Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Programátori prezentovali Ministerstvu dopravy a výstavby SR projekty, ktoré by mohli do rezortu priniesť užitočné inovácie. Cieľom riešenia na monitorovanie a overovanie kvality ciest je  efektívnejšie rozdeľovanie investícií do opráv a snahou parkovacej aplikácie sú bezpečnejšie parkoviská a ich jednoduchšia kontrola. Prezentácie prebiehali počas 1. Tatranského hackathonu v Poprade.

Čoraz viac populárna platforma hackathonu dáva priestor študentom a talentom v oblasti technológií vypracovať v podpornom prostredí projekty, ktoré vďaka spojeniu mentorov a partnerov v priebehu pár dní prinesú reálny výsledok. 1. Tatranský hackathon #TATRAHACK2020 sa konal v popradskom (f)ITcubatore pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a prihlásiť sa mohli jednotlivci či tímy programátorov i nadšencov pre technológie a inovácie s témami v oblastiach dopravy, logistiky a turizmu. Motiváciou bolo okrem samotného celospoločenského významu, získaných kontaktov a referencií aj vyhlásenie troch najlepších projektov, ktoré získali finančné odmeny.

„Prekvapila ma úroveň vypracovania niektorých projektov a ich takmer okamžitá použiteľnosť v našom rezorte. Viem si predstaviť, že už budúci rok by sme mohli testovať monitorovanie nerovností na cestách a porovnávať ich s našimi údajmi. Prispelo by to k validácii plánu na opravu vybraných úsekov cestných komunikácií a správneho prerozdeľovania financií v oblasti dopravy,“ vyjadril sa minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky Andrej Doležal. 

Víťazný projekt nazvaný „Sledovač kvality ciest“ prispieva ku komplexnému monitoringu pohybu a nerovností na cestách prostredníctvom mobilnej aplikácie, ktorej výstupom je vizualizácia kvality ciest na mapovom podklade. „Použiť ju je možné pri overovaní správnosti výberu úsekov ciest určených na rekonštrukciu. Prepracovaný algoritmus znižuje množstvo dát pri zachovaní kvality údajov a vyhodnocuje ich relevantnosť. Dokonca dokáže rozoznať zachytenie prechodov cez spomaľovače či železničné priecestia,“ povedal Martin Čamaj, jeden z členov skupiny programátorov víťaznej prezentácie. Zámerom projektu je predovšetkým prispieť k efektívnosti prerozdeľovania investícií do opráv ciest a havarijných stavov. 

Aj ďalšie výherné projekty ponúkajú zaujímavé riešenia. Pomocou analýzy obrazu neurónovou sieťou parkovacia aplikácia vyhodnocuje typy áut a evidenčné čísla na parkovisku, ktoré sú párované s platbami cez terminál. Riešenie je použiteľné na obrazový záznam z akejkoľvek kamery, ktoré môže používateľ využívať na rôzne rozšírené funkcie notifikácií, napríklad upozornenie pri zmene polohy vozidla využiteľné pri nesprávnom parkovaní či krádeži vozidla. Súčasťou aplikácie je aj realizovanie platieb za parkovanie, kontrola EČV, mapa parkovísk, príznaky parkovísk podľa vyhradenia či obmedzenia a dokonca úplná náhrada za parkovacie automaty a závory.

V treťom výhernom projekte sa snažili študenti programovania vyriešiť frustráciu zákazníka pri doručovaní zásielok. Pripravili rozšírenie poštovej aplikácie, ktorým doplnili funkcie rozoznávania a vizualizácie polohy kuriéra a adresáta, ako aj automatického pridelenie balíka inému kuriérovi v prípade vzniku časového sklzu doručenia zásielky, čím optimalizuje využitie ľudských zdrojov. V reálnom čase sa tak môže meniť čas doručenia zásielky, prípadne jej vyzdvihnutie priamo v teréne na základe aktuálnej polohy adresáta.

„(f)ITcubator sa okrem podpory inovatívnych projektov zaoberá prepájaním talentov s investormi, podnikateľmi, autoritami a členmi rôznych infraštruktúr, aby mohli svoje aktivity realizovať a prispievať k rozvoju spoločnosti v rôznych oblastiach. Počas 1. Tatranského hackathonu sa do kreatívneho procesu zapojili aj výborní mentori, technologické firmy a regionálni i celoslovenskí partneri. Tri víťazné projekty majú aj vďaka tomu veľký potenciál na praktické využitie,“ povedal Ján Michlík z (f)ITcubatora.

Značky: