Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Z iniciatívy Ministerstva dopravy a výstavby SR sa pristúpilo k dočasnému zvýšeniu najvyššej dovolenej rýchlosti na 140 km/h na úseku diaľnice D1 Poprad východ – Beharovce. Ide o skúšobnú prevádzku na jeden mesiac, ktorá bude v období 1.10.2019 – 31.10.2019.

Cieľom tejto iniciatívy je monitorovať a analyzovať vývoj dopravnej nehodovosti, socioekonomický aspekt či časovú úsporu pri najvyššej dovolenej rýchlosti 140 km/h. Úsek D1 Poprad východ – Beharovce bol pre skúšobnú prevádzku vybraný z toho dôvodu, že ide o jeden z najnovších úsekov, ktorý spĺňa najvyššie bezpečnostné štandardy.

Od 1. októbra

NDS bude od druhej polovice septembra betónovať nosiče dopravného značenia a osádzať dopravné značky. Následne od 1.10.2019 sa značky odkryjú a začne skúšobná prevádzka.

Značky: