Zaoberáte sa myšlienkou dať si vytvoriť mobilnú či webovú aplikáciu pre svoj nápad?

Prípadne, máte už skúsenosť s vlastnou aplikáciou, no chcete ju posunúť na vyšší level? V tomto článku si zhrnieme najčastejšie nedostatky zo strany zadávateľa predtým, ako si nechá naceniť samotný vývoj.

Webová a mobilná aplikácia. Aký je medzi nimi rozdiel, a ktorú kedy použiť?

Webová aplikácia je akýkoľvek systém, ktorý beží cez webový prehliadač, online, a tak ako všetky webové stránky, na vlastnej URL adrese. Mobilnú aplikáciu vnímame ako inštalovateľnú aplikáciu z obchodov App Store pre Apple zariadenia alebo Google Play pre Android zariadenia.

Je dôležité spomenúť, že väčšinou je efektívnejšie a lacnejšie programovať webovú aplikáciu ako mobilnú aplikáciu. Minimálne z toho hľadiska, že pri mobilných aplikáciách je potrebné obvykle riešiť aj iOS aj Android verziu. Publikačný proces aplikácie je tiež zdĺhavejší, nakoľko prechádza schválením spoločností Apple či Google.

Pri webovej aplikácii stačí umiestniť systém na vlastný server a vytvoriť mu URL adresu. Používateľ si následne spustí obľúbený prehliadač, otvorí URL adresu, prihlási sa a môže používať vašu webovú aplikáciu. Každé z riešení má teda svoje výhody, ale aj limity.

O tom, či je vhodnejšie tvoriť mobilné aplikácie, rozhoduje najmä špecifikácia a vaše požiadavky. Niektoré môžu byť podmienené tým, že je ich možné vytvoriť len v mobilných aplikáciách. Efektívnym a moderným riešením je hybridná aplikácia, vďaka ktorej je možné jedným kódom vytvoriť aj webovú aj mobilnú aplikáciu pre všetky platformy súčasne.

Ako si pripraviť svoj zámer pred cenovým prieskumom?

Odpoveď je jednoduchá: čím detailnejší popis, tým lepšie, pretože získate pri cenových ponukách porovnateľné riešenia.

Správne zadanie by malo obsahovať aspoň štruktúrovaný textový popis aplikácie. Je vhodné popisovať aplikáciu z pohľadu používateľa. Neriešiť až tak technickú stránku aplikácie, skôr sa zamerať na to, čo je jej cieľom, aké funkcie chcete pre používateľa, a čo má byť výstupom týchto funkcií. V špecifikácii nezabudnite aj na administračný systém, ktorým budete môcť meniť obsah aplikácie. Niektoré aplikácie nepotrebujú administračný systém – môžeme povedať, že sú informačné a statické. Týchto prípadov je, ale menej.

Od riadiaceho systému najčastejšie chceme, aby umožňoval meniť obsah aplikácie bez programátorského zásahu. Najčastejšie je to správa používateľov, ich účtov a údajov o nich. Ďalej, ak bude aplikácia ponúkať napr. články či aktuality, bude potrebná správa týchto článkov – ich triedenie do kategórií, možnože aj upload galérie s fotografiami a pod.

Ak by šlo o vzdelávaciu aplikáciu, je treba myslieť aj na správu kurzov, videí, prípadne testov formou otázka-odpoveď. Definujte v špecifikácii, či chcete mať možnosť tieto parametre meniť, alebo budú statické a nemenné. Má to zásadný vplyv na náročnosť programovania a teda aj cenu.

Čo bude nasledovať po cenových ponukách

Zamerajte sa na spracovanie ponúk, ktoré vám budú dodané odborníkmi. Pýtajte sa na referencie a podobné projekty. Tie nemusia byť iba z vášho odboru – podstatné je, aby boli podobné z technologického hľadiska.

Ak plánujete aplikáciu s push notifikáciami alebo GPS, overte si, či už má prípadný dodávateľ skúsenosti s tými technológiami, resp. v akej aplikácii s nimi pracoval a ako. Ak požadujete špecifický dizajn a efekty pre vizuálnu príťažlivosť, vyžiadajte si referenčnú aplikáciu, v ktorej tvoril daný dodávateľ vlastný dizajn na mieru.

V ďalších krokoch sa zamerajte na rozsah a kvalitu navrhovaného riešenia. Nie vždy je súčasťou ponúk detailná úvodná analýza s výstupom úloh pre programátorov. Podrobný wireframe je tiež dôležitým krokom pred grafickým návrhom aplikácie. Je to niečo ako sietnicový model s rozložením prvkov aplikácie na všetkých obrazovkách.

Následne príde fáza grafického návrhu, kde sa často stretávame s ponukami bez neho, alebo len s čiastočným grafickým návrhom. Nespracovaná grafika môže mať neskôr za následok rozpory v tom, ako ste si predstavovali danú obrazovku v aplikácii s tým, čo vám programátor vypracuje podľa svojho najlepšieho uváženia.

V neposlednom rade je dôležitá technológia, pomocou ktorej chce dodávateľ dodať celé riešenie. Osobitne sa pýtajte na aplikácie, osobitne na riadiaci systém, prípadne na iné súčasti, ktoré potrebujete vytvoriť. Odporúčam prihliadať na aktuálnosť použitej technológie, ale aj na jej dlhoročnú osvedčenosť. Je populárne využívať programovacie jazyky ako PHP, Python, Java, no nie klasickým spôsobom, ale za pomoci tzv. frameworkov. Použitie frameworkov vám zaistí istú štandardizáciu kódu, znovupoužiteľnosť, efektivitu ďalšieho vývoja a ďalšie výhody. Vývoj bez frameworku by som akceptoval len vo výnimočných prípadoch.

Posledným z dôležitých faktorov, ktorý ovplyvňuje cenu a čas vývoja, je pokrytie kódu automatickými testami. Nie je to to isté ako používateľské testovanie. Používateľské testovanie funguje tak, že to, čo naprogramujete, niekto prekliká a otestuje. Nemôžete však pri každej zmene v aplikácii vždy všetko preklikávať a kontrolovať. Preto je fajn požadovať vývoj automatizovaných testov. Nechajte si detailne vysvetliť, ako bude prebiehať vývoj, aktualizácie, proces testovania a publikovania nových verzií.

Wireframe aplikácieZdroj: 123rf.com
Wireframe aplikácie

Aké sú naše základné odporúčania?

Pripravte si čo najdetailnejší textový popis vášho nápadu. Nebojte sa krádeže nápadu. Ak máte obavy, použite NDA zmluvu. Štruktúrujte popis zvlášť pre aplikáciu a zvlášť pre administračné prostredie. K špecifickým (nie úplne bežným) funkciám, si nakreslite skice, alebo vlastný jednoduchý wireframe.

Od potenciálnych dodávateľov očakávajte, že by mali chcieť poznať detaily a v ideálnom prípade by mali klásť otázky, ktorými si potvrdia to, či správne chápu zadanie.

Súčasťou ponuky by mala byť tiež analytická fáza, ktorou sa vaše zadanie pretransformuje na programátorské zadanie. Rovnako majte detailný wireframe pre grafický návrh, a ak si želáte, aby aj grafický návrh spracoval dodávateľ, tak by mal detailne pripraviť rozpis obrazoviek, ktoré budú súčasťou grafického návrhu.

Ak vás zaujíma názor konzultanta, bezplatne kontaktujte spoločnosť WAME.sk, v ktorej vyvinuli niekoľko robustných, ale aj menších jednoúčelových aplikácií. Benefitom je, že budete komunikovať priamo s majiteľom Máriom Babejom, ktorý sa vývoju aplikácií a e‑shopov venuje už 12 rokov.

Autor článku: Mário Babej, CEO, WAME.sk