Motorola oznámila, že uzatvorila partnerstvo so spoločnosťou GuRu Wireless, Inc. To je spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti riešení bezdrôtového napájania. Bezdrôtové napájanie sa tak dostane aj do smartfónov Motorola.

Takto je možné bezdrôtovo nabíjať smartfón počas schôdzky z centrálneho zdroja.

Takto je možné bezdrôtovo nabíjať smartfón počas schôdzky z centrálneho zdroja. Zdroj: GuRu Inc.

Smartfón sa stal neoodeliteľnou súčasťou nášho života a vybitý smartfón je celkom problém počas pracovného dňa. Možnosť bezdrôtového nabíjania na dlhšiu vzdialenosť je tak veľmi lákavá. Motorola vyvíja prvé smartfóny, ktoré budú napájané bezdrôtovo do metrovej vzdialenosti využitím GuRu technológie.

GuRu RF Lensing aktuálne poskytuje smartfónom jednotky wattov výkonu s prenesením na dlhšiu vzdialenosť. Patentovaná technológia predstavuje revolúciu v tom, ako používame smartfón. Je možné, že vyrieši starosti s napájaním, ak si napr. doma zabudnete nabíjačku. Motorola a GuRu budú spolupracovať a výsledky budú zodpovedať prísnym požiadavkám na kvalitu a energetickú účinnosť ako aj bezpečnosť.

S využitím technológie GuRu je možné nabíjať aj ďalšie zariadenia.

S využitím technológie GuRu je možné nabíjať aj ďalšie zariadenia. Zdroj: GuRu Inc.

Prvé novinky z tejto oblasti by sa mali objaviť už v najbližších mesiacoch.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.