Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

14. novembra sa na Malte spúšťa zálohovanie fliaš a plechoviek s cieľom zvýšiť mieru recyklácie z 20 na 90 %, ale aj priniesť kultúrnu zmenu. Po úspešnej integrácii systému zálohovania na Slovensku Sensoneo v súčasnosti ako prvá a jediná spoločnosť poskytuje IT riešenie pre zálohovanie v dvoch krajinách.

Malta je trinásta krajina EÚ, ktorá zavádza zálohový systém. V rámci neho sa budú zbierať jednorazové obaly na nápoje: plastové a sklenené fľaše a hliníkové plechovky v objeme od 0,1 od 3 litrov. Zálohovanie na Malte prevádzkuje spoločnosť BCRS Malta Ltd., licencovaný prevádzkovateľ národného systému zálohovania. Sensoneo poskytuje centrálny IT systém, kde sa vykonávajú kľúčové operácie a integrujú dáta všetkých zúčastnených strán.

Zavedenie zálohovania na Malte výrazne ovplyvnil silný cestovný ruch. To bol jeden z dôvodov, pre ktorý Malta do zálohovania zapojila na rozdiel od iných krajín aj segment HORECA: hotely, reštaurácie a kaviarne tu predstavujú najväčší počet hospodárskych subjektov.

DRS MaltaZdroj: Sensoneo

Nápojové obaly je možné vrátiť a získať späť zálohu troma spôsobmi:

  • prostredníctvom zálohomatu umiestneného v obchode;
  • prostredníctvom zálohomatu vo verejnom zálohovacom stojisku (public recycling hub);
  • prípadne v obchode, ktorý obal preberá manuálne.

Verejné zálohovacie stojiská slúžia na vyváženie trhu s veľkými supermarketmi so zálohomatmi a malými obchodmi bez zálohomatov.

Aby sa zefektívnil logistický reťazec, vlastné zálohomaty majú aj hotely, v ktorých sa skonzumuje či predá viac ako 500 000 nápojov v jednorazových obaloch ročne.

Zálohovanie na Malte v číslach:   320+ zálohových automatov 60 verejných zálohovacích stojísk 70 zberných miest v obchodoch Viac ako 3 500 registrovaných výrobkov

Edward Chetcuti, CEO spoločnosti BCRS Malta Ltd., považuje zálohovanie aj za spôsob, ako zmeniť zmýšľanie a povedomie o životnom prostredí: “Disciplinovanosť a striktné dodržiavanie pravidiel nie sú práve najtypickejšie charakteristiky stredomorského regiónu, takže zálohovanie prináša aj veľkú príležitosť na kultúrnu zmenu. Sme hrdí na to, že sme prvou stredomorskou krajinou, ktorá túto výzvu prijala.”

Malta ako relatívne malý ostrov s veľkým zastúpením turistov sa líši od ostatných krajín EÚ, ktoré už zálohovanie zaviedli. Vďaka bohatým skúsenostiam spoločnosti Sensoneo s digitalizáciou, inteligentným nakladaním s odpadmi a implementáciou zálohovania na Slovensku, bolo možné sa operatívne prispôsobiť špecifickým podmienkam na Malte a dodať systém len za tri mesiace.

Sensoneo je v súčasnosti prvým a jediným integrátorom systému zálohovania v dvoch krajinách. Ako vysvetľuje Peter Kňaz, riaditeľ divízie zálohovania a spätného zberu spoločnosti Sensoneo: “Implementácia systému zálohovania na Malte bola nová odlišná skúsenosť, s inými hráčmi na trhu, verejnými stojiskami a silnou úlohou HORECA segmentu. Aj príklad Malty ukazuje, že zálohovanie je vhodné pre každú krajinu bez ohľadu na jej veľkosť alebo počet obyvateľov. Verím, že Malta bude slúžiť ako impulz pre ostatné stredomorské krajiny, ktoré plánujú zaviesť zálohovanie ako cestu k zníženiu znečistenia a udržateľnejšieho prístupu k cenným zdrojom.”

Značky: