Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovensko na svetovej výstave Expo 2020 v Dubaji predstavilo slovenských výrobcov potravín a udržateľných poľnohospodárskych technológií.

Stalo sa tak počas týždňa, ktorý svetová výstava venovala potravinárstvu a pôdohospodárstvu. Do Slovenského pavilónu zavítala delegácia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pod vedením štátneho tajomníka Martina Kováča. Hlavným cieľom podnikateľskej misie MPRV SR zostavenej v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) bola internacionalizácia slovenských firiem a nadviazanie nových exportných partnerstiev na medzinárodnej úrovni.

Týždeň potravinárstva a pôdohospodárstva na Expo 2020 Dubaj sa niesol aj v znamení vodozádržných opatrení, ktoré sa netýkajú len Slovenska, ale hrajú globálne dôležitú rolu v dosiahnutí udržateľnej infraštruktúry. Práve hospodárenie s dažďovou a zrážkovou vodou môže prispieť k zníženiu rizika povodní, nedostatku týchto zdrojov a zároveň zlepšiť stav prírodných ekosystémov.

Tematický blok oficiálne otvoril štátny tajomník MPRV SR Martin Kováč, ktorý sa zároveň predstavil aj v úlohe experta na oblasť vodozádržných technológií. Počas svojej prezentácie v Slovenskom pavilóne vysielanej aj prostredníctvom online živého prenosu predstavil Martin Kováč zahraničnému obecenstvu koncept Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny.

„Práve uhlíkové poľnohospodárstvo má potenciál zapojiť poľnohospodárov a lesníkov do dosahovania spoločných klimatických cieľov“, povedal Martin Kováč, štátny tajomník MPRV SR.

Jedným z vrcholov programu bolo podnikateľské fórum organizované MPRV SR a SARIO v spolupráci s Dubajskou obchodnou komorou, na ktorom sa pred medzinárodným 80-členným publikom predstavili slovenskí výrobcovia špičkových poľnohospodárskych technológií.

Martin Kravčík zo spoločnosti WaterHolistic hovoril o vode ako o hlavnom pilieri riešenia klimatickej krízy. Adam Szöke prezentoval firmu ROKOSAN a ich produkciu aminokyselinových hnojív, pomocou spracovaním organického odpadu. Táto unikátna technológia využíva napríklad spracovanie peria do podoby tekutých ekologických hnojív a je zaujímavým príkladom využitia odpadov zo živočíšnej výroby na zúrodnenie pôdy.

„Podnikateľské fórum privítalo ako jedného zo spíkrov Mohammeda bin Sulaimana z Dubajskej obchodnej komory a prilákalo do nášho pavilónu vysoký počet medzinárodných účastníkov, ktorí sa následne zúčastnili aj na neformálnom networkingu. Pre slovenských podnikateľov agentúra SARIO zabezpečila dvadsať B2B rokovaní s významnými distribútormi zo SAE. Slovenské spoločnosti mali možnosť absolvovať aj odbornú prednášku venovanú problematike vstupu na trh SAE v segmente potravín a nápojov“, povedal Egon Zorad, obchodný komisár SARIO na expozícii SR na Expo 2020 Dubaj.

Podľa jeho slov prejavený záujem lokálnych partnerov ukázal exportný potenciál a konkurencieschopnosť slovenských spoločností aj v segmente potravín, nápojov a poľnohospodárstva, pričom bohatý odborný program potvrdil, že práca zástupcov agentúry SARIO priamo na Expo je veľmi dôležitým nástrojom pri podpore slovenských firiem v expanzii na nové trhy.

Na svetovej výstave Expo zožala veľký úspech aj prezentácia slovenských potravinárov, na ktorej sa v rámci podnikateľskej misie organizovanej pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predstavili slovenské spoločnosti ako Natures, Novofruct SK, Peelo, Pewas, Rossumcafe, Luxury Brand a Rokosan. V rámci Národného projektu SARIO svoje produkty odprezentovali potravinárske firmy ako Biobiltong, Descanti, Gentlejam, Kolatch, Opre‘ Cidery, či Zizak. Hlavným účelom prezentácie bolo pomôcť slovenským potravinárskym spoločnostiam nadobudnúť medzinárodné kontakty, potenciálne obchodné partnerstvá a nové exportné príležitosti.

„Slovenskú misiu zameranú na potravinárstvo a pôdohospodárstvo hodnotíme veľmi pozitívne. Podarilo sa nám prispieť ku globálnej diskusii o udržateľnom poľnohospodárstve, odprezentovať slovenské potravinárske produkty na svetovej úrovni a nadviazať rokovania s medzinárodnými nákupcami, z ktorých, pevne veríme, vzniknú dlhodobé a prospešné obchodné partnerstvá “, povedala Zuzana Vicelová, zástupkyňa generálnej komisárky expozície SR na Expo 2020 Dubaj.


Značky: