Microsoft Teams teraz prináša slovenský prepis hovoreného slova a možnosť automaticky vytvárať živé titulky priamo počas videohovoru.

Spoločnosť Microsoft predstavila niekoľko nových funkcií aplikácie Microsoft Teams, ktorú používajú firmy, školy a bežní používatelia ako nástroj na spoluprácu a komunikáciu. Novo lokalizované služby pomáhajú posunúť možnosti hybridnej práce a používateľov, ktorí hovoria po slovensky, na ďalšiu úroveň pomocou umelej inteligencie.

Microsoft Teams po novom podporuje prepis jazyka v slovenčine, ktorý predtým chýbal. Teraz môžete vytvárať ľahko čitateľné automatické zápisnice priamo z online schôdzí. Takto vytvorené prepisy sú zároveň vhodné aj na archiváciu a účastníci stretnutí sa môžu sústreďovať na vzájomnú komunikáciu.

Druhou dôležitou novinkou je funkcia živých titulkov v slovenskom jazyku. Ide o automatické vytváranie titulkov v reálnom čase na základe hovoreného slova účastníkov stretnutia, ktoré nielenže sprístupňuje komunikáciu nepočujúcim, ale môže pomôcť zachytiť všetky detaily reči alebo aj zabezpečiť sledovanie schôdze s vypnutým zvukom.

Pre tých, ktorí pracujú v širších tímoch v rôznych častiach sveta, teraz prichádza možnosť zobraziť časové pásmo a aktuálny čas pre každého jednotlivca na základe časového pásma, z ktorého pracujú. To uľahčuje plánovanie a organizovanie spoločnej práce.

Nové možnosti režimov pre prezentujúcich

Vylepšené boli aj režimy pre prezentujúcich na schôdzach cez Microsoft Teams. Prezentujúci sa teraz môžu rozhodnúť, ako ich uvidia ostatní účastníci schôdze. V režimoch Standout (zdieľaný obsah na pozadí), Side by side (vedľa seba) a Reporter (reportér) si jednoducho vyberú, či je ich obrázok vľavo alebo vpravo a môžu upraviť jeho veľkosť. To, čo bolo doménou skôr v profesionálnych štúdiách, sa stáva realitou bežného stretnutia z prostredia Teams.

Kde nájsť nové funkcie?

Prepis: Po začatí schôdze v Teams kliknite na ikonu „Viac“ na paneli úloh (označenú tromi bodkami) a stlačte tlačidlo „Spustiť prepis„. Po začatí prepisu musíte zvoliť jazyk. Vyberte slovenčinu a na pravej table začnete vidieť prepis stretnutia, ktorý po jeho dokončení nájdete uložený v sekcii Chat tohto stretnutia (podobne ako pri nahrávaní schôdze) a môžete si ho tam tiež stiahnuť. Prepis môžete vypnúť aj počas schôdze podľa rovnakých krokov.

Živé titulky: Vyberte ikonu „Viac“ na paneli úloh (označené tromi bodkami) a stlačte tlačidlo „Zapnúť živé titulky„. Kliknutím na tri bodky na table Živé titulky, ktoré sa zobrazili v dolnej časti obrazovky, vyberte jazyk. Vyberte položku Slovenčina. Na obrazovke uvidíte titulky vo vami zvolenom jazyku. Titulky môžete vypnúť aj podľa rovnakých krokov.

Značky: