Pri našej návšteve v českej pobočke spoločnosti Microsoft v Prahe sme si pozreli, ako to vyzerá v modernej IT firme a dostali sme sa aj do inak neprístupných priestorov.

Microsoft má v Prahe naozaj netradičné priestory a firma zároveň zaviedla aj nový spôsob organizácie pracovného času. Tieto dva faktory sú riešené podľa nových vízií spoločnosti Microsoft, ktoré už prešli zaťažkávacou skúškou v centrále tejto firmy. V Prahe je tak možné vidieť finálnu verziu moderného riešenia priestorov. Novinkou je aj viac otvorenosti a voľnosti. Podstatnou zmenou je tiež možnosť práce mimo kancelárie, teda viac voľnosti aj v čase. Otvorené priestory pritom nie sú v už klasickom štýle „open office“, riešenie je úplne iné a konštatujeme, že veľmi inovatívne a podľa interných aj externých prieskumov naozaj funkčné.

Prepojenosť jednotlivých hubov otvoreným schodiskom

Menej miesta, ale viac voľnosti

Priestor nových „kancelárií“ je o 18 % menší ako ten pôvodný, ale i napriek tomu prináša viac priestoru pre zamestnancov. Stred veľkého priestoru tvoria rôzne tzv. huby, teda co-workingové miesta, ktoré ponúkajú priestor na stretávanie, zdieľanie nápadov, odpočinok a taktiež zábavu po a popri práci. Všetky huby sú spojené otvoreným schodiskom a podporujú tak komunikáciu a spoluprácu medzi viacerými tímami. Popri týchto priestoroch sa tu nachádzajú rôzne tematické zasadačky a každá z nich má špecifické pomenovanie s vlastnou atmosférou. Medzi najkrajšie patrí Aspen a Hospoda.

Nechýbajú tu ani biznis zasadačky pre obchodné rokovania a taktiež klientske zóny s internou kaviarňou, kde je možné pokojne komunikovať so zákazníkmi alebo spolupracovníkmi pri šálke kávy. Kvôli pomerne otvorenému priestoru sa riešila aj otázka súkromia a tiež nevyrušovania kolegov pri telefonovaní. Na to sú v týchto priestoroch určené špeciálne telefónne búdky, kde je možné sa pohodlne usadiť a telefonovať, prípadne aj pracovať.

Deti nie sú prekážkou

Zamestnanci Microsoftu si môžu navyše do práce zobrať aj deti. Na túto príležitosť je tu samostatný priestor – detský kútik, kde majú ratolesti dostatok hračiek a zábavných systémov na to, aby sa hrali a rodič mohol popritom pracovať. V každej miestnosti vrátane detského kútika nájdeme najmodernejšie technologické vybavenie ako veľkoplošné obrazovky, projektory, monitory, audiosystém a pod.

Rôzne koncepty priestorov umožňujú vybrať si ten správny

Vlastnú kanceláriu nemá ani generálna riaditeľka

Zostatok priestoru tvoria otvorené pracoviská s rôznym vybavením podľa toho, čo je na aktuálnu prácu potrebné. Samozrejmosťou sú výškovo nastaviteľné stoly, tak aby bola možná práca aj v stoji. Zaujímavosťou je, že v celom priestore Microsoftu nie je ani jedna súkromná kancelária alebo miesto pre jednotlivca, priestory sú určené pre všetkých zamestnancov. Údajne ani generálna riaditeľka nemá svoju vlastnú kanceláriu. Každá zasadačka a uzavretý priestor má pri vstupe dotykový displej s informačným systémom, kde je možné jednotlivé priestory zarezervovať na určitú hodinu alebo deň. Sú tu ale aj také priestory, ktoré nie je možné zarezervovať, aby boli prístupné kedykoľvek a komukoľvek.

Čo sa týka pracovného nasadenia a výkonu zamestnancov, môže vzniknúť otázka, či budú v takomto režime disciplinovaní a podávať také výsledky, ako doposiaľ – teda v uzavretých kanceláriách a „núteným“ pôsobením v nich. Podľa doterajších zistení sú výsledky lepšie ako boli predtým a pritom sa aj zamestnanci cítia lepšie. Samozrejme, všetko je o vzájomnej spolupráci a súčinnosti viacerých faktorov. Jedno bez druhého nefunguje. Podľa interných prieskumov, po zavedení voľného štýlu práce pracujú zamestnanci „bez nútenia“ až o sedem hodín do týždňa viac ako predtým. Ďalší prieskum hovorí o tom, že v takomto režime sú zamestnanci výkonnejší a považujú svoju prácu za hodnotnejšiu pre seba i svoje okolie. V priemere trávia dva dni z týždňa mimo pracoviska, avšak vďaka novému konceptu priestorov sú viac v kontakte s kolegami, ako keď boli v kanceláriách „nonstop“.

Hardvér a softvér v súzvuku

To prináša výhody pre zamestnancov, ako aj pre Microsoft. Aj vďaka dobe, ktorá ponúka množstvo prenosných zariadení, nie sú zamestnanci nútení sedieť v kancelárii. Napokon hardvér a softvér ako sú Microsoft Team, SharePoint, OneDrive, Outlook, Skype umožňujú komunikáciu a zladenie úloh na diaľku, čo celú prácu zjednodušuje.

Na výber je z množstva priestorov k práci, stačí si vybrať podľa potreby

Aby to nevyznelo tak jednoducho, nie je to len o voľnosti. V Microsofte sa pracuje väčšinou v tímoch, a tak tu platia určité pravidlá. Jeden deň v týždni je tímový deň, keď sa všetci z konkrétneho tímu stretnú na porade. Aj keď sú všetky priestory otvorené pre každého, každý tím má jednu vyhradenú zasadačku, v ktorej sa v dohodnutý deň v týždni stretáva.

Celý koncept nového riešenia priestorov a pracovnej voľnosti prináša obrovský vzrast aktivity u zamestnancov a prínosu pre spoločnosť Microsoft. Všetko vzniklo súčtom viacerých faktorov, ako sú najmodernejšie informačné technológie, softvérové riešenia, koncept priestorov a najpodstatnejšou časťou sú ľudia, ktorí v tomto koncepte pracujú a dávajú mu ten správny význam.

Tento článok vyšiel aj v tlačenom decembrovom vydaní TOUCHIT č. 10/2016, preto sa niektoré skutočnosti uvedené v článku, môžu odlišovať oproti aktuálnemu dátumu publikovania.

Miroslav Illéš

Miroslav Illéš
OUTDOOR | PRÍRODA | AUTOMOBILY | TECHNOLÓGIE