Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Pozice nejvyšších manažerů by měli zaujímat lidé se zkušenostmi z IT, jako jsou vývojáři aplikací a programátoři, pokud mají být podniky úspěšnější. Shodují se na tom téměř tři čtvrtiny (71 %) podnikových manažerů v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky (EMEA).

Nový průzkum* ukázal, že povýšení členů IT týmu do vedoucích rolí má zásadní přínos pro celý podnik. Co se týče konkrétních přínosů, polovina (50 %) manažerů vyzdvihla zvýšení efektivity v celém podniku, 42 % uvádí zvýšení obchodní výkonnosti, 40 % spatřuje vyšší inovační potenciál a více než třetina (37 %) lepší zákaznickou zkušenost.

Tato zjištění přichází v době závažných otřesů, kdy se potvrzuje, že digitální transformace – tedy změna nebo zdokonalení obchodních modelů pomocí technologií – pomáhá podnikům přizpůsobovat se dynamické situaci na trhu, upravovat obchodní modely a poskytovat zaměstnancům flexibilitu při výkonu práce. Podniky v regionu EMEA zdůrazňují například přínosy modernizovaných aplikací v době pandemie z hlediska zvýšení své výkonnosti a odolnosti. Více než polovina (57 %) respondentů vyzdvihuje roli modernizovaných aplikací v umožnění práce na dálku a více než třetina zmiňuje schopnost průběžně provádět aktualizace v reakci na změny podmínek (39 %) a zajistit spolehlivý provoz systémů (37 %).

Více než tři čtvrtiny (80 %) vývojářů aplikací a IT manažerů v regionu EMEA se domnívají, že bez úspěšné modernizace aplikací nebudou podniky schopné poskytovat nejkvalitnější možnou zákaznickou zkušenost. Totéž zaznívá i ze strany podnikových manažerů, z nichž se více než 80 % domnívá, že zlepšení portfolia aplikací povede ke zlepšení zákaznické zkušenosti, která přímo souvisí s růstem výnosů**.

„Podnikoví manažeři dosud nikdy nemuseli řešit tolik změn, takže reálnou výhodu mají ti, kdo jsou dobře obeznámeni s technologiemi a vědí, jak jim mohou aplikace pomoci adaptovat na libovolné podmínky na trhu a ovlivňovat budoucí výkonost a odolnost jejich podniků. Tři čtvrtiny podnikových manažerů z celého světa se shodují, že „technické znalosti u manažerů vedou k úspěchu,“ říká Ed Hoppitt, ředitel společnosti VMware odpovědný za aplikace a nativně cloudové platformy v regionu EMEA. „Současná pandemie způsobila, že desetiletá digitální transformace proběhla během několika málo měsíců. Miliony lidí pracují nebo studují z domova, veřejná správa vyvíjí aplikace pro sledování kontaktů v řádu měsíců, banky rozšiřují možnosti obsluhy klientů a výrobci i obchodníci se takřka přes noc začali zabývat zaváděním digitálních platforem.

„Jde o schopnost těchto zásadních obchodních aplikací zprostředkovávat informace a služby uživatelům, kdekoli je potřeba.  Klíčem k úspěchu potom je angažovat do vedení podniku manažery s IT v krvi a mít vybudované na softwaru založené digitální základy, které dokáží poskytovat tyto digitální služby.“

Pavel Struhár - Aircraft Industries

Pavel Struhár – Aircraft Industries

Pavel Struhár, vedoucí oddělení IT v české společnosti Aircraft Industries, to vidí obdobně: „Podíl informačních technologií ve všech firmách v současnosti neustále roste a jinak tomu nebude. U ředitelů či pracovníků na vedoucích pozicích je a bude nutné, aby měli potřebné znalosti a dovednosti podložené předchozí praxí.  Tato praxe je nutná nejen z oboru, který mají řídit, ale také z digitální gramotnosti.  Pokud má firma fungovat, je třeba pracovat s informacemi. Technologický talent na vedoucích pozicích či místech ředitelů je pro firmu velký plus, díky kterému má firma možnost růst zrychlit, zprůhlednit procesy uvnitř firmy a samozřejmě tak se i zvedne schopnost včas zareagovat na požadavky trhu. Je pravdou, že ne vždy vedoucí pracovníci mají ty schopnosti dokonale ovládat informační technologie. V tom případě se musí plně spolehnout na informace firemního IT oddělení, které mu pravidelně předává potřebná data.

Letecké odvětví naší firmy není výjimkou. I zde stále více nacházejí uplatnění nové technologie. Digitální gramotnost je vyžadována na všech úsecích, počínaje konstrukcí, technologií až po mnohé dělnické profese. Všichni pracovníci však již pochopili, že bez znalostí digitálních technologií nelze pohlížet do budoucnosti.“

Výsledky průzkumu potvrzují, že z neustálého vývoje a poskytování nových aplikací a služeb pramení i konkurenční výhoda – vysoce výkonné podniky v regionu EMEA vykazují efektivnější vývoj aplikací.  V podnicích rostoucích vysokým tempem*** se do produkčního nasazení dostávají dvě třetiny (66 %) nových aplikací, a to v 70 % případů podle plánovaného harmonogramu. Oproti tomu v zaostávajících podnicích**** se do produkce dostává 41 % aplikací, z nichž se časový plán daří dodržet u pouhých dvou pětin.

 

Značky: