Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Medzinárodná konferencia Verejná osobná doprava 2021 sa venovala aktuálnym témam, ale  poukázala aj na smery, kam by sa odvetvie verejnej dopravy malo uberať.

Hovorilo sa o zdieľanej mobilite, ekologizácii, význame a potenciáli integrovaných dopravných systémov, rezonovala téma tendrov vo verejnej doprave, a odzneli aj fakty, kam covidová situácia priviedla verejnú dopravu.

Konferencia VOD 2021 prebiehala v hoteli Bratislava v dňoch 14. a 15. októbra 2021. Nakoľko v uplynulých dňoch bol ukončený tender na autobusového regionálneho dopravcu v Bratislavskom kraji, o téme sa diskutovalo počas oboch dní konferencie. V prvý deň Matúš Kužel z Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) hovoril okrem iného o zmenách, ktoré môžu cestujúci očakávať s nástupom nového dopravcu, teda už o mesiac. Pôjde o vylepšené cestovné poriadky, zavedenie nočných regionálnych spojov, zlepšenie nadväzností medzi jednotlivými spojmi ale aj o zmenu charakteru všetkých zastávok v regióne, ktoré budú po novom na znamenie. Vizuálnou zmenou postupne prejdú zastávky, a cestovné poriadky dostanú nový prehľadnejší vizuál, identický s cestovnými poriadkami bratislavskej MHD.

V piatkovej panelovej diskusii na tému Výberové konania v oblasti poskytovania služieb verejnej dopravy a infraštruktúry, kde účastníci zdieľali osobné skúsenosti s európskou legislatívou, sa rozoberal tender BSK opäť. Zuzana Horčíková, generálna riaditeľka BID, a.s. na diskusnú otázku, či je správne brať ako hlavné kritérium cenu reagovala,  že pre samotný tender je dôležité celkové zadanie a popísanie podmienok. Všetky stanovené podmienky musí dopravca splniť, až potom rozhoduje cena. Ďalej uviedla: „Celý tender začal zverejnením oznámenia o pripravovanej súťaži v európskom vestníku už v decembri 2018. Nakoľko naša spoločnosť bola pre BSK v procese obstarávania odborným garantom, v tom čase sme už  pripravovali technickú špecifikáciu, kde sa definoval vzhľad a výbava vozidiel, typy vozidiel, rozsah služby, cestovné poriadky, obehy autobusov a iné. Táto súťaž mala dokumentáciu zhruba 1000 strán. Dali sme tiež pozor, aby podmienky v zmluve boli vyvážené tak pre objednávateľa ako aj pre dopravcu. Sme poučení z negatívnych skúseností z tendrov z Českej republiky, kedy sa napevno súťažila iba cena a neboli zohľadnené valorizačné mechanizmy.“ Preto pri procese tvorby a konštrukcie zmluvy bola cena rozložená na štyri časti, a to na osobné náklady, služby a udržiavanie vozidiel, poistenie a legislatívne procesy, a na poslednú  ponukovú zložku, ktorá obsahuje aj primeraný zisk, a je fixná počas celého zmluvného obdobia. Pamätalo sa napríklad aj na spotrebu pohonných hmôt, ktoré budú predmetom preplatenia podľa aktuálnej ceny na trhu. A na valorizáciu sa myslelo napríklad aj z pohľadu zamestnancov.

 „Samotná súťaž bola vypísaná v apríli 2020, súťažilo sa teda 19 mesiacov, plus už spomínané prípravné procesy. Námietkové konania súťaž zdržali 340 dní., Úrad pre verejné obstarávanie vydal definitívne stanovisko až 9. septembra, čím sa obstarávateľ BSK dostal naozaj do bizarnej situácie. Na mobilizáciu nového dopravcu je potrebný časový priestor, ktorý je žiaľ v tomto prípade značne obmedzený,“ pokračovala Zuzana Horčíková. Účastníci diskusie sa zhodli, že je na škodu veci, že legislatívne procesy nezohľadňujú špecifiká jednotlivých tendrov.

V panelovej diskusii sa otvorili viaceré témy, medzi nimi aj téma neúspešných tendrov v železničnej doprave. Juraj Oravec zo ZSSK upozornil na skutočnosť, že dopravca je závislý od technickej úrovne infraštruktúry. Jej stav ovplyvňuje ponuku dopravcu, infraštruktúru však nemajú vo vlastných rukách. Diskutujúci zhodnotili že tendrovanie vo verejnej službe je mimoriadne náročné a mnohé krajiny túto problematiku nezvládli.

Generálnym partnerom konferencie je už tradične Zväz autobusovej dopravy (ZAD). Peter Sádovský, prezident ZAD, upozornil na skutočnosť, že Covid priniesol zhoršený imidž verejnej osobnej doprave, za čo nesieme svoju daň v podobe zvýšenej preferencie osobných áut. Posledné dva roky je Covid téma číslo jeden aj v doprave – v autobusovej doprave priniesol pokles tržieb o 20-40% a zvýšené náklady na dezinfekcie, ochranné prostriedky, informácie k verejnosti, či výpadky zamestnancov. Štát ponechal finančné kompenzácie na samosprávy. Jednoduchšiu situáciu teda majú dopravcovia vo verejnom záujme, ktorí vedia apelovať na samosprávne kraje. Komerčná doprava sa však ocitla v nezávideniahodnom stave, nakoľko parametre pre pomoc vo verejnej doprave žiadna z veľkých firiem pre komerčnú dopravu nesplnila, pomoc sa ušla len malým súkromným dopravcom. Upozornil, že je mnoho tém, ktoré autobusoví dopravcovia potrebujú riešiť s ministerstvom dopravy. I keď je komunikácia s ministerstvom dobrá, zatiaľ sa nepretavuje do výsledkov. Dôrazne tiež upozornil na neriešenú problematiku, ktorou je dlhodobý nedostatok vodičov. Podľa jeho slov je najvyšší čas začať vychovávať novú generáciu vodičov a nabrať odvahu na zlepšenie prístupu k povolaniu vodiča  v prospech mladších vodičov a tiež zjednodušiť príjem cudzincov.

Téma Covidu na verejnú dopravu z pohľadu ekonomiky, správania cestujúcich a modernizácie odbavovacích systémov dominovala aj v príspevku Otta Pospíšila z KORID LK z Českej republiky.

Nevyhnutnosťou na ceste ku kvalitnejšej verejnej doprave je okrem spoľahlivosti, prepracovanej legislatívy a využitia inovácií tiež vyhovujúca dopravná infraštruktúra a moderné dopravné prostriedky. To všetko patrí k motivačným faktorom prestupu ľudí z áut do verejnej dopravy. Rezervy má slovenská železničná infraštruktúra, ktorá podľa slov Karola Martinčeka, člena predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., každý rok viac a viac degraduje. Pre rozprúdenie mobility sa však aktuálne pripravujú modernizačné aktivity, v rámci čoho predstavil aj nový dizajn pre rok 2022.

Milan Donoval a Michal Dekánek z Dopravného podniku Bratislava sa venovali téme bezemisnej MHD v Bratislave. Predĺženie električkovej trate v Petržalke je tesne pred spustením realizácie. V DPB predpokladajú, že na petržalskej trati budú voziť v porovnaní s aktuálnym stavom trikrát toľko cestujúcich. Vyššie kapacity chcú zvládnuť použitím kapacitnejších vozidiel.

Pre zníženie produkcie emisií plánujú aj rozšírenie existujúcej siete trolejbusových tratí a nahradiť tak vyťaženejšie autobusové linky trolejbusovými. Aktuálne obstarávajú 50 trolejbusov, ktoré majú nahradiť 40 – 50 autobusov.

Do oblastí bez trolejbusových vedení  plánujú nasadiť elektrobusy. Tie však majú svoje limity a vyžadujú si výstavbu novej nabíjacej infraštruktúry. Aktuálne ich nasadzujú hlavne do nízkoemisných zón a do prírody. Pilotným projektom je obstaranie do štyridsať vodíkových autobusov.

O príprave jednotného informačného a navigačného systému v Prahe informoval Filip Drápal z pražského ROPIDu. Proces prebieha už tri roky a väčšina prvkov bude pilotovaná po súťaži v rokoch 2022 a 2023. Implementácia je načasovaná na 15 rokov, ako však podotkol, je to nikdy nekončiaci proces.

Účastníci hodnotili konferenciu VOD ako jednu z najšpičkovejších konferencií týkajúcich sa verejnej dopravy na Slovensku.

„Z dôvodu aktuálnych opatrení sme na konferencii mali osobne obmedzený počet účastníkov,“ hovorí Blanka Lukáčková zo spol. Kongres STUDIO a pokračuje: „pre veľký záujem boli ostatní účastníci, ako aj niektorí prezentujúci, pripojení online. Veľký záujem nás teší a súčasne motivuje do prípravy ďalšieho ročníka. Boli by sme veľmi radi, keby sa konferencia VOD v budúcom roku uskutočnila naplno – už bez obmedzení.“

Značky: