Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Miloš Martončík sa od 1. júna 2018 stal partnerom spoločnosti Deloitte. Vedie a rozvíja kanceláriu v Košiciach, ktorá sa zameriava na klientov z regiónov východného Slovenska a poskytuje odborné služby v oblasti auditu a daní.

Miloš Martončík pracuje v oblasti auditu a poradenských služieb od roku 1997 a pre spoločnosť Deloitte od roku 1999. Je dlhoročným členom Inštitútu účtovných znalcov Veľkej Británie (FCCA), audítorom zapísaným v zozname audítorov vedeným Slovenskou komorou audítorov (SKAu). Má bohaté vedomosti a skúsenosti so slovenskými aj medzinárodnými účtovnými štandardmi. V rokoch 2004 až 2006 bol na 20-mesačnej stáži v USA, kde úspešne absolvoval skúšky autorizovaného účtovného znalca (Certified Public Accountant, CPA). Má rozsiahle skúsenosti s auditom štatutárnych a IFRS účtovných závierok u spoločností z oblastí výroby, zdravotníctva, dopravy či stavebného priemyslu.  Od roku 1998 sa zúčastňuje ako prednášajúci na školiacich kurzoch zameraných na štandardy IFRS na Slovensku.

Značky: