Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Súčasťou Medzinárodného dňa bezpečnejšieho internetu a v duchu sloganu Spolu za lepší internet spoločnosť Microsoft zverejňuje najnovšie výsledky šiesteho ročníka štúdie Zdvorilosť, bezpečnosť a interakcie v online priestore 2022, ktorého súčasťou je aj nová aktualizácia indexu digitálnej zdvorilosti (Digital Civility Index, DCI).

Prieskum, ktorý bol uskutočnený v 22 krajinách, sa uskutočnil na tínedžeroch vo veku od 13 do 17 rokov a na dospelých vo veku od 18 do 74 rokov. Zameriaval sa na 21 rizík, ktorým sú tieto skupiny vystavené v štyroch kategóriách (reputačná, behaviorálna, sexuálna a osobná[i]) a to, akým spôsobom interakcie v online prostredí vplývajú na online zdvorilosť v súvislosti s týmito kategóriami. Prieskum generuje súhrnný výsledok DCI, ktorého výpočet funguje podobne ako kalkulácia bodovania v golfe: čím menšie číslo index dosiahne na stupnici od jedna do sto, tým menšie je pre respondentov riziko vystavenia neslušnému správaniu na úkor vyššej zdvorilosti na internete v danej krajine.

Je pozoruhodné, že tohtoročná úroveň DCI je 65%, čo je najlepší výsledok, odkedy sa prieskum v roku 2016 celkovo začal. Zároveň ide o 2% zlepšenie od roku 2020, napriek krátkodobému zhoršeniu, ku ktorému došlo po roku od nástupu pandémie. Výsledky jednotlivých krajín si môžete pozrieť v zhrnutí. Ďalej uvádzame závery z tohtoročného prieskumu, pričom kladieme dôraz na oblasti, v ktorých máme ambíciu zlepšovať trend smerom k bezpečnejšiemu, zdvorilejšiemu internetu cez partnerstvá vo verejnom a privátnom sektore ako aj vzdelávacie kampane zamerané na zákazníkov.

Vnímanie bezpečnosti na internete sa líši podľa pohlavia, pričom ženy zažívajú výraznejšie negatívnejšie interakcie. K najvýznamnejšiemu zlepšeniu došlo v kategórii chlapcov vo veku tínedžerov, ktorí sa vo všeobecnosti cítia menej vystavení nástrahám online priestoru, než je tomu v prípade žien. Ako príklad môžeme uviesť 5% pokles provokácie (trollingu) a nevyžiadaných správ so sexuálnym obsahom a 3% pokles nenávistných vyjadrení (hate speech) v porovnaní s predošlým rokom.

Dievčatá vo veku tínedžeriek a ženy však čelia väčšiemu množstvu rizík a pociťujú závažnejšie dôsledky. Vo všeobecnosti čelili až 60% ohrození, ktoré boli nahlásené v roku 2021, čo je zatiaľ najvyššie číslo v histórii prieskumu, a zároveň boli pod väčším rizikom následkov v podobe obáv a skľúčenosti, ktoré takéto zaobchádzanie zapríčiňuje.

Tohtoročné zistenia zároveň podčiarkujú dôležitosť dát – ich kvality, dostupnosti a používania údajov rozdelených na pohlavia – k lepšiemu pochopeniu trendov, na povzbudenie dialógov založených na informovaných politikách a na zaznamenávanie pokroku v súvislosti s reálnymi zážitkami dievčat a žien. Napriek tomu, že dáta hrajú v našich životoch dôležitú úlohu, nemáme vždy prístup k tým z nich, ktoré by poskytovali perspektívu z pohľadu pohlaví. Aj preto sme sa rozhodli zverejniť tieto dáta prvý krát od celkového štartu projektu ako súčasť podujatia UN Generation Equality Forum, ktorého sa Microsoft zúčastnil.

Toto partnerstvo je príkladom spolupráce viacerých stakeholderov na ceste k digitálnej bezpečnosti. Spoločnosť Microsoft spolupracuje s vládami, technologickými partnermi a zástupcami bezpečných politík s cieľom vývoja riešení a efektívnych politík, ktoré napomáhajú ochrane ľudí na internete. Veríme, že sprístupňovanie týchto dát urýchli vývoj nových projektov a prieskumov. Tak, ako mnohé vlády prijímajú regulačné opatrenia k zvýšeniu bezpečnosti online prostredia, pokračujeme v podpore celospoločenských prístupov, ktoré zohľadňujú fakt, že digitálna bezpečnosť je našou kolektívnou zodpovednosťou.

Vzdelávanie je významným prvkom na ceste k internetu, ktorý je bezpečný pre všetkých

Tento rok sme sa prihlásili k všeobecnému vnímaniu faktorov, ktoré ľudia vnímajú ako kľúčové pre vytvorenie bezpečného online priestoru. Takmer 9 z 10 respondentov naprieč všetkými pohlaviami a vekovými kategóriami uviedlo, že na vytvorenie bezpečnejšieho digitálneho prostredia potrebujeme v týchto otázkach lepší spôsob vzdelávania.

Súčasťou nášho prístupu k zlepšeniu bezpečnosti internetu je sprístupňovanie nástrojov a zdrojov, ktoré sa tejto problematike venujú. Pracujeme na tom, aby sme povzbudili používateľov a ich rodiny na ceste k bezpečnejším rozhodnutiam. V tejto súvislosti Microsoft naďalej ponúka poradenstvo, ktoré čerpá zo zistení našich stakeholderov. V júni 2021 sme napríklad vydali súbor tzv. digital safety essentials, ktoré pomáhajú viesť učiteľov a žiakov k podpore nevyhnutnej digitálnej bezpečnosti v školskom prostredí.

V rámci osláv Medzinárodného dňa bezpečnejšieho internetu 2022 sme vydali nový adventure mód Minecraftu, ktorý pomáha žiakom s rozpoznávaním internetových hrozieb a budovaním stratégií na ochranu ich informácií a súkromia. Adventure mód “CyberSafe: Home Sweet Hmm” je dostupný zadarmo v Minecraft: Education Edition. Učenie formou herného zážitku je zábavný a kreatívny spôsob, akým sa žiaci vo veku 7 – 12 rokov dozvedia o internetovej bezpečnosti počas hry vo svojom obľúbenom hernom prostredí. Ak chcete zistiť viac, navštívte odkaz Xbox Wire.

V Microsofte sme si vždy uvedomovali výhody priameho načúvania reálnym skúsenostiam mladých ľudí, a digitálna bezpečnosť nie je výnimkou. V auguste minulého roka sme pre tínedžerov zo Spojených štátov vo veku od 13 do 17 rokov zorganizovali virtuálny summit, ktorý bol súčasťou programu Council for Digital Good.

V priebehu štyroch dní sme diskutovali o ich pohľade na úroveň digitálnej zdvorilosti, rovnako ako aj o iných témach vrátane kyberšikany, terorizmu, súkromia a nenávistných prejavov. Témy a pozorovania obsiahli aj potrebu autenticity, pozitívnosti, diverzity a rovnováhy, rovnako ako osobnej zodpovednosti za slová a aktivity, podobne ako v reálnom živote.

Výzva do akcie

Na to, aby sme pomohli vybudovať bezpečnejšie internetové prostredie, pokračujeme vo výzve Digital Civility Challenge, ktorá stavia na štyroch základných princípoch porozumenia, empatie a láskavosti pri používaní internetu:

  • Riaďte sa zlatým pravidlom empatie, súcitu a láskavosti pri každej interakcii a zaobchádzajte s každým, s kým sa v online priestore stretnete, s úctou a rešpektom.
  • Rešpektujte rozdielnosť, vážte si odlišné perspektívy a v prípade nesúhlasu konajte premyslene, bez urážok a osobných útokov.
  • Pred odpoveďou si doprajte čas na rozmyslenie a neposielajte/neuverejňujte niečo, čo by mohlo druhému ublížiť, zhoršiť jeho reputáciu alebo ohroziť niekoho bezpečnosť
  • Postavte sa za seba a iných, ktorí sa stali terčom útoku alebo krutosti v online priestore, vrátane zachovávania dôkazov a reportovania takýchto aktivít, ktoré obsahujú nevhodné alebo nebezpečné správanie.

Na záver by sme s vami radi zdieľali kreatívny manifest z minuloročného Council for Digital Good, ktorého účastníci zdieľali svoj kolektívny záväzok prostredníctvom piesne:

Internet je šialený

Internet je veľký

Každý to chápe

Stanovili sme hranice

Aby sme sa všetci upokojili

Toto je náš manifest

Sľubujeme, že budeme láskaví

Pozorní k iným pohľadom

Budeme akceptovať

Ak nás niekto opraví

Ak budeme mať z niečoho zlý pocit

Povieme o tom niekomu, komu dôverujeme

Nebudeme šíriť alebo akceptovať nenávisť

Pretože “prepáč” môže niekedy prísť prineskoro

Toto sme vytvorili

Rozličné pohľady to zvládli

Zabezpečíme bezpečnosť pre všetkých

A dúfame, že zavedieme lepší online svet pre všetkých


[i] Reputačné riziká – “Doxing”, ujma na osobnej alebo profesionálnej reputácii; Behaviorálne riziká – nepríjemné zaobchádzanie, provokovanie, šikana, online harassment; Sexuálne riziká – posielanie alebo prijímanie nechcených správ so sexuálnym obsahom a navádzanie na ich posielanie, zverejňovanie spoločného sexuálneho obsahu bez vzájomného súhlasu, nevyžiadaná pozornosť so sexuálnym podtextom; Osobné riziká – prejavovanie nechceného kontaktu, diskriminácia, misogynne prejavy, vystavovanie nevyžiadaným materiálom extrémneho charakteru, swatting, taktiež ale prepadnutie hoaxom a podvodom

Značky: