Po niekoľkých mesiacoch prichádza koncové šifrovanie do aplikácií Messenger a Facebook.

Meta už dlhšie hovorila o možnosti priniesť skutočné end-to-end šifrovanie do správ a hovorov, no potrebovala na to prebudovať svoju infraštruktúru. Tá vo svojej podstate nepočítala s takýmto typom šifrovaných správ a od začiatku na to ani nebola určená. Preto bolo potrebné koncové šifrovanie zapnúť dodatočne. Funkcia sa nazývala Tajné konverzácie.

Doteraz sa položka nachádzala v nastaveniach konkrétneho kontaktu. Bolo potrebné ťuknúť na ikonu “i“ a zvoliť položku, Prejsť na tajnú konverzáciu (ešte tam stále je). Táto funkcia pribudla ešte v roku 2016, no tentoraz ide o zmenu, ktorá zapríčiní štandardné šifrovanie aj bez toho, aby používateľ musel niečo nastavovať alebo meniť. Meta hovorí o tom, že na novej infraštruktúre sa podieľali kryptografi, dizajnéri, ako aj odborníci na politiku a produktoví manažéri. Je pravda, že ak aplikácia na četovanie neprináša túto funkciu od základu, neskoršia zmena je náročná.

Firma tiež priznala úzku spoluprácu s externými odborníkmi a advokátmi a zástupcami vlád, aby identifikovali riziká súvisiace s príchodom tejto funkcie. Je potrebné ešte zdôrazniť informáciu, že pri nahlasovaní príspevku nebude tento príspevok šifrovaný. Je to logické a vtedy sa takpovediac odtajní, aby moderátori tejto aplikácie videli konkrétnu konverzáciu.

Výsledok je však taký, že nová úroveň ochrany, ktorú poskytuje koncové šifrovanie, bude pre používateľa znamenať úplné šifrovanie správ od svojho zariadenia až po zariadenie príjemcu.

Zdroj: Meta

Prečítajte si aj:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.