Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Všetky odvetvia dnes hľadajú nové možnosti transformácie podnikania s pomocou technológií. Digitálne transformácie, ktoré by inokedy vyžadovali niekoľko rokov, prebehli v dôsledku vplyvu ochorenia COVID-19 počas niekoľkých mesiacov. Vo všetkých podnikateľských odvetviach sa prejavuje obrovská snaha učiť sa a experimentovať a to je pre nás veľkou inšpiráciou. Ukazuje sa pritom, že spoločnosti a organizácie, ktoré dokážu podporiť svoju digitálnu transformáciu s pomocou technológií, získavajú flexibilitu umožňujúcu im čeliť súčasným aj akýmkoľvek budúcim výzvam.

V rámci tohto ročníka Microsoft Ignite 2020 sme predstavili, ako podporujeme organizácie a jednotlivcov  v budovaní tejto flexibility prostredníctvom súboru nových nástrojov a služieb, ktorých základom je dôveryhodnosť a ktoré idú naprieč celým portfóliom riešení Microsoftu.

Pre zákazníkov cloudových služieb:

 • Prostredníctvom riešení Dynamics 365 pomáhame organizáciám kompletne digitalizovať prevádzku, aby mohli rýchlo reagovať na meniace sa podmienky na trhu. Predstavujeme nové funkcie zamerané na oblasti, ktoré majú najväčší vplyv na spokojnosť zákazníkov najmä v súčasnej obchodnej klíme: služby zákazníkom a riadenie dodávateľského reťazca. Tieto zlepšené riešenia sú pripravené na okamžité nasadenie vo firmách, a pritom je možné ich rýchlo škálovať a prispôsobovať a získať tak jedinečné digitálne schopnosti.
 • Nový hlasový kanál pre Dynamics 365 Customer Service, postavený na službách Azure Communication Services, bude priamo v rámci tohto riešenia dostupný vo verzii Private Preview. Integráciou hlasových funkcií s existujúcimi funkciami pre komunikáciu vo všetkých kanáloch vytvárame ucelené prostredie služieb zákazníkom v rámci jedného riešenia postaveného na cloudových službách Microsoftu. To tímom umožňuje poskytovať konzistentnú, prepojenú podporu vo všetkých kanáloch.
 • Dva nové doplnky pre Dynamics 365 Supply Chain Management zlepšujú prehľad a umožňujú zákazníkom rýchlo reagovať na zmeny v dopyte a dodávkach. Nový doplnok Cloud and Edge Scale Unit umožňuje organizáciám prevádzkovať potrebné aplikačné úlohy v oblasti skladov a výroby na zariadeniach Azure Stack Edge, čo zvyšuje odolnosť a zaručuje neprerušenú prevádzku aj počas dočasných výpadkov pripojenia ku cloudu. Nový doplnok Inventory Visibility umožňuje maloobchodným a výrobným spoločnostiam ľahko spracovávať milióny transakcií za minútu a v reálnom čase presne zisťovať stav zásob vo všetkých kanáloch.
 • Zabezpečená hladká komunikácia so zákazníkmi a navzájom medzi zamestnancami má v tomto prostredí zásadný význam. Predstavili sme preto služby Azure Communications Services, ktoré vývojárom uľahčujú vytváranie komunikačného prostredia profesionálnej úrovne na rôznych zariadeniach a platformách s použitím rovnakej zabezpečenej platformy, aká je základom pre Microsoft Teams.
 • Podniky čoraz rýchlejšie zavádzajú hybridné riešenia, ktoré hrajú ústrednú úlohu pri realizácii práce na diaľku, určovaní priorít investícií do IT a pri využívaní škálovateľnosti cloud computingu. Predstavujeme preto teraz tiež aktualizácie v oblasti serverov, zariadení a služieb Azure s podporou hybridného nasadenia, medzi ktoré patria infraštruktúrne a dátové služby s podporou Azure Arc a Azure Stack Edge.
 • Na platforme Azure AI dopĺňame služby Azure Cognitive Services novými funkciami, ktoré zjednodušujú podnikové procesy, umožňujúce organizáciám udržiavať svoju flexibilitu, zamerať sa na ekonomické zotavenie a zároveň zabezpečiť zodpovedné nasadenia umelej inteligencie. Metrics Advisor Preview je nová služba umožňujúca ľahko proaktívne monitorovať faktory, ktoré sú zásadné pre rast organizácie, a diagnostikovať prípadné problémy. Spatial analysis je nová funkcia počítačového spracovania obrazu vyvinutá v súlade s prísnymi etickými štandardmi a pokynmi pre zodpovednú implementáciu. Tímom a organizáciám môže pomáhať pri obnovovaní prevádzky a opätovnom otváraní pracovísk tým, že vytvára rozvrhnutie miestností zohľadňujúce nevyhnutnosť dodržiavania rozstupov a ďalších nariadení na ochranu zdravia.
 • V rámci našej sústavnej snahy pomáhať podnikom vo vytváraní podmanivých a inovatívnych prostredí pre zákazníkov rozširujeme portfólio služieb Azure Mixed Reality o službu Azure Object Anchors, ktorá vývojárom umožňuje automaticky detegovať, zarovnávať a sledovať objekty vo fyzickom svete.
 • Oznámili sme tiež, že naša špičková technológia 3D Time of Flight na meranie hĺbky, ktorá je základom zariadenia Azure Kinect, je teraz dostupná na komerčné využitie. Našim technologickým partnerom po celom svete, medzi ktorých patria napríklad spoločnosti Analog Devices alebo SICK AG, umožňuje vyvíjať komerčné 3D kamery a súvisiace riešenia.
 • Na podporu vedeckého pokroku, skúmania a využívania údajov o vesmíre rozširujeme záber nášho výkonného globálneho cloudu aj na oblasť vesmíru. Predstavujeme tiež preview služby Azure Orbital, ktorá zákazníkom umožňuje rýchlo analyzovať dáta získané z vesmíru prostredníctvom fyzických satelitov. Vďaka prístupu ku globálnym optickým sieťam s nízkou latenciou a globálnemu záberu cloudových služieb Microsoft môžu zákazníci rýchlo prichádzať s inováciami založenými na rozsiahlych dátových súboroch získaných zo satelitov.
 • V meniacej sa obchodnej realite je dôležité riadiť chod organizácie na základe dát. Dnes oznamujeme uvedenie licenčného modelu Power BI Premium viazaného na používateľa, ktorý pre organizácie a jednotlivcov predstavuje jednoduchú možnosť, ako začať bezpečne tvoriť, analyzovať a spolupracovať s využitím najdôležitejších a najrelevantnejších dát organizácie.

Pre informačných pracovníkov a používateľov, ktorí vytvárajú riešenia bez nutnosti programovania:

Oznamujeme nové funkcie služieb Microsoft 365, vďaka ktorým organizácie a tímy získavajú nástroje potrebné na zaisťovanie flexibility a dosiahnutie úspechu v nových pracovných podmienkach. Tu je niekoľko príkladov:

 • Funkcia Microsoft Teams pre kvalitnejšie stretnutia. Patria medzi ne nové scény režimu Spoločne a vlastné možnosti rozloženia videohovoru, ktoré zvyšujú dynamiku a pútavosť prezentovaného obsahu napríklad tým, že video prednášajúceho prenášajú do popredia obrazovky za zdieľaným obsahom.
 • Zlepšenia ponuky Microsoft Teams Rooms a zariadení, ktoré podporujú požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti v súvislosti s tým, že sa niektorí ľudia začínajú vracať na svoje pracoviská.
 • Patria medzi ne funkcie pre bezdotykové riadenie Teams schôdzky, napríklad aplikácie Room remote, vysielanie do Teams alebo využívanie hlasovej asistentky Microsoft Cortana, ktoré zamestnancom umožňujú dodržiavať bezpečnostné pravidlá bez znižovania efektívnosti spolupráce.
 • Nové informácie a funkcie v programe Teams zamerané na zdravie a duševnú pohodu jednotlivcov. Patria medzi ne virtuálne dochádzanie do práce, ktoré vnáša poriadok do dlhých dní strávených prácou z domova, a integrácia aplikácií ako Headspace, vďaka ktorým je ľahšie zbaviť sa stresu a zvýšiť sústredenosť prostredníctvom meditácie pred začatím, v priebehu a po skončení rušného pracovného dňa.
 • Organizácie čelia neistote a zmenám. Poznatky zo služby Workplace Analytics v rámci Teams ukážu manažérom a vedúcim pracovníkom úroveň duševnej odolnosti ich organizácie a pomôžu im zistiť, či zamestnancom nehrozí vyhorenie alebo či dokážu udržiavať spojenie s kolegami a so zákazníkmi.
 • Nové funkcie Teams pre zabezpečenie a dodržiavanie predpisov, ktoré vám pomôžu ochrániť vaše dáta, obmedzovať riziká a zabezpečovať dodržiavanie predpisov.
 • Zlepšenia Power Platform v Teams uľahčujú všetkým používateľom vytváranie a používanie aplikácií, robotov a automatizovaných pracovných postupov bez nutnosti písania kódu. Riešia obchodné problémy a sprístupňujú náhľady do dát s pomocou nástrojov Power BI, a to priamo v rámci Teams.
 • Nové funkcie pre správu v nástroji Microsoft Endpoint Manager uľahčujú zabezpečenie a správu zariadení na rôznych platformách z jedného miesta.
 • Tri ďalšie kategórie v nástroji Productivity Score zvyšujú prehľad o fungovaní organizácie, umožňujú zistiť, v ktorých oblastiach sa môžete zlepšovať, a ponúkajú akcie, pomocou ktorých zlepšíte zručnosti a systémy, aby všetci mohli odvádzať čo najlepšiu prácu.
 • SharePoint Syntex prináša nové riešenia pre správu dokumentov podniku, ktoré v celej organizácii uľahčujú vyhľadávanie obsahu a prácu s ním. SharePoint Syntex je prvý všeobecne dostupný produkt, ktorý vzišiel z projektu Cortex. S využitím pokročilej umelej inteligencie umožňuje pochopenie obsahu dokumentov a automatizáciu spracovania.
 • S radosťou tiež prinášame novinky týkajúce sa zariadení. Zariadenie HoloLens 2 bude dostupné na ďalších trhoch a zariadenia Surface Hub 2S s 85-palcovou uhlopriečkou začneme dodávať firemným zákazníkom v januári 2021 za pomoci našich partnerov.

Pre vývojárov:

Oznamujeme aj preview verziu nástroja Power Automate Desktop, desktopového riešenia automatizácie pre civilných  vývojárov a obchodných používateľov.

Pre špecialistov na zabezpečenie:

 • Zabezpečenie, dodržiavanie predpisov a riešenia pre identity zostávajú pre nás i našich zákazníkov prioritou aj v tomto období zmien. Spoločnosti prechádzajúce na hybridné spôsoby práce potrebujú sprevádzkovať a nasadzovať IT riešenia pre zamestnancov i na diaľku. V dôsledku rastúcich bezpečnostných hrozieb sa organizácie stále nezaobídu bez špecialistov na IT a zabezpečenie. S potešením predstavujeme aktualizácie v tejto oblasti pre služby Azure aj Microsoft 365. Zahŕňajú zmeny v programe Microsoft Defender, ucelené ponuky pre rozšírenú detekciu a reakciu, zlepšenú ochranu kontajnerov a IoT, službu Správca dodržiavania predpisov, ktorá zákazníkom pomáha zaisťovať súlad s rastúcim počtom nariadení a predpisov, nový pilotný projekt decentralizovaných identít a nové konektory a API, ktoré pomáhajú chrániť identity, aplikácie a služby vo všetkých vašich cloudových prostrediach, aj keď nie sú hosťované spoločnosťou Microsoft.

Pre rôzne odvetvia:

 • Niet pochýb o tom, že jedným z odvetví, v ktorých v súčasnosti prebieha zrýchlená transformácia, je zdravotníctvo. Virtuálna konzultácia s lekárom je príkladom, s ktorým máte možno skúsenosť z prvej ruky. V rámci Ignite konferencie sme preto oznámili, že od konca októbra bude všeobecne dostupný Cloud Microsoft pre zdravotníctvo, naša prvá cloudová ponuka určená špeciálne pre toto odvetvie. Tento komplexný cloud umožňuje zákazníkom a partnerom v oblasti zdravotníctva poskytovať lepšie možnosti, poznatky a starostlivosť ľuďom po celom svete. Zahŕňa riešenia, ktoré lepšie podporujú pracovné postupy telemedicíny a znižujú administratívnu záťaž. Nový konektor Microsoft Teams EHR, ktorý je v súčasnosti vo verzii Private Preview dostupný prostredníctvom služby Epic App Orchard, umožňuje lekárom začať virtuálne návštevy pacientov alebo konzultácie s ďalšími poskytovateľmi starostlivosti prostredníctvom Teams priamo z ich systému pre správu elektronických zdravotných záznamov (EHR). To optimalizuje prácu používateľov, zjednodušuje vedenie záznamov o pacientoch a zlepšuje možnosti správy pre IT oddelenie. Zamerali sme sa najprv na systém Epic. Čoskoro bude dostupná aj podpora ďalších systémov EHR.

Nezabudnite sa oboznámiť so všetkými novinkami na webe konferencie Microsoft Ignite vrátane najdôležitejších prednášok kľúčových predstaviteľov spoločnosti Microsoft a ďalšieho obsahu, ktorý je virtuálne dostupný.

Značky: