V špeciálnej časti výstavy v hale 1 na výstave MWC v Barcelone sme si prezreli výstavku možností 5G pripojenia pomocou infraštruktúry 5G. Videli sme, aké sú možné aplikácie pomocou tejto technológie, čo všetko sa dá zrealizovať a ako je 5G dôležité pre telekomunikačných operátorov.

Využitie 5G siete v priemysle
Využitie 5G siete v priemysle, konkrétne pri ťažbe uhlia

Čas na investície do 5G

Kedy sa operátorovi reálne oplatí prevádzkovať sieť 5G – sú na to tri piliere. Prvým je pomer 5G používateľov v celej sieti minimálne 20 % (to má momentálne napr. Švajčiarsko). Druhým pilierom je pomer 5G prevádzky minimálne 30 % ako má dnes napr. Čína alebo Spojené Arabské Emiráty. Tretím pilierom je podiel z časti 5G používateľov minimálne 50 % celkového obratu ako je to dnes napr. v Južnej Kórei. Splnenie týchto cieľov zaistí operátorovi, že nemalé investície do 5G infraštruktúry sa skutočne vrátia.

Ti piliera presadenia sa 5G siete u operátorovZdroj: TOUCHIT.sk
Tri piliere presadenia sa 5G siete u operátorov

Na MWC 2022 sme videli viaceré koncové zariadenia, ktoré sú určené pre 5G komunikáciu. Cena mobilných telefónov s podporou 5G klesla už na úroveň 249 eur, rovnako klesá aj cena routerov s podporou 5G a okuliarov pre virtuálnu realitu.

Cena zariadení pre 5G postupne klesá - tu sú príkladyZdroj: TOUCHIT.sk
Cena zariadení pre 5G postupne klesá – tu sú príklady lacných smartfónov, okuliarov pre rozšírenú realitu a pod.

Aplikácie pre 5G: športové udalosti a umenie

Na ďalších prezentáciách sme videli, ako je možné pomocou 5G zrealizovať prechod veľkého množstva dát do AR cloudu. Konkrétne Huawei prezentoval tento systém pri rozšírenej realite (AR). Absolvovali sme prezentáciu, pri ktorej sa pomocou rozšírenej reality zobrazila na obrazovke displeja skupina historických bojovníkov, do ktorej bola integrovaná podoba našej postavy.

Možnosti využitie 5G pri rozšírenej realiteZdroj: TOUCHIT.sk
Možnosti využitie 5G pri rozšírenej realite

Veľmi pekná bola ukážka zapojenia 5G komunikácie do sledovania športových udalostí. K dispozícii je totiž možnosť pohľadu z rôznych kamier na danú scénu. Napr. pri bežcoch je možné zobraziť údaje o ich aktuálnej rýchlosti, zrýchlení a pod. Videli sme tiež aplikácie pre sledovanie futbalu a hokeja.

Sledovanie športových udalostí cez 5GZdroj: TOUCHIT.sk
Sledovanie športových udalostí cez 5G

Veľmi podobné je to aj so sledovaním koncertu. Aj tu sa pomocou 5G môžeme cítiť, ako keby sme boli v strede diania. Kamera pritom môže byť umiestnená priamo na tele umelca alebo v jeho blízkosti a môžete si vybrať ako danú scénu prežijete.

Aplikácie pre 5G: ťažba surovín, smart manufacturing a rafinéria

Ďalšia prezentácia sa odohrávala pri ťažbe uhliasmart mining. Pomocou 5G bolo v tomto prípade prepojené dopravné vozidlo, bager a samotné uskladnenie suroviny. Celok potom fungoval úplne bez káblov, len pomocou 5G pripojenia. Prijímače pre 5G boli prepojené cez riadiacu vežu s dopravným vozidlom, bagrom a tiež skladom. Celý proces sa riadil tak, aby bolo všetko vzájomnej synchronizované – just-in-time. Výsledkom je výrazne vyššia produktivita celého procesu, ako by to bolo bez 5G komunikácie.

Smart Mining pomocou 5G
Smart Mining pomocou 5G – všetky časti procesu sú riadené cez 5G

Pri inteligentnej výrobe sme boli pri výrobnom pásesmart manufacturing, pri ktorom sa vyrábala chladnička. Jej montáž mali na starosti roboti, ktorí boli prepojení pomocou 5G a zasiahli do výroby automaticky podľa výrobného postupu. Výhodou je aj v tomto prípade minimalizácia prepojovacích káblov a vyššia produktivita práce.

Smart Manufacturing - riadie výrobných robotov cez 5GZdroj: TOUCHIT.sk
Smart Manufacturing – riadenie výrobných robotov cez 5G

Eliminácia prepojovacích káblov je doslova životne dôležitá aj v chemickom priemysle. Išlo o rafinériu, v ktorej sa všetky informácie prenášali pomocou 5G pripojenia. Napr. to bol snímač motora, ktorý rozpoznával chvenie motora a jeho teplotu a podľa toho dokázal preventívne odhaliť jeho blížiacu sa poruchu.

Nasadenie 5G v chemickom priemysleZdroj: TOUCHIT.sk
Nasadenie 5G v chemickom priemysle. Snímač teploty a chvenia motora je v spodnej časti

Rýchla domácnosť Home+

Jedna vec je mať rýchle 5G pripojenie zavedené až do domu a druhá prevádzkovať rýchlu sieť v samotnom dome. Dnes už Wi-Fi sieť naráža na svoje parametrické limity a pre maximálne využitie potenciálu 5G siete ju treba spojiť s optickou sieťou. Ako mať ale skutočnú optickú sieť v domácnosti?

Huawei má na to riešenie – existuje zariadenie, pomocou ktorého si svojpomocne dokážete rozviesť po dome optický kábel a to tak, že to nebude na prvý pohľad viditeľné. Kábel je totiž priesvitný a splynie s okolím. Jeho inštalácia je niečo ako naťahovanie silikónového tmelu, dokážete sa vyhnúť napr. zárubniam dverí, prahom a pod.

Zariadenie na inštaláciu optickej sieti v domácnostiZdroj: TOUCHIT.sk
Zariadenie na inštaláciu optickej sieti v domácnosti

Ak máte takto po dome rozvedenú optickú sieť, rýchlosť pripojenia zariadení ako je napr. počítač, televízor, chladnička, dokovacia stanica z robotického vysávača je rádovo vyššia ako je to možné dosiahnuť cez Wi-Fi.

Takto sa naťahuje optická sieťZdroj: TOUCHIT.sk
Takto sa naťahuje optická sieť

Zelená budúcnosť

Toto je pre Huawei veľmi dôležitá téma pod heslom viacej dát pri menšej spotrebe (More Bits, Less Watts). Huawei sa snaží tomuto cieľu prispôsobiť svoje zariadenia. Využíva pritom obnoviteľnú energiu. Prevádzku infraštruktúry potom stavia tak, aby sa už priamo do architektúry začlenil aj spôsob solárneho napájania, využitia vetra, vody v riekach a pod. Zariadenia Huawei pritom majú byť čo najjednoduchšie na obsluhu a rozmerovo čo najkompaktnejšie.

NCI v tomto prípade znamená Network Carbon Intensity a pozostáva z troch zložiek: Green Site, Green Network a Green Operation. Znamená to, že celá časť siete by mala byť zelená, každý komponent a jeho riadenie by sa malo riadiť heslom čo najmenšej spotreby neekologickej energie.

Príklad od susedov

Krásnym príkladom ochrany životného prostredia pomocou technológií Huawei a využitia 4G je neďaleké Neusiedlerské jazero v Rakúsku.

V auguste 2021 sa okolo Neusiedlerského jazera rozmiestnil systém pomenovaný Strážca prírody – Guardians. Dochádzalo totiž u úbytku biotopov, klesal výskyt vtákov a celkovo klesal život okolo tohto krásneho jazera. Systém bol inštalovaný v trstinových biotopoch rôznej kvality a pozostáva z dvoch strážcov s pripojením na 5G sieť. Strážcovia sú napájaní solárnou energiou. Každý z nich pokrýva plochu 3 km2 a 68 offline monitorovacích zariadení. Tieto zariadenia sú vybavené anténami a mikrofónmi a pomocou nich zaznamenávajú zvuky prírody vrátane zvukových prejavov zvierat. Robí sa tak celoročne, bez ohľadu na počasie. Zozbierané akustické údaje sa prostredníctvom mobilnej siete vo veľkom objeme prenášajú do cloudu, kde ich analyzuje model vycvičený umelou inteligenciou na identifikáciu zvukov konkrétnych druhov zvierat.

Hlavný cieľ projektu Tech4All je výskum a aj preto sa spolu s Huawei na ňom podieľa aj Viedenská univerzita. Zozbierané akustické dáta prinášajú úplne nové poznatky o stave trstinového pásma vrátane života vtákov, obojživelníkov a cicavcov. Ako sa ukázalo, v prípade vtákov hniezdiacich v trstine údaje sa v ich speve odhalia krátkodobé a dlhodobé účinky zmeny kvality biotopu spôsobenej odumieraním trstiny. Ukazuje sa tiež, že vtáky prispôsobujú svoj spev meniacim sa poveternostným podmienkam. Reagujú takto napr. na blížiaci sa silný vietor a rovnako je takto možno lepšie rozumieť jesennej migrácii vtákov.

Zdroje: vlastné, Huawei, Tech4All

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.