Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Je možné bezpečne vyliečiť vybraných pacientov s covid pneumóniou v pohodlí domova?

Digitalizácia medicíny už pomáha aj v boji proti pandémii. Univerzitná nemocnica v Martine toto riešenie otestovala a má sľubné výsledky. Ide o aplikáciu s názvom MEDasistent. Jej vznik inicioval primár z martinskej nemocnice, ktorý lieči covidových pacientov. Môže výrazne napomôcť k odbremeneniu lekárov a nemocničných oddelení počas aktuálne prebiehajúceho kritického obdobia pandémie. Asseco Central Europe v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Martine a Univerzitnou nemocnicou Martin prichádzajú s inovatívnou technológiou, ktorá umožňuje monitorovať, analyzovať a vyhodnocovať stav pacienta v reálnom čase bez nutnosti hospitalizácie v nemocnici.

Aplikácia pre ošetrujúceho lekára funguje ako „virtuálne covid oddelenie“. Umožní monitorovať zdravotný stav pacientov na diaľku, skrátiť dobu hospitalizácie a zachytiť nepriaznivý vývoj ochorenia. Je určená pre covidových pacientov s ľahším príp. stredne ťažkým priebehom. Cieľom je odbremeniť zdravotný personál, uvoľniť nemocničné kapacity pre vážne prípady a v neposlednom rade tak šetriť zdrojmi nemocnice. Takýto pacient už nebude nútený stráviť dlhé dni v nemocnici a môže sa bezpečne liečiť v domácom prostredí.

 „Už po prvej vlne pandémie na jar predminulého roka vznikla myšlienka vytvoriť riešenie, ktoré by optimalizovalo včasný príchod a dĺžku pobytu covidových pacientov v nemocniciach počas pandémie. Spolu s partnermi sme vytvorili mobilnú aplikáciu MEDasistent, ktorej výhody už počas druhej vlny pandémie overili v našej spádovej oblasti desiatky pacientov. Nakoniec len časť z nich bolo nutné hospitalizovať,“ povedal MUDr. Ivan Kocan PhD, primár na Klinike pneumológie a ftizeológie Univerzitnej nemocnice v Martine a Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine, ktorý celý projekt pilotne testoval.

Lekár má v aplikácii MEDasistent k dispozícii pacientom namerané výsledky v prehľadne spracovanej digitálnej podobe, vďaka čomu dokáže rýchlo, efektívne a v pravidelných intervaloch monitorovať jeho aktuálny stav a navrhovať ďalší postup liečby. S využitím aplikácie bolo už odliečených 82 pacientov, 39 mužov a 43 žien s priemerným vekom 48,7 roka. 97,5 % z nich malo COVID pneumóniu. 69 pacientov nebolo hospitalizovaných vôbec a pri priemernej dĺžke hospitalizácie 11,19 dní tak bolo ušetrených 772,11 lôžkodní. U ostatných 13 pacientov sa ušetrilo 53 dní, ktoré strávili v domácej liečbe. Následne museli byť v dôsledku zhoršujúceho sa zdravotného stavu hospitalizovaní. Spolu to predstavuje až 825 ušetrených lôžkodní za 3 mesiace. 

V prvej fáze projektu, ktorá naďalej prebieha, bude pacient zaznamenávať svoj aktuálny zdravotný stav, resp. výsledky meraní (SpO2, tlak, teplota, celkový stav pacienta), do dotazníka aplikácie MEDasistent. Celý systém je parametrický, je možné nastaviť hraničné hodnoty pri zdravých pacientoch a upraviť ich pri chronicky chorých. „Aplikácia je už v App Store a Google Store dostupná širokej verejnosti a umožní všetkým pacientom sledovaným ich lekárom priebežne monitorovať zdravotný stav a včas zachytiť nepriaznivý vývoj ochorenia. Toto je veľmi dôležité, pretože skoré zachytenie zhoršenia zdravotného stavu môže výrazne napomôcť predídeniu ďalších zdravotných komplikácií,“ vysvetľuje docent Martin Donoval zo Slovenskej Technickej Univezity v Bratislave.

Aplikáciu MEDasistent chceme rozšíriť a doplniť o prvky umelej inteligencie, neurónových sietí a podporných rozhodovacích systémov s definovanými klinickými postupmi, aby sme ich prostredníctvom predchádzali kritickým stavom pacientov. Včasná prevencia je to najmenej náročné a efektívne riešenie, ktoré môže mať pre nemocnice, zdravotnícky personál, ale aj pre pacientov a celé Slovensko v tomto období mimoriadny význam,“ vysvetľuje Tomáš Rohožka, riaditeľ BU Healthcare spoločnosti Asseco Central Europe. „Rozšíriť sa môže už dnes do všetkých nemocníc,“ pridáva.

Klinika pneumológie a ftizeológie Univerzitnej nemocnice Martin a Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine je pracovisko, ktoré sa zaoberá diagnostikou a liečbou celého spektra ochorení pľúc.  Vzdeláva študentov medicíny, pripravuje  odborníkov špecialistov v odbore pneumológia a ftizeológia. Zároveň sa venuje vede a výskumu vo svojom odbore. Ročne v necovidových časoch od hospitalizuje 1500 pacientov a na jej ambulanciách vybaví viac ako 18 000 pacientov. Patrí medzi 3 univerzitné pracoviská v SR a je jediným pracoviskom svojho druhu v žilinskom samosprávnom kraji,  ktoré je vyhľadované  pacientami z celého Slovenska.  Počas COVID pandémie, patrí medzi kľúčové reprofilizované pracoviská univerzitnej nemocnice Martin, na tomto pracovisku bolo hospitalizovaných  viac ako 700 pacientov s ochorením COVID-19. Univerzitná nemocnica Martin doteraz odliečila  viac ako 2300 covidových pacientov vyžadujúcich hospitalizáciu. Viac informácii na www.unm.sk a www.jfmed.uniba.sk

STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) je modernou výskumno-vzdelávacou inštitúciou. Nadväzuje na takmer 270-ročný odkaz Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, kde boli položené základy vzdelávania prepojeného s praxou. STU ponúka technické vzdelávanie a zapája študentov do výskumu v oblasti technických vied, počítačových vied, stavebníctva, architektúry, chémie, potravinárstva či materiálových technológií. Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI STU) je najväčšou fakultou STU a významne sa podieľa i na telemedicínskom projekte. Docent Martin Donoval, hlavný koordinátor projektu na FEI STU, je vedúci Strediska pre projekty a spoluprácu s praxou na fakulte. Tím vývojárov FEI STU každodenne s partnermi intenzívne spolupracuje na vývoji spomínanej aplikácie. 

Asseco Central Europe je jedným z najsilnejších softvérových domov v strednej a východnej Európe. Pôsobí v Slovenskej a Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Poľsku. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru ako aj štátnu správu a samosprávu. Portfólio spoločnosti tvoria bankové a poisťovacie informačné systémy, informačné systémy pre zdravotníctvo, stavebné sporiteľne, systémy pre platobné karty, dátové sklady, energetiku a utility, Business Intelligence riešenia, podnikové informačné systémy, informačné systémy pre  Priemysel 4.0 a ďalšie riešenia šité na mieru. Celá skupina Asseco CE v súčasnej dobe zamestnáva viac ako 3 000 ľudí. Asseco Central Europe je súčasťou medzinárodnej skupiny Asseco. Viac informácií nájdete na https://ce.asseco.com/.

Značky: