Dátové centrum Telekomu, umiestnené v bratislavskej mestskej časti Rača, slúži pre zákazníkov, ktorí si sem môžu uložiť svoje servery a prevádzkovať on-line služby s vysokou garanciou ich dostupnosti.

Je to profesionálne riešenie, ktoré pre klientov dokáže zabezpečiť nepretržitý prístup k elektrickej energii, ich počítače budú umiestnené v priestore s definovanou teplotou a vlhkosťou (22 ÷ 24°C, 40 ÷ 60 %), neohrozí ich zemetrasenie, povodeň a budú mať rýchle a zabezpečené pripojenie k internetu.

Toto dátové centrum spĺňa kategóriu Tier III, pričom bolo na poskytovanie takýchto služieb budované už od počiatku. Dostupnosť služieb je až 99,98 %, čo odpovedá výpadku v dĺžke 1,6 hodiny počas celého roka. Je umiestnené v zóne mimo 100-ročnej vody, je dobre dosiahnuteľné a zákazníci majú k svojim počítačom definovaný prístup. Strážna služba vykonáva svoju činnosť nepretržite.

Infraštruktúra je redundantná a dátové centrum bolo budované na princípe Green IT. Pri našej návšteve sme si prešli bloky záložného napájania, chladenia, boli sme v sále, kde sú umiestnené klientske počítače a šli sme aj na strechu budovy, kde sú ventilátory na výmenu tepla.

Strecha budovy s výmenníkmi tepla

Strecha budovy s výmenníkmi tepla

Blok záložného napájania obsahuje dýzový generátor CAT s výkonom 1120 W. Pri plnej záťaži dokáže poskytovať energiu na plnú nádrž v dobe 48 hodín, nafta sa dá dopĺňať aj za behu. Jeho časti sa udržiavajú teplé, aby bol jeho nábeh po výpadku externého napájania čo najrýchlejší.

Generátor má samostatnú miestnosť s odhlučnením

Generátor má samostatnú miestnosť s odhlučnením

Aby nedošlo k výpadku napájania medzi prerušením externého napájania a nábehom generátora, používa sa systém akumulátorových UPS jednotiek. Tieto jednotky sú samostatné pre každý z priestorov, kde sú umiestnené počítače zákazníkov + jedna jednotka je rezervná (redundancia N+1). Batérie v UPS sa vymieňajú v pravidelných intervaloch. Prevádzku klientskych počítačov tak neovplyvní ani dlhodobý výpadok napájania.

UPS jednotky , za ktorými sú bloky s batériami

UPS jednotky , za ktorými sú bloky s batériami

Princíp redundancie sa využíva aj pri chladení – každá z IT miestností má svoj vlastný systém chladenia a jedna je záložná. Na chladenie sa využíva chladiaca kvapalina glykol, ale aj tzv. freecooling systém, keď sa chladí okolitým vzduchom (napr. v zime). Chladenie je založené na teplej a chladnej uličke, podlaha v IT miestnostiach je zvýšená a chladný vzduch sa vháňa pod racky s počítačmi zospodu. Teplý vzduch sa potom odoberá z hornej časti a následne ochladzuje cez ventilačné systémy na streche budovy.

Blok s obehom chladiacej tekutiny

Blok s obehom chladiacej tekutiny

Pripojenie k internetu zabezpečujú dve optické linky vedené do tohto centra z rozličných lokalít. Využíva sa aj metalické pripojenie. Budova má tiež seizmické zabezpečenie. Celkovo má plocha všetkých IT miestností 1200 m2 na troch poschodiach.

Takto sú umiestnené racky s počítačmi zákazníkov a chladením zospodu

Takto sú umiestnené racky s počítačmi zákazníkov a chladením zospodu

V IT miestnostiach sú umiestnené snímače na skoré rozpoznanie prítomnosti dymu, systém hasenia je založený na inertnom plyne bez vplyvu na zdravie ľudí a IT techniku. Prístup do miestností pre obsluhu a zákazníkov je presne definovaný a v každom čase je informácia, kde sa osoby vo vnútri nachádzajú. V každej miestnosti je umiestnená kamera na sledovanie priestoru. Z centrálneho strediska sú k dispozícii informácie o rôznych parametroch, a to aj s ich časovým vývojom.

V každej miestnosti nájdete kameru a detektor dymu

V každej miestnosti nájdete kameru a detektor dymu

Celkovo ide o najmodernejšie dátové centrum na Slovensku a zákazníci si môžu byť istí garanciou dostupnosti služieb.

Tento článok vyšiel aj v tlačenom marcovom vydaní TOUCHIT č. 2/2016, preto sa niektoré skutočnosti uvedené v článku, môžu odlišovať oproti aktuálnemu dátumu publikovania.