MH SR: Podpora kúpy elektromobilov je od začiatku plne transparentná

0

Ministerstvo hospodárstva sa ohradzuje voči článku portálu aktuality.sk a tvrdeniu, že dotácie na elektromobily môžu získať firmy s pochybným reputačným pozadím, čo by mohlo vyvolávať dojem netransparentnosti a účelového zvýhodňovania.

MH SR to jednoznačne vylučuje, akékoľvek spájanie uchádzačov s ministerstvom je absurdné. Rezort urobil maximum pre to, aby podmienky s veľkým časovým predstihom poznali všetci záujemcovia. Všetky kroky rezortu je možné bez problémov dohľadať z verejných zdrojov. Rekordne krátky čas, za ktorý sa podpora minula, bol odrazom obrovského záujmu verejnosti a nie nedostatkom transparentnosti. Zmluva s každým jedným úspešným uchádzačom bude zverejnená v centrálnom registri zmlúv a verejne dostupná. Ani úspešná registrácia však nie je automaticky zárukou, že žiadateľ dotáciu dostane. Ak nesplní podmienky, bude zo zoznamu vyradený a príležitosť dostane ďalší v poradí.

Rezort postupoval už pri príprave podpory nákupu elektromobilov maximálne transparentne. Avizoval ju viac ako rok, nachádza sa v akčnom pláne podpory elektromobility, ktorý schválila vláda a už jeho príprava bola široko medializovaná. Podmienky sa nastavovali v spolupráci s odbornou verejnosťou, všetky boli transparentne zverejnené aj prostredníctvom tlačových správ a článkov. Každý jeden záujemca si ich mohol v predstihu podrobne naštudovať na špecializovanej stránke. V záujme transparentnosti a po technickom zlyhaní dodávateľa rezort dokonca nariadil registráciu opakovať, aby mali všetci záujemcovia rovnaké a férové podmienky.

Dátum opakovania bol opäť široko medializovaný, výška dotácie sa zvýšila o jeden milión eur a znížil sa maximálny počet vozidiel pre právnické osoby na tri autá. Rezort vopred poukazoval na to, že záujem  vysoko prevyšuje možnosti a preto jednoducho nie je možné, aby boli uspokojení všetci záujemcovia. A to platí bez ohľadu na formu registrácie.

Samotné spustenie a priebeh registrácie sledovali médiá doslova v priamom prenose v sídle agentúry SIEA. V súčasnosti agentúra aj  MH SR stále preverujú splnenie podmienok podaných žiadostí. Treba zdôrazniť, že registrácia nie je zárukou, že záujemca podporu štátu aj dostane. Pri kontrole budú vyradené spoločnosti, ktoré majú napríklad podlžnosti voči štátu, nespĺňajú obmedzenia, ktoré platia pre dotácie alebo trestne stíhaní žiadatelia. Vyradených uchádzačov nahradia ďalší v poradí. Súčasne si však štát nemôže dovoliť inú formu subjektívnej diskriminácie.

Rezort vníma výsledok podpory veľmi pozitívne. Preukázal sa obrovský záujem o elektromobilitu a počet podporený počet vozidiel zásadným spôsobom zvýši počet elektromobilov na cestách, čo bol aj cieľ ministerstva. Zároveň upozorňujeme, že obdobná formu podpory nákupu vozidiel bola možná aj v rokoch 2016-2018. Aj napriek predĺženiu celého programu sa vtedy sumu nepodarilo vyčerpať. MH SR naďalej pokračuje v podpore elektromobility vyhlásením ďalšieho kola dotácií na nabíjacie stanice a od tohto roku platia aj ďalšie zvýhodnenia používania elektromobilov, ako napríklad  skrátenie odpisovania na dva roky.

 

Značky:

O autorovi

Máme radi najnovšie technológie a žijeme s nimi. Prinášame informácie o najnovších produktoch a technológiách priamo k vám, objektívne a ľudsky, pretože robíme to, čo nás baví. Sme energický tím plný odhodlania a veríme, že je s nami aj sranda. :)

Pridaj komentár

Objednajte si ročné predplatné TOUCHIT v limitovanej edícii
s bezdrôtovými slúchadlami a rúškom.
Kliknite a zistite viac>>