Microsoft sa bude musieť podriadiť európskym nariadeniam.

Postupne budete dostávať aktualizácie pre Windows 10 a 11, aby operačný systém a programy v ňom splnili nariadenia EÚ. Tie poznáte pod skratkou DMA a platiť začnú 6. marca 2024. Okrem iného by sa mal zmierniť tlak na používateľov a programy by mali byť menej vtieravé. Hovoríme o produktoch Microsoftu a jeho operačnom systéme.

Ten sa v niektorých oblastiach podobá na systém free-to-play. Produkt máte zadarmo, ale budete dostávať ponuky na kúpu ďalších funkcií. Ako príklad môžeme spomenúť neustále pripomínanie zálohovania na OneDrive. To sa deje zo strany Windows ako aj balíka Microsoft 365. Áno, aj v prípadoch, kedy máme balík zakúpený a nechceme zálohovať adresáre podľa vzoru Microsoftu.

Windows 11 zostavenie 2631.2787 už obsahuje zapracované technické zmeny, ktorými sa splnia povinnosti z DMA. Ako prvý dostane potrebné aktualizácie tento systém, neskôr príde na rad Windows 10. V oboch prípadoch sa počíta so stihnutím definovaného termínu.

reklamy v systémeZdroj: Microsoft

Zmeny sa týkajú najmä možnosti odinštalovať prehliadač Microsoft Edge. Konkrétne to budú môcť urobiť používatelia v Európskom hospodárskom priestore (EHP). Tiež si budú môcť vybrať predvolený prehliadač v rámci systému. Teda aj pre vyhľadávanie v ponuke Štart. Upozorňujeme na to, že aktualizácia samotná nezmení nastavenie prehliadača. To treba urobiť ručne.

Výrobca systému odstránil niektoré praktiky, ktoré používateľa zámerne mýlili a ponúkali mu prehliadač Edge. Boli to napríklad vyskakovacie okná či iné upozornenia, ktoré sa snažili zvrátiť odlišné nastavenia než tie, ktoré si predstavoval Microsoft. Propagácie v systéme budú odstránené a výrobca hovorí, že ide nad rámec nariadení. Dotknúť sa to má aj reklamných bannerov v službe Bing.

reklamy v systémeZdroj: Microsoft

Zdroj: Microsoft

Prečítajte si aj:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.