Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Súd rozhodol, že spoločnosť Microsoft nie je povinná vydať emailové správy svojich zákazníkov uchovávané v dátovom centre v Írsku americkým štátnym orgánom.

Komentár Brada Smitha, senior viceprezidenta a hlavného právneho zástupcu spoločnosti Microsoft, nájdete na oficiálnom blogu spoločnosti.

Vítame rozhodnutie amerického odvolacieho súdu druhého obvodu. Toto rozhodnutie je dôležité z troch dôvodov. Po prvé, potvrdzuje, že právo na súkromie je chránené zákonmi krajiny dotknutej osoby. Po druhé, pomáha zabezpečiť, aby prostriedky právnej ochrany využiteľné vo fyzickom svete bolo možné aplikovať aj na svet digitálny. A v neposlednom rade dláždi cestu k riešeniam, ktoré budú lepšie a vyváženejšie reagovať ako na potreby ochrany súkromia, tak na potreby presadzovania práva.

Toto rozhodnutie v prvom rade znamená obrovské víťazstvo pre právo jednotlivca na ochranu súkromia podľa zákonov jeho vlastnej krajiny a na ochranu proti zásahom cudzích štátnych orgánov. Jasne stanovuje, že Kongres Spojených štátov nedal americkej vláde oprávnenie k jednostrannému využívania príkazov na prehliadku mimo územia Spojených štátov. Ako globálna spoločnosť sme si dlhodobo vedomí skutočnosti, že ak ľudia kdekoľvek na svete majú dôverovať technológiám, ktoré využívajú, musia mať predovšetkým dôveru v to, že ich osobné údaje budú chránené zákonom ich vlastnej krajiny.

Hoci to bola spoločnosť Microsoft, ktorá tento prípad iniciovala a aktívne sa v ňom až do konca angažovala, na každom kroku našej cesty sme oceňovali širokú podporu mnohých iných subjektov. Veľmi si vážime túto podporu, zahŕňajúcu okrem iného nóty amicus curiae predloženej súdu 28 technologickými a mediálnymi spoločnosťami, 23 obchodnými združeniami a záujmovými skupinami, 35 významnými vedeckými osobnosťami z odboru informačných technológií, aj samotnou írskou vládou. Práve obrovská šírka tejto pomoci bola pre danú kauzu zásadná a zostáva zásadná aj do budúcnosti.

Odo dňa, kedy sme tento prípad podali na súd, sme dôrazne presadzovali naše presvedčenie, že vývoj technológií musí postupovať vpred, avšak hodnoty, ktoré sú nadčasové, musia zostať zachované. Tieto nadčasové hodnoty zahŕňajú právo na ochranu súkromia a dodržiavanie zásad právneho štátu. Od našich zákazníkov zo všetkých kútov sveta počúvame, že si želajú, aby tradičná ochrana súkromia, ktorá platí pre na informácie uložené na papieri, bola zachovaná aj pre informácie uložené kdekoľvek v cloudovom prostredí. Dnešné rozhodnutie pomôže tento výsledok dosiahnuť.

Od začiatku celého prípadu sme si tiež boli vedomí, že ochrana súkromia a potreby orgánov činných v trestnom konaní si vyžadujú nové právne riešenia, ktoré budú odrážať svet tak, ako existuje dnes – nie technológie, ktoré existovali pred tromi desiatkami rokov, teda v čase, keď boli prijaté súčasné zákony. Sme preto veľmi potešení, že zástupcovia oboch politických strán v Kongrese vyjadrili podporu myšlienke nového zákona o ochrane súkromia v medzinárodnej komunikácii. Teší nás tiež, že americké Ministerstvo spravodlivosti sa zasadzuje o bilaterálnu dohodu s vládou Spojeného kráľovstva. Dnešné rozhodnutie znamená, že je o to dôležitejšie, aby Kongres a výkonná moc spojili svoje úsilie modernizovať právo. To bude vyžadovať jednak prijatie legislatívy na národnej úrovni, jednak uzatvorenie nových medzinárodných zmlúv. Nemali by sme ďalej čakať. Sme presvedčení, že technologický sektor sa aj naďalej bude aktívne zapájať do konštruktívnej spolupráce so sektorom verejným. Veríme, že dnešné rozhodnutie bude pre vládu jednoznačným podnetom k urýchleniu krokov smerujúcich k tomu, aby potreby ochrany súkromia aj vymáhanie práva boli presadzované spôsobom, ktorý rešpektuje práva občanov kdekoľvek na svete a zákony ostatných krajín.