Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Mobile Industrial Robots (MiR), vedúci dodávateľ autonómnych mobilných robotov (AMR), sumarizovala kľúčové trendy, ktoré ovplyvňujú trh s AMR.

Aktuálne dynamicky rastúca inštalácia robotov do výrobných odvetví povedie k vývoju komplexných aplikácií s podporou väčšiny flotíl robotov s dôrazom na interoperabilitu, pokročilejšiu spoluprácu s ďalšími robotmi a IT systémami, jednoduchšiu údržbu a prvky umelej inteligencie (AI).

45-percentné zvýšenie a ďalej rastie

Podľa najnovšej správy IFR sú riešenia mobilnej robotiky s viac ako 49 500 dodanými jednotkami v roku 2021 už pevnou súčasťou odvetví prepravy a logistiky. To predstavuje 45-percentný nárast oproti predchádzajúcemu roku. Tieto predajné výsledky tiež odrážajú dopyt po automatizovanej mobilnej preprave vo výrobe – cez 80 % mobilných robotov bolo dodaných tak, aby plnili úlohy prepravy a logistiky vo vnútorných priestoroch (bez započítania sektoru verejnej dopravy), pričom predaj týchto robotov sa zvýšil o 47 % na 40 400 jednotiek.

„Potreba automatizovať manipuláciu s materiálom dlhodobo súvisí s nedostatkom pracovnej sily a potrebou stabilných procesov vo výrobe a službách,“ hovorí Jesper Sonne Thimsen, obchodný riaditeľ pre strednú a východnú Európu v Mobile Industrial Robots (MiR). „Posledných niekoľko rokov ukázalo, že robotizácia je správnou odpoveďou na tieto výzvy. Roboty MiR pracujú 24 hodín denne,7 dní v týždni a sú schopné sa vyrovnať s meniacimi sa podmienkami a potrebami na pracovisku, keď umožňujú výrobným firmám zamerať sa na zvyšovanie hodnoty ich operácií, skôr ako na aktivity, ktoré naopak spotrebovávajú náklady.“

Eaton a Forvia – pohľad na úspešné nasadenia

Výrobné zariadenia spoločnosti Eaton v rumunskom Arade vyrábajú produkty pre obchodnú divíziu Life Safety. Roboty MiR boli nasadené s cieľom optimalizovať procesy internej logistiky a bezpečnosti. Hlavným účelom nasadenia bolo uľaviť pracovníkom od rutinných činností a zamestnať ich úlohami s vyššou pridanou hodnotou v rámci komplexných tímov. Roboty MiR pracujú vo firme šesť dní v týždni v dvoch zmenách a prepravia viac ako 100 paliet každý deň. Pred nasadením AMR bol materiál prepravovaný manuálne zamestnancami s využitím paletových vozíkov. Flotila obsahuje 5 robotov, pričom spoločnosť plánuje nasadiť nový robot MiR250 na vyzdvihovanie elektronických komponentov z linky na osadzovanie plošných spojov (SMT).

V spoločnosti Forvia, v českom Písku funguje celkom 14 mobilných robotov. Sedem z nich je určených na prepravu ťažkých nákladov, väčšinou MiR600 a pracujú v oblasti expedície hotových produktov. Ich úlohou je privážať do výroby prázdne palety a vyzdvihovať plné palety na odvoz do expedície. Druhou oblasťou, kde pracujú roboty MiR250, je zásobovanie komponentmi zo skladu na výrobné linky. Roboty vo Faurecii pracujú 24 hodín denne, 7 dní v týždni a pokrývajú všetky tri zmeny. Roboty MiR najlepšie splnili potreby výrobcu: globálna dostupnosť, plne automatizovaná nakládka aj vykládka, autonómna prevádzka, Wi-Fi konektivita, nezávislé mapovanie a softvér na správu flotíl. Jedným z kľúčových rozhodovacích faktorov bola vysoká úroveň služieb a údržby poskytovanej spoločnosťou MiR.

Vo všetkých týchto prípadoch boli kalkulované celkové náklady na vlastníctvo, hlavne s ohľadom na súčasné dramaticky sa zvyšujúce náklady na energie. „Sme radi, že môžeme povedať, že naše produkty majú veľmi nízku spotrebu energie. Celodenná spotreba elektrickej energie jedného robota činí iba 2,58 eura. Nasadením AMR zákazníci získavajú excelentnú výkonnosť, ale aj nízke účty za energie,“ hovorí Jesper Sonne Thimsen.

MiR zvyšuje obrátky v regióne CEE

Spoločnosť MiR je v celom regióne strednej a východnej Európy zastúpená prostredníctvom 14 distribútorov a certifikovaných integrátorov a 4 MiRGo partnerov. V jednotlivých krajinách existuje silná partnerská sieť, ktorá umožňuje spoločnosti MiR byť čo najbližšie k svojim zákazníkom a ich potrebám.

AMR v najbližšej budúcnosti

Rýchly rozvoj trhu s AMR a ďalšími robotmi a nové komunikačné štandardy zvýšia dopyt po nástrojoch na správu flotíl skladajúcich sa z robotov od rôznych výrobcov. Intenzívnejšie využitie komunikačného štandardu 5G prinesie nové príležitosti vyplývajúce z rýchlejšej výmeny dát a reakčného času robotov. Tento trend navyše posilní rozvoj AI funkcií, ktoré zas umožnia AMR komunikovať priamo a uľahčiť tak prácu operátorom, ktorí nebudú musieť prioritizovať jednotlivé misie. Dá sa tiež očakávať stieranie hraníc medzi rôznymi „tradičnými“ robotickými aplikáciami a integráciou rôznych zariadení od rôznych dodávateľov do jedného riešenia. „Keď vidíme, ako naši zákazníci využívajú naše riešenia, sme presvedčení, že možnosti sú nekonečné – závisí len od ochoty a vôle vyriešiť konkrétny problém,“ dodáva J. S. Thimsen.

Značky: