Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Microsoft predstavila v Amsterdame na podujatí Microsoft Business Forward vylepšené biznis aplikácie v troch kľúčových oblastiach – aplikácie pre biznis procesy, implementovanie inteligentných prvkov naprieč biznis portfóliom a nové možnosti aplikačnej platformy, ktoré zrýchlia transformáciu obchodných modelov firiem.

Spoločnosť Microsoft na podujatí Microsoft Business Forward prezentovala viacero noviniek v oblasti biznis aplikácií. Firmy, ktoré budú chcieť aj naďalej rásť, budú totiž musieť začať uvažovať o procesoch v rámci ich biznisu inak ako dnes. Ich úspech bude postavený na využívaní dát na porozumenie toho, ako čo najlepšie komunikovať so zákazníkmi, optimalizovať produkty a prevádzku, umožniť zamestnancom dosahovať lepšie výsledky cez vhodné nástroje a tým celkovo transformovať svoj biznis.

„Vždy, keď sa spýtam lídrov spoločností, prečo si zvolili naše biznis aplikácie, dostanem rovnakú odpoveď. Všetci chcú svoju firmu digitálne transformovať, ale otázka znie ako a odkiaľ začať? V tom im dokážeme pomôcť. Microsoft ako jediná firma poskytuje moderné, unifikované a inteligentné platformy, postavené na zdieľaných dátach a globálne škálovateľnom cloude pripojenom k Office 365 a najrozsiahlejšej profesionálnej sieti LinkedIn a vedia, že im s tým vieme pomôcť,“ povedal James Phillips, Corporate Vice President Microsoft.

Nový rámec pre zvýšenie výkonu firmy

Vďaka pripojeným zariadeniam a IoT môžu už dnes firmy sledovať využívanie svojich produktov a služieb v oveľa širšom kontexte ako kedykoľvek predtým. Dáta im dokážu pomôcť vo vývoji nových produktov a zamestnancom v uskutočňovaní informovaných rozhodnutí a poskytovaní lepších služieb. Tento kolobeh informácií je známy ako slučka digitálnej spätnej väzby (Digital Feedback Loop). Spoločnosť Microsoft preto neustále prináša nové funkcie a prvky do služieb Dynamics 365 pre zákazníkov a partnerov všetkých veľkostí ako aj pre rôzne obchodné modely.

Firemní zákazníci budú mať čoskoro k dispozícii nástroj Microsoft Dynamics 365 for Marketing, novú aplikáciu na automatizáciu marketingových aktivít spoločností, ktoré potrebujú viac ako len základný emailový marketing na zvyšovanie konverzií. Dostupnosť tejto aplikácie na slovenskom a českom trhu bude upresnená v priebehu tohto roka.

Pre zjednodušenie ponuky Dynamics 365 a uľahčenie výberu Microsoft predstavil aj nové SKU pre aplikáciu Microsoft Dynamics 365 for Sales Professional, ktorá zefektívňuje a automatizuje predajné procesy vo firmách s tímami každej veľkosti a umožní manažovať nové príležitosti, plánovať predaj či manažovať výkonnosť a celkovo optimalizovať predajné procesy a produktivitu.

Značné investície Microsoftu do výskumu AI riešení sú premietnuté aj v nových inteligentných prvkoch Dynamics 365 ako napríklad Dynamics 365 for Sales, ktorý sa rozrástol o funkcie ako:

  • Relationship assistant – predajcom umožňuje nastaviť si upozornenia a pripomienky, aby mohli udržať a posilniť vzťah so zákazníkom
  • Auto Capture with Outlook – predajcom šetrí čas analyzovaním emailov a vyhľadávaním relevantných správ a ich sledovaním priamo k Dynamics 365 for Sales na jedno kliknutie
  • Email engagement – spracúva dáta na základe emailov od zákazníkov tak, aby sa predajca venoval prednostne zákazníkom s najväčším obchodným potenciálom.

Microsoft uvádza aj novú sériu aplikácií Power BI Insights, ktorá odteraz dokáže poskytovať out-of-the-box analýzy šité na mieru špecifickým obchodným scenárom –  či už ide o marketing, obchod, služby, prevádzku, financie alebo HR. Zákazníci navyše môžu do analýz zahrnúť aj dáta od tretích strán, aby zvýšili relevantnosť a presnosť analýzy. Aplikácie Power BI Insights možno customizovať v Power BI a ďalej prispôsobovať pomocou výkonných dátových služieb Azure.

Power BI for Sales Insights a Power BI for Service Insights budú dostupné vo verzii preview už túto jar. Power BI for Sales Insights bude zahŕňať aj funkcie Dynamics 365 for Sales, čo umožní zákazníkom využiť výhody:

  • Relationship analytics – ponúka analýzu zdravia obchodných vzťahov vypočítanú na základe dát získaných z transakcií, tón konverzácie, emailov a obsahu konverzácií či frekvencii a úrovne interakcií so zákazníkom získaných prostredníctvom Dynamics 365, emailu a sociálnych sietí.
  • Predictive lead scoring – umožní predpovedať budúci vývoj, čo napomáha prioritizácii kvalitných príležitostí.

Dynamics 365 Business Central je jednotné end-to-end riešenie na manažovanie financií, prevádzky, obchodu a služieb zákazníkom. Zákazníkom dáva príležitosť ľahko upgradovať účtovný softvér a ERP systémy. Systém je plne integrovaný s ďalšími cloudovými službami Microsoftu, ako je Office 365 a môže byť upravený alebo rozšírený podľa potrieb jednotlivých odborov podnikania napr. o PowerApps, Microsoft Flow alebo Power BI. Rovnako prináša aj kompletný náhľad na váš biznis vďaka najnovším inteligentným technológiám Microsoftu a je flexibilný a ľahko prispôsobiteľný, aby vyhovel meniacim sa potrebám biznisu.

Možnosti novej aplikačnej platformy

Každá aplikácia sa musí vyvíjať tak, aby zohľadňovala meniace sa potreby firiem. Microsoft preto prichádza s Business Application Platform, ktorá slúži na rozširovanie, prispôsobovanie a vyvíjanie nových aplikácií, pridružených či nadstavbových k Dynamics 365 apps s PowerApps a Power BI.

Významnú aktualizáciu dostane aj Common Data Service for Apps, ktorý je základom PowerApps a je jednotným dátovým základom aplikácií Dynamics 365. Po novom prináša rozšírenie možností vytvárania sofistikovaných riešení pre biznis. Skombinovaním týchto nových prvkov s vysoko produktívnou aplikáciou PowerApps otvára zákazníkom nový potenciál prispôsobiť si existujúce aplikácie naprieč Dynamics 365 a Office 365 či rýchlo vyvinúť nové.

Novinky prináša aj samotné Power BI v podobe Common Data Service for Analytics, ktorý zjednodušuje integráciu a analýzu dát naprieč biznis aplikáciami a službami. Zákazníci tak budú môcť integrovať dáta z viacerých zdrojov a umožniť tak používateľom prístup k biznis analytike naprieč všetkými relevantnými dátami.

Viac informácií o nových biznis aplikáciách a o Dynamics 365 nájdete tu.

Značky: