Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ačkoli Světový den zálohování tento rok připadne na neděli, k výpadkům dat může dojít kterýkoliv den v týdnu. Technologie se neomezuje na tradiční pracovní den mezi pondělkem a pátkem, a podniky tak musí přistupovat k zálohování a replikaci dat a aplikací jako k nepřetržitému procesu. Pouze to jim zaručí, že data budou spravována efektivně a budou kdykoli dostupná.

Minulý rok ukázal, že poptávka zákazníků po permanentně snadno dostupných službách je v podstatě nekonečná. Pokud tato očekávání nejsou splněna, může to mít negativní dopad na pověst firmy a její úspěšnost. Zavedení GDPR navíc zvýšilo povědomí spotřebitelů o shromažďování dat, způsobu jejich využití i o tom, jaká nová práva z toho pro ně plynou. Spotřebitelé nyní lépe chápou hodnotu, kterou mají jejich data, mají větší kontrolu nad tím, co se s nimi děje, a co je nejdůležitější, mají vyšší očekávání ohledně míry ochrany dat, jejich odpovědné správy a inteligentního využívání ze strany podniků.

“Světový den zálohování je příležitostí zamyslet se nad významem zálohování a replikací dat pro podniky v digitální ekonomice. Data se v moderní době podobají veřejným službám, jako je tekoucí voda nebo elektřina, a podniky se spoléhají na to, že budou k dispozici 24/7 a 365 dní v roce,” komentuje Martin Štětka, regionální ředitel pro oblast CEE ve společnosti Veeam Software, a popisuje aktuální požadavky na inteligentní správu dat.

Vždy dostupná podniková data

Koncept zálohování jde paradoxně proti samotnému způsobu fungování podniků, které mají jasnou vizi a strategii. Někteří manažeři tvrdí, že mít plán B znamená, že plán A nebude fungovat. Existuje však typ zálohování, který je téměř všeobecně považován za nutnost. Ukládání souborů a aplikací, zálohování a replikace jsou napříč obory považovány za dané. V praxi se však někdy význam zálohování přehlíží, což je chyba, které by se měl každý podnik vyvarovat.

Ať už je to kvůli výpadkům způsobeným selháním hardwaru, kybernetickému útoku nebo chybou uživatele, vždy potřebujete plán B, který zajistí dostupnost dat a s tím i kontinuitu podnikání. Když dojde k havárii, jsou IT oddělení pod tlakem, aby co nejvíce omezily negativní dopad na zaměstnance a zákazníky, přičemž by to mělo být spíše nepřetržité úsilí než práce prováděná jednou za čas. Světový den zálohování je tak příležitostí pro podniky si připomenout, jak důležité je chránit data a mít přitom plán obnovy po havárii.

Podle statistik společnosti Market Research Future se předpokládá, že trh cloudového zálohování dosáhne do roku 2023 hodnoty 5,6 miliardy dolarů, což je nárůst o 21 % CAGR (složená roční míra růstu) za pětileté období. Vzhledem k explozi globálního trhu v oblasti cloud computingu, který by měl do roku 2023 vzrůst na 623,3 miliardy dolarů při CAGR ve výši 18 % za pětileté období, není tento nárůst cloudového zálohování nijak překvapující. Stále je však povzbudivé vidět, že podniky jasně plánují investovat do zálohování a replikace a berou dostupnost dat vážně.

Koneckonců mnohem vážněji začínají brát svá data také spotřebitelé, i díky novinkám, jako jsou Cambridge Analytica a GDPR, které téma osobních údajů dostaly do povědomí veřejnosti. Příchod GDPR také otevírá téma práva spotřebitelů požádat o prohlédnutí si svých osobních údajů a povinnosti podniků těmto žádostem vyhovět nejpozději do jednoho měsíce. Co si však musí podniky uvědomit, je fakt, že spotřebitelé, zaměstnanci a zákazníci žijí a pracují v reálném čase, a tak očekávají, že informace, které požadují, budou vždy k dispozici a budou s nimi sdíleny v reálném čase. To jde ruku v ruce s možností vyhledat si na internetu odpověď na jakoukoli otázku, která vás napadne, nebo se zeptat hlasové asistentky Amazon Alexy, jak realizovat jakýkoli úkol, který si jen představíte.

Jíst, spát, zálohovat, opakovat…

Největší hrozbou z pohledu dostupnosti dat je výpadek při poskytování podnikových IT služeb. Vzhledem ke složitosti ekosystémů pro správu dat, kdy aktuálně řada podniků zkoumá hybridní IT a multi-cloudové strategie, mohou nyní IT oddělení žonglovat s mnohem více talíři než kdykoli dříve. Což je zároveň možné vnímat i jako požehnání. V éře cloudu nejsou podniky závislé na jediném bodu selhání a mohou vytvářet virtuální zálohy do vzdálených lokalit pro každý paket dat, který vyprodukují. To musí být vyváženo bezpečnostními protokoly i hodnotou dat, stejně jako uvážením okolnotí, jako jsou rozpočtová omezení a obchodní priority.

Dosáhnout této rovnováhy a zajistit permanentní dostupnost dat mohou podniky díky zavedení robustní strategie zálohování a obnovy po havárii. Některá data jsou pro zálohování důležitější než jiná. Kriticky důležitá data a aplikace by měly být zálohovány průběžně. V potaz se však musí brát i neplánované odstávky, protože problémy mohou nastat kdykoliv.

Zálohování tedy musí běžet i v momentě, kdy dojde ke změně dat, aby se zajistilo, že základní informace a systémy, na které se firma spoléhá, ​​mohou být obnoveny do stavu, v jakém byly v okamžiku výpadků. Takovou nepřetržitou ochranu obchodní kontinuity poskytují řešení Zálohování jako služba (BaaS, Backup-as-as-service) a Obnova po havárii jako služba (DRaaS, Disaster Recovery-as-a-service). Model „x jako služba“ využívá výhod kategorie financování op-ex (operativní náklady), kdy umožňuje podnikům platit za služby na základě toho, co skutečně používají, místo aby omezovaly kapitálové investice, což vede k plýtvání v rámci IT. Zásadní je, aby organizace vnímaly služby zálohování a obnovy jako základní součást své širší strategie v oblasti správy dat a cloudu a uvážili nasazení adekvátního řešení. Příkladem je Veeam Availability Suite, jenž poskytuje ucelené řešení pro zálohování a replikaci pro obnovu z cloudu a při havárii, přičemž zajišťuje dostupnost napříč všemi pracovními úlohami – virtuálními, fyzickými a cloudovými – z jediné řídicí konzole.

Protože povědomí o hodnotě dat neustále stoupá, měli by IT manažeři věnovat v rámci Světového dne zálohování aspoň chvilku své pozornosti tomu, zda jejich strategie zálohování a obnovy odpovídá danému účelu a je v souladu s potřebami kontinuity jejich byznysu. Požadavky na dostupnost dat se totiž v digitálním podnikání nadále vyvíjejí, a infrastruktura schopná čelit výzvám budoucnosti je tak pro moderní podniky v podstatě nutností.

 

Značky: