktoré znižujú reputáciu odosielateľa a následne vyústia do zablokovania e-mailu. Riešenie sťažností a prípadné blokácie sú nepríjemné tak pre príjemcov ako aj pre poskytovateľov e-mail marketingových služieb. To isté platí aj pre odosielateľov a ich zákazníkov. Pre poskytovateľa e-mail marketingových služieb je nevyhnuté chrániť si dobré meno.

Hlavným cieľom oboch spoločností je boj proti nevyžiadanej pošte a rozvoj kvalitného a legitímneho e-mailového marketingu tak na českom ako aj slovenskom trhu.

Po ukončení testovacej prevádzky budú služby pre Certifikovaných poskytovateľov uvedené do komerčnej prevádzky všetkým záujemcom o túto službu, ktorí splnia podmienky pre poskytnutie služby.

V čom spočíva certifikácia?

V rámci procesu certifikácie je analyzovaná história e-mailovej prevádzky záujemcu o certifikáciu, jeho bezpečnostná politika, politika ochrany osobných údajov a nakladanie s nimi, ale aj technické riešenie doručovania správ, vyraďovanie nedoručiteľných adries a spracovanie odhlásených príjemcov. Certifikovaný poskytovateľ následne musí vykonať technickú implementáciu vyhodnotenia zasielaných informácií o reakciách príjemcov a dodržiavať podmienky certifikácie.

 

Značky: