Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V občianskom združení Slovensko.Digital sme od začiatku dôsledne dbali na odbornosť, transparentnosť a apolitickosť našich aktivít.

Michal Truban je zakladajúcim členom Slovensko.Digital a momentálne zastáva pozíciu predsedu Rady, čo je výkonný orgán, ktorý usmerňuje aktivity združenia. Zároveň je členom Rady v občianskom združení Progresívne Slovensko.

Vzhľadom na aktuálny vývoj v Progresívnom Slovensku a Michalovu dôležitú rolu v tomto subjekte, ktorej sa chce venovať naplno, sme sa dohodli na tom, že začneme hľadať náhradu na jeho pozíciu v Rade Slovensko.Digital. Cieľom je vyhnúť sa potenciálnemu konfliktu záujmov, postupovať maximálne transparentne smerom k verejnosti a umožniť Michalovi naplno sa venovať aktivitám v Progresívnom Slovensku. Tento proces by sme radi ukončili pred letom tohto roku.

Michal Truban naďalej zostáva dôležitým členom komunity Slovensko.Digital a jeho prínos k jej budovaniu je nepopierateľný. Slovensko.Digital by bez neho nebolo tam, kde je. Za to mu patrí naša vďaka.