Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Prostredníctvom funkcie Automatická zmena jazdného pruhu bude značka Mercedes-Benz na európskom trhu ponúkať výsledky ďalšieho vývoja asistenčných systémov v oblasti úrovne 2 podľa SAE[1], ktorá sa často označuje aj ako úroveň 2+.

Spoločnosť v súčasnosti pracuje na prispôsobovaní tejto funkcie situáciám v európskej premávke. Uvedenie na trh je naplánované súčasne s expedovaním prvých exemplárov novej Triedy E. Automatická zmena jazdného pruhu je podporovaná na komunikáciách diaľničného typu s vodorovným značením jazdných pruhov a stavebným oddelením vozoviek v protichodných smeroch.

V USA a v Kanade je systém automatickej zmeny jazdného pruhu (ALC, Automatic Lane Change) už k dispozícii pre Triedu C, Triedu E a Triedu S, ako aj pre všetky konštrukčné rady Mercedes-EQ.

Funkcia ALC je súčasťou aktívneho asistenta udržiavania odstupu DISTRONIC s aktívnym asistentom riadenia. Ak pred vozidlom jazdí pomalšie vozidlo a systém rozpozná vodorovné značenie jazdného pruhu, ako aj dostatok voľného miesta, v rýchlostnom rozsahu 80 – 140 km/h môže vozidlo samo iniciovať zmenu jazdného pruhu a úplne automaticky predbiehať. Podmienkou je cesta s obmedzenou maximálnou rýchlosťou a vybavenie vozidla navigáciou MBUX. Pred uskutočnením automatickej zmeny jazdného pruhu vyspelý systém nevyžaduje od vodiča žiadny ďalší impulz.

Vďaka aktívnemu navádzaniu po trase systém pomáha aj pri nájdení výjazdov a pri prechodoch na inú diaľnicu. Keďže aj počas automatickej zmeny jazdného pruhu platí, že zodpovednosť pri systéme na úrovni SAE 2 zostáva na vodičovi, výrobca vozidiel Mercedes-Benz zámerne zvolil také riešenie, pri ktorom musia ruky vodiča zostať na volante. V spoločnosti Mercedes-Benz je bezpečnosť tou najvyššou prioritou, ktorej súčasťou je zabezpečiť, aby nedochádzalo k žiadnym nedorozumeniam, napríklad v dôsledku nesprávnych očakávaní.

„Značka Mercedes-Benz už dlhé roky určuje štandardy v oblasti automatizovaného jazdenia a asistenčných systémov. So systémom DRIVE PILOT ponúkame celosvetovo prvý a jediný systém na vysokoautomatizované jazdenie s medzinárodne platnou homologizáciou. Systém DRIVE PILOT je od roku 2022 dostupný v Nemecku a čoskoro bude možné ho objednať aj v USA. Pri parkovaní ideme ešte o krok ďalej: INTELIGENTNÝ ASISTENT PARKOVANIA je celosvetovo prvý a jediný certifikovaný systém na plnoautomatizované parkovanie bez účasti vodiča. Mnohí naši zákazníci v Nemecku ho už môžu využívať. V oblasti asistenčných systémov platí, že funkcia automatickej zmeny jazdného pruhu ponúka výrazné zvýšenie komfortu. V USA si ju možno objednať už teraz a mňa teší, že funkciu Automatická zmena jazdného pruhu môžeme teraz priniesť aj do Európy. Výrobca vozidiel Mercedes-Benz tak opäť upevňuje svoju pozíciu priekopníka a technologického lídra.“ Markus Schäfer, člen predstavenstva spoločnosti Mercedes-Benz Group AG, vedúci oddelenia technológií, vývoja a nákupu.

Systém DISTRONIC s aktívnym asistentom riadenia pomáha vodičovi až do rýchlosti 210 km/h
V oblasti čiastočne automatizovaného jazdenia na úrovni SAE 2 sa výrobca vozidiel Mercedes-Benz spolieha na systém aktívneho asistenta udržiavania odstupu DISTRONIC s aktívnym asistentom riadenia, ktorý pomáha vodičovi pri riadení až do rýchlosti 210 km/h. Systém možno aktivovať na všetkých typoch ciest. Výnimočná vlastnosť: ak je rýchlosť jazdy nižšia ako 130 km/h, asistent riadenia funguje aj v prípade zlej rozpoznateľnosti vodorovného dopravného značenia. Systém DISTRONIC medzitým automaticky reguluje rýchlosť, prispôsobuje odstup od vozidla idúceho vpredu a v premávke s častým zastavovaním a rozjazdom pomáha pri opätovných rozjazdoch.

DRIVE PILOT: systém na vysokoautomatizované jazdenie (úroveň SAE 3)

DRIVE PILOT od značky Mercedes-Benz predstavuje celosvetovo prvý a jediný systém s medzinárodne platnou homologizáciou na vysokoautomatizované jazdenie (stupeň SAE 3). Ten na vhodných diaľničných úsekoch a pri vysokej intenzite premávky alebo pri dopravných zápchach umožní, aby zákazníci aktuálne do rýchlosti 60 km/h prenechali za určitých podmienok riadenie vozidla tomuto systému. Vy získate cenný čas a môžete sa koncentrovať na niektoré vedľajšie činnosti. Od mája 2022 je systém DRIVE PILOT v Nemecku k dispozícii pre modely Triedy S a modely EQS. Aj v amerických štátoch Kalifornia a Nevada bol Mercedes-Benz prvým výrobcom vozidiel, ktorý získal príslušnú homologizáciu. V modelovom roku 2024 bude systém DRIVE PILOT na americkom trhu dostupný ako mimoriadna výbava pre modely Triedy S a modely EQS. Prvé vozidlá budú vyexpedované predbežne koncom roka 2023.

Pre Mercedes-Benz je bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky tou najvyššou prioritou
Výrobca vozidiel svojimi technickými inováciami vždy určoval štandardy v oblasti bezpečnosti vozidiel a je považovaný za priekopníka bezpečného „manuálneho“ jazdenia. Či už spomenieme ABS (1978, Trieda S, W 116), airbag vodiča v kombinácii s napínačmi bezpečnostných pásov (1981, Trieda S, W 126) alebo ESP® (1995, Trieda S kupé, C 140) – mnohé inovácie v oblasti bezpečnosti vozidiel uviedol na trh ako prvý práve výrobca vozidiel Mercedes-Benz. To isté platí aj pre asistenčné jazdné systémy: výrobca vozidiel Mercedes-Benz bol prvý, kto uviedol na trh tempomat s reguláciou odstupu DISTRONIC (1998, Trieda S, W 220), čo bol systém na úrovni dnešného stupňa SAE 1. Značka s trojcípou hviezdou dlhoročne určuje štandardy aj pre funkcie na úrovni SAE 2.

Spoločnosť Mercedes-Benz sa aj pri vysokoautomatizovanom jazdení (úroveň SAE 3) zameriava na bezpečnosť a spoľahlivosť. Systém DRIVE PILOT je preto založený na architektúre, ktorá umožňuje vždy bezpečne zvládnuť všetky potenciálne sa vyskytujúce situácie. K štyrom kľúčovým oblastiam redundantnej architektúry patria brzdový systém, riadenie, napájanie prúdom, ako aj súčasti senzoriky. V tomto prípade sa okrem radarov a kamier nevyhnutne musí používať aj LiDAR. Ak sa vyskytnú situáciou podmienené nedostatky jedného snímača, možno ich vykompenzovať vlastnosťami iných snímačov. Týmto dizajnom systému, ktorý je zameraný na bezpečnosť, Mercedes-Benz určuje úplne nové štandardy v oblasti automatizovaného jazdenia.


[1] Asistenčné a bezpečnostné systémy výrobcu vozidiel Mercedes-Benz sú len pomôcky a vodiča nezbavujú jeho zodpovednosti. Ten by mal dodržiavať pokyny v návode na obsluhu a mal by brať do úvahy v ňom popísané hranice systémov.

Značky: