Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Vo svojom poslaní poskytovať inteligentnejšie technológie pre všetkých sa spoločnosť Motorola zaviazala klásť dôraz na inkluzívnosť. Tento záväzok sa do konkrétnej roviny pretavil tým, že Motorola sa stala prvým výrobcom mobilných zariadení, ktorý plne podporuje domorodý jazyk Cherokee. Ide už o tretí podporovaný pôvodný jazyk.

Minulý rok Motorola v spolupráci s Lenovo Foundation predstavila projekt na revitalizáciu jazyka, vďaka ktorému už na svojich mobilných zariadeniach aplikovala podporu dvoch domorodých ohrozených jazykov – z Amazónie a južnej Brazílie. Teraz Motorola toto partnerstvo rozšírila zakomponovaním jazyka Cherokee zo Severnej Ameriky do  používateľského rozhrania zariadení Motorola, ktoré podporujú Android 12*, aby ešte viac rozšírila svoj záväzok digitálnej integrácie.

Týmto projektom spoločnosť Motorola dlhodobo sleduje cieľ prinášať plnohodnotný mobilný zážitok pre všetkých, ako aj prispievať k prežitiu pôvodných jazykov a kultúr. Keď sa nové generácie kultúrnych menšín stanú gramotnými, integrácia ich rodných jazykov v písomnej forme nadobúda na dôležitosti, a v prostredí ohrozených jazykov sa stáva priam kľúčovou. Spoločnosť Motorola verí, že ochrana pôvodných jazykov sa má realizovať aj rozšírením na skupiny ľudí, ktoré týmto jazykom nerozumejú.  Je preto dôležité, aby tieto jazyky boli videné, počuté a uznané majoritou v spoločnosti. Mobilné technológie sú na tento cieľ najúčinnejším prostriedkom. Spoločnosť Motorola kladie dôraz na to, aby sa každý z jej zamestnancov, dodávateľov, či  spotrebiteľov cítil zastúpený a podporovaný.

„V budúcnosti chceme pokračovať vo výskume a realizácii tohto projektu revitalizácie a zahrnúť doň aj ďalšie ohrozené domorodé jazyky. Taktiež plánujeme pracovať s otvorenými zdrojovými údajmi jazyka Cherokee prostredníctvom domény motorola.com, ako aj zdieľať náš proces digitalizácie s ďalšími odborníkmi na globalizáciu“, povedala Janine Oliveira, Výkonná riaditeľka Globalization Software, Motorola Mobility. „Dúfame, že tento míľnik bude inšpirovať aj ďalších v našom odvetví k digitálne inkluzívnejším technológiám.“

Jazyk Cherokee

Pri výbere jazyka Cherokee ako ďalšej fázy tohto projektu analyzovala spoločnosť Motorola mnohé faktory, vrátane percenta hovoriacich týmto jazykom. Bolo potrebné určiť mieru straty jazyka, prístupu k technológiám ako aj dostupnosti jazykových a odborných znalostí o kultúre Cherokee. Zistilo sa, že zatiaľ čo v Spojených štátoch pochádza viac ako 400 000 ľudí z kmeňa Cherokee (najväčšia skupina z 567 federálne uznaných kmeňových organizácií v krajine), menej ako 2 % aj aktívne hovorí týmto jazykom. Zistenia sa následne premietli priamo do smartfónov Motorola v podobe plne lokalizovaného užívateľského rozhrania. S ohľadom na ohrozený jazyk Cherokee sa tak stalo vôbec prvýkrát.

Zatiaľ čo väčšina príslušníkov národnosti Cherokee je technicky zdatná, veľkú časť populácie  tvoria starší ľudia. Podľa popredného Cherokee akademika Benjamina E. Freya z University of North Carolina-Chapel Hill, ktorý bol nápomocný pri tomto projekte, jedným z dôležitých pilierov tejto iniciatívy je pomoc preklenúť priepasť medzi generáciami. Starší príslušníci etnika Cherokee, ktorí možno zaostávajú v používaní technológií, ale poznajú jazyk, sa teraz môžu lepšie spojiť s mladými, ktorí by inak mohli vnímať Cherokee jazyk ako relikt minulosti. Kombináciou jazyka a technológie tak Motorola prospieva k vitalite a životaschopnosti jazyka, aby sa stal súčasťou budúcnosti Cherokee. Spoločnosť Motorola verí, že tak pomôže nielen zachovať jazyk, ale aj históriu, kultúru a identitu tých, ktorí ním hovoria.

Dokončenie projektu by nebolo možné bez aktívnej pomoci dodávateľov spoločnosti Motorola v oblasti lokalizácie jazykov a lingvistických expertov Cherokee národa a EBCI. Spoločnosť Motorola plánuje pokračovať vo výskume aj naďalej v spolupráci s rôznymi domorodými komunitami a regionálnymi tímami, tak aby obohatila životy všetkých užívateľov mobilných zariadení o cenné lingvistické  skúsenosti získané v praxi.

Značky: